31. 03. 2015 Zodpovedné podnikanie

Pomohli OZ Ulita s nezodpovedným dodávateľom, získali Čestné uznanie Via Bona Slovakia

Advokátska kancelária bnt attorneys-at-law chce inšpirovať aj ďalších advokátov na Slovensku k bezplatnej pro bono pomoci.

Bezplatná pomoc pri riešení sporu

Hodnotiaca komisia sa rozhodla udeliť Čestné uznanie za účinné pro bono právne riešenie urgentného problému na sídlisku Kopčany v Bratislave. Advokátska kancelária poskytla počas minulého roka viacero bezplatných pro bono služieb. Jednou z úspešných bola spolupráca s občianskym združením Ulita, ktoré sa venuje deťom a mladým z marginalizovaných skupín v Bratislave. Advokáti pomáhali v prípade porušenia zmluvy zo strany dodávateľa, ktorý nedokončil stavbu detského ihriska. Hoci so stavbou začal, aj napriek prevzatej zálohe ihrisko nedokončil. Firma postupne prestala so združením komunikovať. Združeniu sa v spolupráci s bnt podarilo súdny spor vyhrať.

Viac o skúsenostiach s programom Advokáti Pro Bono, hovorí Vladimír Kordoš, advokát a partner bnt attorneys-at-law, Bratislava.

Získali ste Čestné uznanie v kategórii Via Bona Podporovateľ dobrovoľníctva za rok 2014. Ako ste sa k dobrovoľníctvu ako advokátska kancelária dostali?

Ako advokátska kancelária už od svojho založenia poskytujeme aj pro bono právne služby, teda právne služby bez nároku na odmenu tým, ktorí si naše služby nemôžu dovoliť. V roku 2011 sme sa zapojili do projektu Advokáti Pro Bono pri Nadácii Pontis a začali sme poskytovať pro bono právnu pomoc mimovládnym a neziskovým organizáciám. Od daného času má naša pro bono činnosť určitú pravidelnosť. Dobrovoľníctvo v rámci našej advokátskej kancelárie podporujeme, zamestnanci a advokáti sa radi zapájajú, pričom ako zamestnávateľ ich v tom podporujeme aj tým, že čas strávený pri pro bono právnej pomoci majú zaplatený.

Myslíte si, že je na Slovensku priestor pre bezplatnú pro bono právnu pomoc?

Určite. Všetko záleží od vnútorného nastavenia toho ktorého advokáta a samozrejme aj od jeho možností. Treba sa na to pozrieť aj tak, že každá hodina pro bono pomoci je z finančného hľadiska pre advokáta stratou, keďže tento čas sa nevenuje platenému poradenstvu. Robí to na úkor svojho voľného času. Osobne by som bol rád, ak by aj náš príklad inšpiroval ďalších kolegov, aby sa zapojili do programu Advokáti Pro Bono alebo aspoň inou formou poskytovali pro bono právnu pomoc. Pomôže to spoločnosti a určite aj zlepší obraz advokátov v očiach ľudí, keďže v médiách sa objavuje náše povolanie skôr v negatívnom zmysle.

Advokáti sú väčšinou známi prepracovanosťou a nedostatkom voľného času. Ako to máte vo firme nastavené? Stíhate?

Áno, je to pravda, nedostatok času je vždy problémom. Každého klienta pro bono berieme rovnako zodpovedne ako iného klienta. Dôležitá je dobrá organizácia, aby sme vedeli, kto na akých pro bono projektoch práve pracuje a koľko ich ešte zvládneme. Kolegovia si pro bono projekty vyberajú buď podľa svojej špecializácie alebo aj podľa času, ako dlho sa projektu vedia v danom období venovať. Ja sa to snažím celé koordinovať.

Čo bolo pre vás za tie roky v súvislosti s pro bono aktivitami výzvou?

Myslím že najväčšiu výzvu máme pred sebou práve teraz, kedy sa viac venujeme téme bezdomovectva z pohľadu zmeny legislatívy, ako aj z pohľadu riešenia oddlženia konkrétnych ľudí. To vidíme ako veľkú výzvu.

Vďaka Vám OZ Ulita vyhrala súdny spor. Čo by ste odkázali neziskovkám, ktoré sa boja ísť do súdnych sporov?

Súdny spor sme vyhrali, v súčasnosti je vec na exekúcii. Napriek rôznym negatívnym správam v médiách by som povedal, že vymožiteľnosť práva sa zlepšuje. Súdy nepracujú ideálne, ale nie je to také čierne, akoby sa mohlo zdať. Či ísť do súdneho sporu je vždy na posúdenie a bolo by dobré sa poradiť s advokátom, záleží od dostatku dôkazov, ale aj od žalovanej sumy. Netreba sa toho vôbec báť.

Máte nejakú víziu ohľadom pro bono služieb, ktoré ponúkate? V čom vidíte prínos pre vás?

Od začiatku bolo našim cieľom pomôcť spoločnosti ako celku. Program Advokáti Pro Bono nám svojím zameraním na neziskové a mimovládne organizácie poskytuje priestor, ako v rámci dobrovoľníckej činnosti do maximálnej miery využiť naše pracovné skúsenosti a odbornosť. Tým, že pomôžeme pro bono neziskovej organizácii, môže ona robiť svoju hlavnú činnosť lepšie a pomôcť viacerým svojim klientom. Nám to dáva veľa. Okrem osobného príjemného pocitu z pomoci iným, získavame aj po odbornej stránke nové skúsenosti, často v oblastiach práva, ktorým sa bežne nevenujeme.

Od roku 2014 taktiež spolupracujete s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Čo je to, čo by ste chceli študentov naučiť?

V roku 2014 sme sa zapojili do právnej kliniky neziskového sektora, kde sme spolu so študentmi riešili reálne problémy neziskového združenia. Vidíme, aká dôležitá je pre študentov prax už počas štúdia a radi by sme im aj týmto spôsobom pomohli ju nadobudnúť.

Advokátska kancelária bnt attorneys-at-law sa v roku 2011 zapojili do programu Advokáti Pro Bono pri Nadácii Pontis a odvtedy spolupracovala s viacerými mimovládnymi a neziskovými organizáciami, ako je Liga za ľudské práva, Únia nevidiacich a slabozrakých, OZ Ulita. V súčasnosti sa venujú téme bezdomovectva.

„Advokátska kancelária bnt pomohla cudzincovi s poskytnutou doplnkovou ochranou zorientovať sa v povinnostiach, kroré majú podnikatelia na začiatku podnikania. Prispeli tým k integrácii osoby s medzinírodnou ochranou do podnikateľského prostredia,“ hovorí Mirka Mittelmanová z Ligy za ľudské práva. Lige ako organizácii veľmi pomohlo, že sa jej finanční koordinátori mohli v prípadoch týkajúcich sa veréjneho obstarávania obracať na bnt a konzultovať postupy, ktore musí dodržiavať. „Bnt nám boli veľmi nápomocni aj v časoch, kedy v lige prebehol vládny audit,“ dodáva Alexandra Malangone, právnička z Ligy za ľudské práva.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111