08. 06. 2015 Zodpovedné podnikanie

Poď na stáž do Nadácie Pontis a pomôž nám nájsť sociálnych inovátorov na Slovensku

Kto sú sociálni inovátori na Slovensku? Pomôž nám ich zmapovať.

Nadácia Pontis v spolupráci s podpornou sieťou pre sociálnych podnikateľov Ashoka podporuje organizácie a ľudí, ktorí novátorsky a strategicky riešia spoločenské problémy na Slovensku ako sú boj proti korupcii, podpora vzdelávania či pomoc ľuďom z marginalizovaných skupín. Podobne ako tomu bolo v Rakúsku, Česku či v  Taliansku sme sa rozhodli aj na Slovensku zmapovať spoločenských inovátorov.

Ide o ľudí, ktorým sa darí meniť svet k lepšiemu a sú ochotní podniknúť všetko na dosiahnutie prospešného cieľa. Pôjde o mapu ľudí, ktorých aktivity majú podobu občianskej iniciatívy, spolku či platformy pre spoluprácu rôznych subjektov. Ale aj organizácie, ktoré spájajú ľudí so znevýhodnením, dávajú ľuďom nové nástroje, ako sa podieľať na rozhodovaní alebo zlepšujú prístup k vzdelávaniu či starostlivosti o druhých.

Pri mapovaní budeme spolupracovať s rakúskou analytickou agentúrou FAS Research a prostrednícvom jej metódy nám umožní porozumieť ekosystému spoločenských inovácií, identifikovať lídrov a ich potreby.

Ponúkame ti

 • kvalifikovanú prax v občianskom sektore a šancu zistiť, ako funguje
 • inšpiratívnu pracovnú náplň s možnosťou oboznámiť sa s kreatívnymi projektmi a ľuďmi v ich snahe zlepšovať našu krajinu
 • praktické vedomosti v oblasti zodpovedného podnikania, firemnej filantropie alebo rozvojovej spolupráce
 • certifikát o stáži pre potreby životopisu

Čo bude tvojou úlohou?

 • hĺbkové telefonické rozhovory s kľúčovými aktérmi v oblasti vzdelávania, sociálno-ekonomickej inklúzie, posilňovania transparentnosti a občianskej participácie
 • zaznamenávanie získaných dát do online systému
 • dobrovoľná bezplatná pomoc nadácii, minimum 100 hodín (napr. 2 mesiace á 10 hodín týždenne), podľa dohody v priebehu mesiacov jún – september 2015

Koho hľadáme?

 • vynikajúce komunikačné zručnosti
 • dôslednosť pri práci s dátami
 • záujem o spoločenské problémy a spoločenské témy
 • anglický jazyk na plynulej úrovni
 • výborná znalosť slovenčiny a schopnosť práce s textom
 • humanitné alebo ekonomické vzdelanie (študent/ka minimálne 4. ročníka VŠ)

Zaujala ťa ponuka?

Pošli svoj životopis, pridaj pár riadkov o sebe a napíš, prečo máš záujem o túto stáž na e-mail monika.broskova@nadaciapontis.sk najneskôr do 17. júna.        

Ashoka takýchto ľudí vyhľadáva a podporuje po celom svete. U tých, kde nájde mimoriadny potenciál, prijíma do siete Ashoka Fellows a ponúka im najrôznejšie formy podpory k znásobeniu spoločenského dopadu. V Ashoke veria, že ľudí, ktorí jedinečne a tvorivo inovujú spoločnosť, je oveľa viac. Preto sa snaží, aby vo svete fungoval podporný systém, v ktorom prístup k poradenstvu, následovníkom, podporovateľom či zdrojom bude samozrejmosťou.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111