17. 06. 2015 Zodpovedné podnikanie

Pomáhajú pro bono, aj vďaka nim môžu ľudia v neziskovkách dosahovať zmenu

Nepretržitých 12 hodín Pro Bono Maratónu, ktorý bol zameraný na pomoc neziskovkám, prinieslo svoje výsledky.

Tímy zložené z reklamných a PR agentúr, právnikov, manažérskych poradcov a generálnych riaditeľov sa zapojili do Pro Bono Maratónu, aby pomohli neziskovým organizáciám.

Keď profesionáli pomáhajú

V priestoroch Connectu a Impact HUBu vo štvrtok 11. júna spoločne pracovali na marketingových kampaniach, komunikačných stratégiách, radili sa oblasti efektivity práce v organizácii a riešili aj právne poradenstvo. “Obzvlášť nás teší, že tak veľmi vyťažené a drahé profesie, medzi ktoré patria kreatívci, právnici a konzultanti sa spojili, aby pomohli pro bono. Neziskovky majú potreby ako každé iné organizácie, no mnohé si nemôžu dovoliť takéto služby zaplatiť. Navyše sa musia venovať svojim klientom a projektom v teréne, aj preto je pre nich takáto bezplatná pro bono pomoc prínosná,” vysvetľuje Monika Brošková z Nadácie Pontis, ktorá Pro Bono Maratón koordinovala.

Firmy spoločne venovali služby v hodnote desiatok tisíc eur vybraným organizáciám, ktoré sa venujú zlepšovaniu verejných priestorov, vzdelávaniu mladých a pomoci ohrozeným sociálnym skupinám.

“Do Pro Bono Maratónu sme sa zapojili, pretože chceme pomáhať neziskovému sektoru na Slovensku a je pre nás zaujímavé zmerať si sily s ostatnými agentúrami,” povedal Roman Záhorec, client service director z komunikačnej agentúry Neopublic Porter Novelli, ktorej tím sa snažil nájsť nápady na spropagovanie cyklistiky v Bratislave a okolí pre občianske združenie Pedál. “Naším cieľom bolo spopularizovať horskú cyklistiku, aby vznikali nové trate a aby na bicykel chodili rodiny aj s deťmi. Zároveň, aby miestne samosprávy, poslanci a okolitá komunita pomáhali vytvárať priestor pre horské bicyklovanie,” vysvetlil.

Pomáhajú, lebo chcú meniť spoločnosť

Mládež ulice sa v hlavnom meste venuje najmä deťom a mladým z marginalizovaných skupín v teréne. Organizácii však už niekoľko rokov chýbala jednotná vizuálna identita, do ktorej sa počas maratónu pustila agentúra SCR Interactive. “Keďže neziskovky majú veľký problém si získať financie na takýto druh podpory, bola to pre nás výborná možnosť, ako sa dostať k pomoci. Do maratónu sme sa zapojili, lebo potrebujeme nové oblečenie, a to sa aj podarilo. Do tvorby vizuálnej identity zapojíme aj deti. Pomôžu nám vytvárať naše plagáty a ako sa budeme prezentovať smerom von,” povedala terénna sociálna pracovníčka Karin Andrášiková z Mládeže ulice.

Neziskové organizácie už v našom prieskume z roku 2014 priznali, že bezplatné pro bono služby odborníkov sú pre nich prínosom. V prieskume sa až 90 percent neziskoviek vyjadrilo, že pro bono služby im pomáhajú zvyšovať spoločenský dopad ich práce.

Slovenskej debatnej asociácii pomáhala reklamná agentúra This Is Locco. “Každodenne robíme kampane pre komerčné projekty – predávame maslo či bankové produkty. Keď máme zrazu priestor urobiť niečo pre celú spoločnosť, v ktorej žijeme, je to pre nás úplne nová výzva. Debatnej asociácii sme pomohli, ako zrozumiteľne komunikovať ich poslanie a veríme, že výsledkom bude aj nový web a kampaň, vďaka ktorej sa organizácii podarí získať ďalšie peniaze na rozvíjanie jej aktivít,” povedal Juraj Kováč, creative team leader z This Is Locco.

