24. 05. 2016 Inklúzia

Podporili sme včelárstvo v 4 slovenských mestách

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica sa aj v roku 2016 podieľa na záchrane včiel a ostatných opeľovačov a súvisiacich tém zodpovednej spotreby ako je ekopoľnohospodárstvo a certifikácia produktov.

Projekt mestské včely funguje už tretí rok

Cieľom projektu je priniesť trvalo udržateľný spôsob života v mestách prostredníctvom výsadby a údržby zelene, ktorá vytvára biokoridory pre včely a iné opeľovače. Centrum Živica sa inšpirovalo projektmi v Osle a Seattle. Prvé dva ročníky priniesli rozvoj eko-komunitných aktivít do Bratislavy a Zvolena, pre veľký úspech projekt pokračuje aj v roku 2016.

Autor: Brano Bibel

Verejnosť a školy sa aktívne zapoja do záchrany včelárstva

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis podporil v roku 2016 projekt Mestské včely celkovou sumou 16 955 eur. Projekt prebieha v 4 slovenských mestách – Bratislava, Lučenec, Zvolen a Žilina.  Jeho  cieľom je zapojenie verejnosti a škôl do záchrany včiel a ostatných opeľovačov priamo v meste ich bydliska. Táto iniciatíva chce zvýšiť povedomie a byť inšpiráciou aj pre iné mestá, aby vytvárali priaznivé zelené prostredie pre opeľovače a tým zvýšili kvalitu života nielen pre obyvateľov, ale aj pre včely.

Autor: Zuzana Dovalová

Žiaci sa budú učiť o včelách cez interaktívny program a hry

Projekt Mestské včely 2016 prináša pre žiakov a učiteľov hru „Kráľovstvo včiel“ a program „Poďte s nami do úľa“, ktoré ponúkajú vzdelávanie o životnom cykle včiel a živote v úli. Zameriava sa aj na zodpovednú spotrebu produktov a ich dopad na životné prostredie, čím vytvára priestor na dobrú prax a trvalo udržateľný spôsob života v mestách. Na 10 pilotných základných školách v Bratislave, Lučenci, Zvolene a v Žiline sú inštalované mestské včelnice s úľmi tak, aby školy mohli prepojiť teóriu s praxou.

Autor: Zuzana Dovalová

Viac informácií o projekte, zapojených školách a prebiehajúcich aktivitách nájdete na stránke http://www.zivica.sk/sk/mestske-vcely.

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis sa v rámci projektov Priama podpora a Chceme si pomáhať snaží o trvalo udržateľný spôsob života v mestskom prostredí, rozvoj komunitných záhrad, ochranu mestských včiel a udržanie lokálnej meny Živec v obehu. Vďaka svojim zamestnancom a zamestnaneckému grantovému programu pomáha ľuďom v ich blízkom okolí.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/f97b24fef0a262e5df6b0b0b634e4048/5D0435B7/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/52001903_154766925399308_4882883595485075901_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3d1ca351486221bcaadec33cf1f67ff4/5CE1C2B4/t51.2885-15/sh0.08/e35/c88.0.720.720/s640x640/50622487_1481371858659843_1836202917332522588_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/ab309afee65c78af9c5167e669eff63c/5D25F5CF/t51.2885-15/sh0.08/e35/c99.0.882.882/s640x640/50174031_624142041373653_6152351790626840836_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/338e807470310d523b46f03dd7a2cc4d/5CDFBFEC/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51091073_2291613944455916_8531625672267776512_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/73a1f64c7d329f6f72a8d87978445fb6/5CE2620C/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49774275_174042860241240_5113709560065956152_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c7de4a2d03550480a94c03135bc7494f/5D01E837/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51287983_2255423448049779_3039935479185144921_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/7b42e5b0605feba4933022d44c30407a/5CF30441/t51.2885-15/e35/c0.80.640.640/49858592_384311305657535_3614573739500642172_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c0436c80f862bca53c2f6980ddbf453a/5CF7AED9/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/47582656_2244987192422742_5268285729637359685_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/1dd0c6f7562a1a4fa6bb5837f8a85f58/5CEA1132/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/50055487_2175721556022685_6288752751739371503_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/4c0327329e0af288acc84f71b3c6fc77/5CE69931/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49744002_369126290308135_3092171224519510765_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/be813f01bd739b9a7efca8cdb04ce58f/5CEEBBC3/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/46730645_162695078039034_5323438783107170299_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/e1338e5c29cac2d46502555b99e411fc/5CF9C5C3/t51.2885-15/e35/c110.0.409.409/46764585_537024800109464_4642329002739723474_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net