19. 08. 2013 Sociálne inovácie

Pomáhame ľuďom sa zamestnať

Accenture podporuje dlhodobo projekty, ktoré vedú k výraznému dopadu na zamestnanosť ľudí.

Dom na polceste pracuje s odchovancami z detských domovov

Vo februári 2013 ohlásilo Accenture navýšenie svojho pôvodného strategického plánu – zvýšiť zručnosti ľudí aby sa dokázali uplatniť na trhu práce z pôvodných 250 000 na 500 000 ľudí na celom svete. Accenture sa tak rozhodlo na základe už teraz prekračujúceho pôvodného plánu. Doteraz sa podarilo zvýšiť zručnosti až 320 000 ľuďom. Ku globálnemu strategickému plánu prispieva aj slovenská pobočka Accenture, ktorá podporuje túto tému prostredníctvom svojho Accenture nadačného fondu v Nadácii Pontis. V čase narastajúcej nezamestnanosti je to pozitívna správa, a aktivity tejto stratégie pomôžu aspoň čiastočne pri zvýšení zručností ťažko zamestnateľných ľudí. V roku 2013 boli strategicky podporené organizácie Liga za ľudské práva, Dom na polceste, Provida, INESS.

 

Liga za ľudské práva

Pomoc nájdu žiadatelia o azyl, ktorí majú na Slovensku sťažené podmienky tým, že im často chýbajú potrebné doklady o dosiahnutom vzdelaní, alebo potrebujú zlepšiť slovenčinu. Ďalšou prekážkou je to, že nemôžu byť zamestnaní na dohodu o vykonaní práce, ale iba na trvalý pracovný pomer, čo je tiež obmedzujúce pri hľadaní si práce. Prostredníctvom rekvalifikačných kurzov, alebo výučby slovenčiny pomôže Liga za ľudské práva žiadateľom o azyl na Slovensku k nájdeniu si práce.

INESS

Viac ako 1/3 mladých ľudí je na Slovensku nezamestnaných. Inštitút ekonomických a spoločenských analýza sa rozhodol riešiť túto situáciu cez zlepšenie vedomostí mladých ľudí o podnikaní. Ako napísať podnikateľský plán, aké sú možnosti financovania vlastného startupu, ako robiť marketing, čo je to zdravá firma, sú zručnosti, ktoré sa naučia mladí začínajúci podnikatelia počas podnikateľského kempu. Výsledkom bude rozpracovaný konkrétny podnikateľský nápad, ktorý budú mladí ľudia realizovať.

Občianske združenie Provida

Deťom z detských domovov budú pomáhať skupiny dobrovoľníkov získať zručnosti, ktoré sú pre deti žijúce v tradičnej rodine samozrejmosťou. Odchovanci domovov trpia nedostatkom zručností v oblasti ekonomickej, finančnej, sociálnej, či právnej.

Dom na polceste

Mladý človek, ktorý práve vyšiel z detského domova a žije v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti má veľmi malé šance na to, aby si našiel hneď prácu alebo aby sa osamostatnil a dokázal samostatne žiť. Problémy týchto mladých ľudí rieši Dom na polceste, ktorý im poskytuje možnosť získať pracovné zručnosti. Vznikne malá profesionálna kuchyňa, v ktorej budú variť pre okolité ubytovacie zariadenia a stravovacie služby vo Veľkom Slavkove.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111