Zapojili sa aj ďalší

Okrem spomínaných agentúr pomáhal aj TRIAD Advertising s návrhom kampane pre Vnútroblok, aby sa susedia viac angažovali vo svojej komunite. PRime time pomáhala pri tvorbe komunikačnej stratégie a posolstiev pre organizáciu Odyseus, ktorá pracuje s ľuďmi v sexbiznise a užívateľmi drog. Creative Department sa venovala komunikačnej kampani pre Nexteriu, ktorá podporuje vzdelávanie mladej generácie.ID Space Team sa spolu s VISIBILITY venovali komunikácii multižánrového festivalu Rozbaľ to, Bratislava! aAdbee Digital sa popasoval s návrhom kampane 24-hodinovka pre darcovský portál DobraKrajina.sk.

Okrem reklamných a komunikačných agentúr v rámci Pro Bono Maratónu pomáhali aj advokáti z programu Advokáti Pro Bono Nadácie Pontis a konzultanti. “Spojili sme sa s právnikmi, aby nám pomohli riešiť zlepšenie podmienok pre cyklistov. Pri presadzovaní budovania cyklotrás sa často stretávame s tým, že územný plan mesta sa ignoruje, v čoho dôsledku pri vznikajúcich projektoch nie sú postavené cyklotrasy. Ďalším problémom sú nekvalitné vodorovné značenia na prechodoch, ktoré sa šmýkajú. Jeden z právnikov napíše správcom list, v ktorom ich upozorní na tento stav. Reklamácie nekvalitného značenia ušetria aj nemalé prostriedky mestu alebo mestskej časti,” povedal Michal Malý z Cyklokoalície o spolupráci s advokátmi z bnt attorneys-at-law a Allen & Overy. Ďalší advokáti z bnt attorneys-at-law, Hillbridges, Kinstellar a advokátka Tijana Ćećezová spolu s exekútorom Pavlom Holíkom zorganizovali pre ľudí z neziskoviek právne tréningy k ochrane osobných údajov, strategickému právnemu mysleniu, právu duševného vlastníctva a exekučnému právu.

Konzultanti z Accenture zasa pomohli Aliancii Stará tržnica vytvoriť biznis model pre udržateľné potravinové Dobré trhy v priestoroch Starej tržnice, ktoré vytvárajú priestor pre miestnych farmárov a malovýrobcov potravín.

Generálni riaditelia firiem radili

Hlavami sa prvýkrát zapojili aj generálni riaditelia firiem, ktorí pomáhali Aliancii Fair-play a projektu SuperTrieda s udržateľnosťou projektov a s fundraisingom. “Sú organizácie, ktoré sa zaoberajú nie vždy atraktívnymi témami. Práve preto ich treba podporiť v aktivitách a pomôcť k zmene, o ktorú sa snažia. Misiou Aliancie Fair-play je bojovať s korupciou a odhaľovať prípady nečestného hospodárenia štatnymi peniazmi. Jej prežitie a fungovanie je preto z pohľadu finančných zdrojov problematické. Aj preto sme sa snažili nájsť riešenia, ako jej možno pomôcť,” povedal Gabriel Galgóci, generálny riaditeľo AT&T pre Slovensko.

Do poradenstva sa zapojili riaditelia aj z firiem KPMG, Accenture, Hewlett-Packard, Hillbridges, ProRate, Schweizer Legal, Sheraton Bratislava Hotel, Slovak Spectator,Heineken a Nadácie Pontis. Ide o model pro bono akcelerátora, ktorý využíva metodiku partnerskej organizácie Ashoka a na Slovensku sme ho realizovali prvýkrát. 

PARTNERI

                    

 

Projekt Hlavy pomáhajú: zapájanie ľudí z firemného sektora do riešenia spoločenských problémov bol podporený sumou 45399,96 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Hlavy pomáhajú: zapájanie ľudí z firemného sektora do riešenia spoločenských problémov je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

 MEDIÁLNI PARTNERI

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.