24. 05. 2016 Filantropia

Podporili sme včelárstvo v 4 slovenských mestách

Projekt Mestské včely 2016 zachraňuje včely a zvyšuje povedomie o zodpovednej spotrebe.

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica sa aj v roku 2016 podieľa na záchrane včiel a ostatných opeľovačov a súvisiacich tém zodpovednej spotreby ako je ekopoľnohospodárstvo a certifikácia produktov.

Projekt mestské včely funguje už tretí rok

Cieľom projektu je priniesť trvalo udržateľný spôsob života v mestách prostredníctvom výsadby a údržby zelene, ktorá vytvára biokoridory pre včely a iné opeľovače. Centrum Živica sa inšpirovalo projektmi v Osle a Seattle. Prvé dva ročníky priniesli rozvoj eko-komunitných aktivít do Bratislavy a Zvolena, pre veľký úspech projekt pokračuje aj v roku 2016.

Autor: Brano Bibel

Verejnosť a školy sa aktívne zapoja do záchrany včelárstva

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis podporil v roku 2016 projekt Mestské včely celkovou sumou 16 955 eur. Projekt prebieha v 4 slovenských mestách – Bratislava, Lučenec, Zvolen a Žilina.  Jeho  cieľom je zapojenie verejnosti a škôl do záchrany včiel a ostatných opeľovačov priamo v meste ich bydliska. Táto iniciatíva chce zvýšiť povedomie a byť inšpiráciou aj pre iné mestá, aby vytvárali priaznivé zelené prostredie pre opeľovače a tým zvýšili kvalitu života nielen pre obyvateľov, ale aj pre včely.

Autor: Zuzana Dovalová

Žiaci sa budú učiť o včelách cez interaktívny program a hry

Projekt Mestské včely 2016 prináša pre žiakov a učiteľov hru „Kráľovstvo včiel“ a program „Poďte s nami do úľa“, ktoré ponúkajú vzdelávanie o životnom cykle včiel a živote v úli. Zameriava sa aj na zodpovednú spotrebu produktov a ich dopad na životné prostredie, čím vytvára priestor na dobrú prax a trvalo udržateľný spôsob života v mestách. Na 10 pilotných základných školách v Bratislave, Lučenci, Zvolene a v Žiline sú inštalované mestské včelnice s úľmi tak, aby školy mohli prepojiť teóriu s praxou.

Autor: Zuzana Dovalová

Viac informácií o projekte, zapojených školách a prebiehajúcich aktivitách nájdete na stránke http://www.zivica.sk/sk/mestske-vcely.

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis sa v rámci projektov Priama podpora a Chceme si pomáhať snaží o trvalo udržateľný spôsob života v mestskom prostredí, rozvoj komunitných záhrad, ochranu mestských včiel a udržanie lokálnej meny Živec v obehu. Vďaka svojim zamestnancom a zamestnaneckému grantovému programu pomáha ľuďom v ich blízkom okolí.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.