01. 10. 2015 Zodpovedné podnikanie

Poď na stáž do Nadácie Pontis: Pomôž nám s profilmi sociálnych inovátorov

Kto sú sociálni inovátori na Slovensku? Pomôž nám ich ukázať svetu.

Nadácia Pontis v spolupráci s podpornou sieťou pre sociálnych podnikateľov Ashoka, mapuje ľudí na Slovensku, ktorí v rámci vlastných organizácií a iniciatív prinášajú jedinečné a fungujúce prístupy k riešeniu spoločenských problémov. Naším cieľom je zviditeniť tých, ktorí pracujú pre verejné dobro.

V nadácii pripravujeme verejnú online platformu, ktorá bude slúžiť na vzájomné sieťovanie a poskytne možnosti prepojenia s pro bono konzultantmi a firmami. Do nášho tímu hľadáme stážistov, ktorých zaujíma téma spoločenských inovácií a ktorí sa chcú podieľať na tvorbe tohto nového projektu.

Čo vám ponúkame?

 • kvalifikovanú prax v občianskom sektore a šancu zistiť, ako funguje
 • inšpiratívnu pracovnú náplň s možnosťou oboznámiť sa s kreatívnymi projektmi a ľuďmi v ich snahe zlepšovať našu krajinu
 • praktické vedomosti v oblasti zodpovedného podnikania, firemnej filantropie, dobrovoľníctva alebo rozvojovej spolupráce
 • certifikát o stáži

Čo bude vašou úlohou?

 • príprava profilov kľúčových aktérov v oblasti vzdelávania, sociálno-ekonomickej inklúzie, posilňovania transparentnosti a občianskej participácie
 • komunikácia s jednotlivcami a firmami pre prípravu filantropickej mapy Slovenska
 • dobrovoľná bezplatná pomoc nadácii, minimum 100 hodín (napr. 2 mesiace á 10 hodín týždenne), podľa dohody

Hľadáme ľudí, ktorí majú:

 • výborné komunikačné zručnosti
 • schopnosť analytickej i tvorivej práce s textom
 • dôslednosť pri práci s dátami
 • záujem o spoločenské problémy a spoločenské témy
 • anglický jazyk na plynulej úrovni
 • výbornú znalosť slovenčiny, bezchybnú gramatiku a štylistiku
 • humanitné alebo ekonomické vzdelanie (študent/ka minimálne 4. ročníka VŠ)

Zaujala vás naša ponuka?

Pošlite svoj životopis, pridajte pár riadkov o sebe a napíšte, prečo máte záujem o túto stáž na e-mail monika.broskova@nadaciapontis.sk najneskôr do 16. októbra. Ďakujeme.       

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111