21. 12. 2016 Filantropia

„Podporujeme projekty, ktoré majú šancu priniesť zmenu“

Za fungovaním Nadačného fondu Telekom sa skrývajú skvelé osobnosti. Jednou z nich je aj Táňa Švrčková.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis pomáha už takmer 10 rokov. Počas tohto obdobia mohli vďaka nemu vzniknúť a rozvíjať sa mnohé úspešné neziskové projekty. Za jeho fungovaním sa skrývajú skvelé osobnosti. Jednou z nich je Táňa Švrčková, senior manažér spoločenskej zodpovednosti v Slovak Telekome. Porozprávali sme sa s ňou o jej práci, o tom, ako vníma firemnú filantropiu či o ďalších plánoch v rámci fondu.

Táňa, predstav sa nám. Kto si, čo robíš, ako dlho sa tomu venuješ.

V Telekome mám na starosti spoločenskú zodpovednosť, hlavne však aktivity nadačného fondu, sponzoring, charitatívne telekomunikačné zbierky.  Vo firme pracujem 23 rokov, pričom na korporátnej komunikácii som od roku 1999. Okrem toho som mama dvoch dcér.  

Čo máš na svojej práci najradšej?

Nedávno mi moja staršia dcéra povedala, že sa mám, lebo mám prácu, ktorá ma baví. A je to pravda. Aj keď niekedy je to dosť náročné, napr. administratívne veci z duše nenávidím. Vďaka práci stretávam osobnosti z rôznych oblastí. Niekedy sa to možno nezdá, ale na Slovensku máme veľa skvelých ľudí. Mnohým to, kde a ako žijeme nie je ľahostajné. Starajú sa o ľudí s postihnutím, z detských domovov, bezdomovcov, Rómov, bojujú proti korupcii, vzdelávajú. Vďaka stretnutiam a rozhovorom s týmito ľuďmi sa veľa učím o svete, ale i o sebe.    

Ako by si charakterizovala pojem „firemná filantropia“ človeku, ktorý ho počuje po prvý raz?

Dobročinnosť, darcovstvo. Chuť podeliť sa o svoje zdroje, či už sú to peniaze, ktoré zarobili, know-how cez dobrovoľníkov – zamestnancov alebo poskytovanie produktov a služieb. Firemné stratégie pomáhania sú rôzne. Niektoré pomáhajú pasívne, vyberú si zo žiadostí, ktoré k nim prídu. Je však veľa spoločností, ktoré do toho idú aktívne. Majú jasnú víziu a stratégiu a na jej základe si vyberajú koho podporia.

Ako vnímaš úlohu Slovak Telekomu v rámci spoločenského podnikania?

Naša firma ponúka komplexné portfólio dátových a hlasových služieb. Vlastníme a prevádzkujeme rozsiahlu pevnú a mobilnú telekomunikačnú sieť. Spolu s tým však ide ruka v ruke aj zodpovednosť. Zodpovednosť voči vlastným ľuďom vo firme, voči zákazníkom, dodávateľom, životnému prostrediu. V roku 2004 sme ako jeden zo signatárov Business Leaders Fóra dali verejný prísľub podnikať zodpovedne a s ohľadom na prostredie, v ktorom pôsobíme. Neustále sa snažíme zlepšovať procesy, zavádzať inovácie. Ako sa nám darí na poli CSR každoročne zverejňujeme v Správe o zodpovednom podnikaní. Pozorne sledujeme aj čo sa deje v spoločnosti. Stáli sme napríklad pri zrode Fondu pre transparentné Slovensko, ktorý podporuje watchdogové a think-tankové organizácie.

Máš na starosti aj Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Povedz nám o tom viac. Čomu sa fond venuje?

Našou víziou je spoločnosť, kde nič nie je nemožné. Spoločnosť, kde inakosť a špecifické potreby nerozdeľujú, ale spájajú, rovnako, ako my spájame našich zákazníkov. Vo fonde realizujeme a podporujeme aktivity, ktoré vytvárajú príležitosti pre riešenia problémov a potrieb ľudí so špecifickými prekážkami v spoločnosti. Nepočujúcim sa strategicky venujeme od roku 2002.

Na školeniach a kurzoch búrame mýty a približujeme počujúcim ich kultúru a posunkový jazyk. Máme za sebou 5 rokov podpory nepočujúcich podnikateľov. V súčasnosti sa zameriavame hlavne na rodiny s deťmi s poruchou sluchu. Prostredníctvom Teach for Slovakia, Komenského inštitútu, Edumy podporujeme vzdelávanie. V spolupráci s Impact Hubom zase sociálne start-upy. Zameriavame sa hlavne na podporu projektov a aktivít, ktoré majú šancu priniesť do našej spoločnosti zmenu. Pretože jedna vec je rybu dať, druhá učiť iných ryby chytať a tretia pomáhať vychovávať iných, aby ryby chytali.      

Aké máte plány do budúcna?

Pokračovať v rozbehnutých projektoch a spoluprácach. Naďalej sa budeme zameriavať na podporu nepočujúcich detí a vzdelávania. S našimi partnermi z neziskového sektora máme rozbehnuté dlhoročné partnerstvá. Nás zaujíma dopad a ten poväčšine máme možnosť vidieť až po dlhšom čase.

Na aké „podpory“ si najviac hrdá?

Ťažká otázka. Na všetky. Každá je dôležitá, za každou sa skrýva veľké úsilie, energia ľudí a má svoj príbeh. S Choices sme napríklad od vzniku. Dodnes si pamätám ako mi Ivan Ježík v kaviarni na Karadžičovej predstavoval koncept večerných rozhovorov so zaujímavými ľuďmi na rôzne témy. Odvtedy pripravil viac ako 60 diskusií. Alebo podpora Online Živej knižnice. Je to vzdelávací program, ktorý scitlivuje postoje voči ľuďom s prekážkami. Nehovoriac, že spolupráca so Janette Motlovou je zážitkom, ktorý vás formuje.

Jedným z najdôležitejších programov je Mobilný pedagóg. Cez neho podporujeme rodiny s deťmi so sluchovou poruchou. Má viacero častí, podpora ranej intervencie odborníčkami. Chodia domov do rodín a učia mamy, otcov ako rozvíjať reč a porozumenie ich detí. Sú aj dôležitou psychickou oporou. Ďalšou je podpora angažovanosti rodičov, výmeny ich skúsenosti. Podporili sme vznik portálu NepocujuceDieta.sk, online poradňu.

Pomohli sme rodičom v iniciatíve za zvýšenie príspevku na načúvacie aparáty. Vytvorili sme nástroje aj pre rozvoj odborníčok. Chceme ukázať dôležitosť ranej intervencie pre deti so sluchovou poruchou. Vzhľadom na dnešné poznatky a technologický pokrok pre tieto deti vieme vytvoriť také prostredie, aby sa mohli rozvíjať v súlade so svojím potenciálom. A na toto majú mať nárok všetky deti, nielen tie, ktoré sa dostanú do nášho programu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111