21. 09. 2013 Filantropia

Podpora Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica

V roku 2013 začal Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis podporovať tému komunitných záhrad.

Projekt Nevyšliapanou cestou, ktorý organizuje združenie Živica, bude prebiehať v Bratislave a Zvolene. Jeho výsledkom má byť rozbehnutie troch nových komunitných záhrad, osadenie šistich mestských včelínov a realizátori sa pokúsia aj o zavedenie lokálnej meny. Prostredníctvom podpory fungovania komunít v mestách je ukázať najmä mladým ľuďom cestu ako v meste žiť zaujímavo, a pritom skromne bez zbytočných dopadov na prírodu i vlastné zdravie.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111