17. 04. 2015 Nadácia Pontis

Pomáhame spolu: Mimovládky sa spojili za zachovanie 2% z daní

Asignácia 2% je v súčasnosti jediným mechanizmom podpory tretieho sektora. Keďže je ohrozený, organizácie sa spojili.

Asignácia 2% z dane je v súčasnosti jediným systémovým mechanizmom podpory tretieho sektora na Slovensku. Značnú časť príjmov neziskových organizácií, občianskych združení, ale aj miest a obcí tvoria 2% právnických osôb, a teda z firiem. Vďaka nim za uplynulých 10 rokov uskutočnili množstvo projektov v celkovej sume 300 mil. eur, ktoré zlepšili život ľudí na celom Slovensku. A keďže tento jediný mechanizmus podpory je ohrozený, zástupcova tretieho sektora sa spojili, aby ukázali, že Pomáhať Spolu má zmysel.

Iniciátorom kampane Pomáhame Spolu je Komora mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR pre mimovládne organizácie. Jej cieľom je priblížiť širokej verejnosti konkrétne výsledky projektov a aktivít podporených z asignácie firiem. „Možnosť právnických osôb darovať 2% z daní na dobročinné účely sa rokmi osvedčila a stala sa pre neziskové organizácie kľúčovým zdrojom financovania mnohých verejno-prospešných projektov,“ hovorí Marcel Zajac, predseda Komory mimovládnych neziskových organizácií. „Vážime si, že vláda aj parlament už desaťročie touto unikátnou formou podporujú nenahraditeľné miesto tretieho sektora v našej spoločnosti. Aj preto s obavami sledujeme postupné znižovanie podielu darovanej dane firiem, ktorý má budúci rok klesnúť na 1%.”

30 miliónov eur ročne robí zo Slovenska lepšie miesto pre život

2% asignácie právnických osôb tvoria dôležitú časť finančnej podpory tretieho sektora. Pre mnohé neziskové organizácie predstavujú až polovicu z ich celkových príjmov. „Vďaka 30 miliónom eur z asignácie dane ročne tu funguje pomoc chorým alebo znevýhodneným ľuďom, seniorom, deťom, rozvíja sa vzdelávanie a kultúra, skrášľuje naše okolie či chráni príroda. Neziskové organizácie postupne rozvíjajú i iné formy financovania, najmä individuálne či firemné darcovstvo. No asignácia je akýmsi základom, existenčnou istotou, na ktorej môžu stavať. Nerúcajme základy,“ hovorí Pavel Hrica, programový riaditeľ Nadácie Pontis.

Podpora verejného sektora

Prostriedky z asignácie od právnických osôb nepomáhajú len občianskym združeniam, ale tiež jednotlivcom, cirkevným organizáciám a v podobnom objeme tiež stovkám verejných inštitúcií zriadených štátom alebo samosprávami. „Školy, škôlky, nemocnice či domovy sociálnych služieb a pod. získali v roku 2014 od firemných nadácií dary vo výške 2,7 mil. eur, čo predstavuje takmer 40 percent celkového objemu, s ktorým firemné nadácie v minulom roku disponovali. Verejný sektor je významným príjemcom prostriedkov z daňovej asignácie firiem, o tie sa ale musí uchádzať v otvorených grantových súťažiach spolu so subjektmi neziskového sektora. Obom sa v nich darí približne pol na pol,“ hovorí Fedor Blaščák, filozof a občiansky aktivista.

Nahláste netransparentné zaobchádzanie s 2%

Súčasťou kampane Pomáhame Spolu je aj webová stránka, na ktorej môžu ľudia či organizácie nahlásiť netransparentné nakladanie s príjamami z 2%. „Je aj v našom zájme, aby sa s príjmami z asignácie 2% zaobchádzalo čo najtransparentnejšie. Preto sme sami vytvorili nástroj kontroly, ktorého cieľom je zbierať a následne aj riešiť podnety týkajúce sa netransparetného nakladania s 2%. Vieme, že takéto veci sa dejú, a preto sa im chceme venovať,“ hovorí Soňa Lexmanová, členka komory.

Stačí ak navštívite stránku www.PomahameSpolu.sk a v sekcii Vaše pondety zanecháte odkaz.

Medzi zástupcami tretieho sektora a Ministerstvom financií SR aktuálne prebiehajú rokovania, ktoré by mali viesť k predbežnej rámcovej dohode. Jej cieľom je stabilizácia fungujúceho asignačného mechanizmu. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.