28. 08. 2006 Filantropia

Podieľajú sa na kampaniach Ligy proti rakovine, majú Via Bona Slovakia

Cenu Via Bona za rok 2005 v kategórii Dlhodobé partnerstvo získala reklamka SORIA & GREY, ktorá lige pomáha bojovať proti rakovine.

Zbierka Ligy proti rakovine sa vďaka kampani Deň narcisov stala najväčšou verejnou zbierkou na Slovensku. Okrem toho si vybudovala dôveryhodnosť v očiach ľudí a vďaka dôslednej príprave a organizácii  mediálnej kampane sa zvýšil aj počet zapojených sponzorov a partnerov, ktorí ligu podporujú.

Organizácii už tradične pomáha reklamná agentúra SORIA & GREY, ktorá získala aj vďaka spolupráci s ligou viaceré prestížne domáce aj zahraničné ocenenia. Najnovšie aj ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2005 za dlhodobé partnerstvo.

Agentúra sa do kampane zakaždým zapája inovatívnymi myšlienkami. Navyše, agentúra počas celého roka poskytuje organizácii aj bezplatné skúsenosti pri tvorbe jej imidžu, korporátnej identity či posilňovaní značky. SORIA & GREY počas 10 rokoch bezplatne zabezpečili lige ucelený projekt komunikácie, počnúc jeho realizáciou cez zabezpečenie mediálnych priestorov, tvorbu reklamných vizuálov, tlač jednotlivých nosičov až po sledovanie a vyhodnotenie efektivity kampane a monitoring výstupov. 

Liga proti rakovine sa aj vďaka tejto spolupráci stala popredným občianskym združením na Slovensku. Podľa výsledkov prieskumu agentúry FOCUS, ktorý sa uskutočnil v novembri 2005, až 25 % občanov spontánne pozná značku organizácie. 

Spoločnou výzvou reklamky a organizácie teraz bude udržanie kvality kampane, imidžu značky a neustále hľadanie novej tváre a nových ešte nevypovedaných myšlienok, ktoré v sebe kvety narcisov skrývajú. „Budeme sa pritom snažiť dosiahnuť aj úroveň zbierok z minulého ročníka pri rovnako nízkych nákladoch. Výzvou bude aj použitie vyzbieraných peňazí vo všetkých regiónoch Slovenska v miestach, kde to ľudia najviac potrebujú,“ vysvetľuje Patrik Kmeč, kreatívny riaditeľ reklamnej agentúry.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111