08. 12. 2014 Zodpovedné podnikanie

Politiky rodovej rovnosti vo firmách: výhra pre všetkých ľudí

Vo štvrtok 11. decembra prebehne v Bratislave workshop o politike rodovej rovnosti vo firmách.

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť vás pozýva na workshop s názvom Politiky rodovej rovnosti vo firmách: výhra pre všetkých ľudí. Podujatie sa koná vo štvrtok 11. decembra 2014 od 10,00 do 15,00 hodv Bratislave v Austria Trend Hotel na Vysokej ulici číslo 2A.

Stretnutie bude príležitosťou vypočuť si prezentáciu pani Arni Hole, generálnej riaditeľky Ministerstva pre deti, rovnosť a sociálnu inklúziu z Nórska, ktorá sa touto problematikou už roky zaoberá a v súčasnosti pôsobí v Agentúre pre základné práva EÚ vo Viedni.

Druhou prezentujúcou je pani Janka Debrecéniová, právnička ODZ, ktorá sa aktívne zapája do tvorby právnych predpisov s dopadom na napĺňanie princípu rovnosti v praxi. Po oboch prezentáciách bude nasledovať facilitovaná diskusia, v ktorej bude dosť priestoru nielen na otázky, ale tiež na predebatovanie možnosti využiť príklady fungujúcich politík z krajín, ktoré majú dlhoročne dobré skúsenosti s ich uplatňovaním, a v ktorých dnes už cítia ich priaznivé účinky v súkromnom i pracovnom živote.

Celý program workshopu nájdete TU.

Na podujatie sa môžete prihlásiť prostredníctvom on-line formulára – TU.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111