11. 02. 2013 Zodpovedné podnikanie

Podniky profitujú z udržateľnosti

Počet spločností s udržateľnou stratégiou sa zvýšil.

© Bryan Kuntz/Dell Computer

Podľa štúdie The innovation bottom line sa podiel spoločností vykazujúcich zisk vďaka udržateľným riešeniam za posledný rok zvýšil až na úroveň 37 %.

Táto v poradí už 4. štúdia je výsledkom prieskumu, ktorý každoročne vykonáva MIT Sloan Management Review (MIT SMR) v spolupráci s Boston Consulting Group (BCG) a ktorý oslovuje približne 2 600 riaditeľov a manažérov firiem po celom svete.

Z prieskumu vyplynulo, že takmer polovica zapojených spoločností zmenila svoje obchodné modely, čo viedlo k 20 %-nému zvýšeniu počtu firiem dosahujúcich zisk na báze udržateľných modelov podnikania oproti minulému roku.

Inovátori poháňaní udržateľnosťou

David Kiron, jeden z autorov Innovation bottom line, opisuje Inovátorov poháňaných udržateľnosťou ako spoločnosti, ktoré vnímajú príležitosť inak ako ostatné firmy. Udržateľnosť pre nich nie je nákladom, ale spôsobom, ktorý im umožňuje dosiahnuť energetickú efektívnosť, zvýšiť podiel na trhu a predovšetkým získať komparatívnu výhodu.

Táto stratégia teda nepredstavuje čiastkový plán, ale dostáva sa do všetkých oblastí podnikania cez dodávateľskú sieť, marketing a financie až po zavádzanie nových modelov podnikania. Najzaujímavejším je pritom fakt, že najviac inovátorov môžeme nájsť na vznikajúcich trhoch.

Až 50 % podnikov potvrdilo, že profitovalo zo zmeny niekoľkých čiastkových oblastí podnikania, ktoré reflektovali udržateľné praktiky, zatiaľ čo 60 % z nich získalo dodatočný zisk trvalým začlenením udržateľnosti do podnikania.

Príklady z praxe

Na ilustráciu začlenenia udržateľných praktík do podnikania správa uvádza viaceré príklady z praxe, firmy ako napríklad AT&T, Dell, Marks&Spencer, Nestlé, Patagonia, Kraft Foods, či Intel.

Pre firmu Kraft Foods sa stal kľúčovým udržateľný dodávateľský reťazec. Okrem zlepšovania životného prostredia a pomoci farmárom, modely ako Rainforest Alliance a Fair Trade pomáhajú zvýšiť výnosy z pôdy a kapacitu. Tieto modely vo veľkej miere zabezpečili firme Kraft Foods prístup k novým spotrebiteľským segmentom. Vo Veľkej Británii napríklad produkty so značkou Rainforest Alliance prispievajú k dvojcifernému nárastu tržieb. Ďalšie inovácie zaviedla firma Kraft Foods v oblasti balenia produktov, ktoré jej umožnili značne znížiť náklady. Na výrobu nového balenia sa spotrebuje o 50% menej energie a o 28% menej materiálu ako pri predchádzajúcich baleniach.

Pre spoločnosť Dell  boli inovácie v balení produktov nevyhnutnosťou. Na jednej strane zákazníci spoločnosti požadovali pevné balenia, aby nedošlo k poškodeniu produktov, avšak Dell mal záujem o ľahký baliaci materiál, ktorý by prispel k zníženiu prepravných nákladov. Na uspokojenie obidvoch požiadaviek investoval Dell do bambusových obalov. Bambus, ako jedna z najrýchlejšie rastúcich plodín na svete je aj obnoviteľným zdrojom. V súčasnosti je viac ako 70 % produktov Dell balených v týchto obaloch.

Inšpiratívnym príkladom je aj spoločnosť Nestlé. Rozhodla sa využiť kávové usadeniny, ktoré vznikajú ako vedľajšie produkty pri výrobe kávy a väčšinou končia na skládkach. Spaľovanie kávových usadenín totiž vytvára paru, ktorá môže byť využitá na prevádzku tovární. V súčasnosti až 60 % pary využívanej pri výrobe kávy v továrňach Nestlé pochádza z kávových usadenín. Spoločnosť tým prispieva k zníženiu množstva kávových usadenín na skládkach a zároveň výrazne znižuje svoje výrobné náklady.

Zdroje: web.mit.edu, sloanreview.mit.edu, guardian.co.uk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111