27. 06. 2017 Zodpovedné podnikanie

Pomáhanie iným pomáha i vašej firme

Business Leaders Forum radí, ako rozbehnúť program firemného dobrovoľníctva.

Firma vďaka dobrovoľníctvu prispieva k pozitívnej zmene svojho okolia a posilňuje svoj imidž dobrého suseda. Ale to nie je všetko. Ako vyplýva z výsledkov medzinárodnej štúdie Cone Communications Employee Engagement Study z roku 2016, až 74 % zamestnancov tvrdí, že ich práca viac napĺňa, ak majú možnosť pracovať i na projektoch, ktoré majú pozitívny spoločenský dopad.Firemné dobrovoľníctvo má preukázateľný vplyv na pozitívnu podnikovú kultúru, zvyšuje lojálnosť zamestnancov prepájaním hodnôt firmy s ich osobnými hodnotami a poskytuje zamestnancom jedinečnú možnosť rozvíjať ich komunikačné i tvorivé zručnosti.

Neviete ako začať? Poradíme vám

Vo svojich aktuálnych odporúčaniach združenie Business Leaders Forum radí pristúpiť k dobrovoľníctvu vo firme hneď od začiatku systematicky. Prvým krokom by malo byť získanie podpory vedenia. Tá je v prípade zavádzania firemného dobrovoľníctva o to dôležitejšia, že členovia najvyššieho manažmentu by mali ísť sami príkladom. Len tak totiž zamestnanci dostanú jasný signál, že dobrovoľníctvo nie je „PR akciou“, ale predovšetkým vyjadrením hodnôt firmy.

Príklad dobrej praxe ponúka jeden z najväčších zamestnávateľov na východnom Slovensku U. S. Steel Košice, ktorý systematicky rozvíja program firemného dobrovoľníctva od roku 2007. Vedenie od samého začiatku takéto iniciatívy podporovalo a považovalo za úplne prirodzené pomáhať zlepšovať život v komunite, ktorej je firma pevnou súčasťou. Vrcholoví manažéri sa v rámci každoročných Dní dobrovoľníctva osobne zapájajú do aktivít v organizácii, ktorá im je blízka. Prichádzajú aj so svojou rodinou alebo svojím tímom a pracujú bok po boku s ostatnými, maľujú, kosia aj betónujú.

Aby dobrovoľníctvo zachutilo, musíte sa do neho zahryznúť . Trpezlivo a vecne komunikovať, aby ste dokázali presvedčiť vedenie. Manažéri majú radi rýchle, jasné a kvantifikovateľné argumenty. Osobne som presvedčená o tom, že investovanie do komunity dáva firme významnú konkurenčnú výhodu,“ hovorí Magdaléna Dobišová, podpredsedníčka predstavenstva Skanska SK, Chief Officer Ethics, D&I.

Stiahnite si Odporúčania BLF: Ako začať s firemným dobrovoľníctvom

Mať v poriadku papiere a jasne komunikovať

Druhým odporúčaným krokom od lídrov v zodpovednom podnikaní je právna a administratívna úprava firemného dobrovoľníctva. Podľa právnych expertov najjednoduchšou možnosťou pre firmu je, aby sa zamestnanci podieľali na dobrovoľníckom programe svojho zamestnávateľa počas svojho pracovného času. Toto riešenie by pravdepodobne motivovalo viacerých zamestnancov zapojiť sa, a rovnako tak aj z právneho hľadiska je úprava takéhoto dňa pomerne jednoduchá.

Ak už máte „papiere“ v poriadku, treba čeliť výzve, ako možnosť dobrovoľníctva efektívne komunikovať zamestnancom. Mnohé firmy majú osobitného firemného koordinátora pre dobrovoľníctvo (obyčajne z oddelenia ľudských zdrojov) alebo aspoň tzv. ambasádorov naprieč organizačnou štruktúrou. Tí jednak poskytujú informácie o pripravovaných aktivitách a jednak svojím vlastným príkladom motivujú ľudí k zapojeniu sa.

Dobrovoľníctvo je o vzťahu

Najjednoduchší spôsob, ako začať s firemným dobrovoľníctvom, je spojiť sa so skúseným partnerom. Ten dokáže dobrovoľnícke podujatie zabezpečiť po organizačnej a administratívnej stránke a prepojiť vašu firmu s relevantnými neziskovými organizáciami.

Jednorazová dobrovoľnícka aktivita typu Naše Mesto vytvára dobrý základ na nadviazanie dlhodobej spolupráce medzi firmou a konkrétnou neziskovkou. Dobrovoľníctvo nie je len o práci, ale aj o vzťahoch. A práve vďaka dlhodobému vzťahu sa môžu firemný a neziskový svet vzájomne inšpirovať a spoločne dosiahnuť zmenu s väčším/trvalým dopadom.

Inšpiráciou môže byť napríklad spoločnosť Hewlett Packard Enterprise (HPE), ktorá sa v roku 2012 zamerala na seniorov z Domu sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Rači. Dobrovoľníci z HPE sa so seniormi stretávajú raz do mesiaca. Sprevádzajú ich napríklad do divadla, na výlet loďou na Devín, organizujú spoločné grilovačky, pečenie koláčov či spoločnú tanečnú zábavu. HPE (predtým HP) za projekt Elderly – spríjemnime jeseň života seniorom získala ocenenie Via Bona Slovakia 2013 v kategórii Podporovateľ dobrovoľníctva.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111