26. 08. 2013 Zodpovedné podnikanie

Pomôžeme vám k úspešnému biznisu

Zodpovedné podnikanie je cesta k dlhodobému úspechu. Ukážeme vám, ako na to.

Uvažujete nad zavedením zodpovedného podnikania vo vašej firme? Neviete, kde začať a ako tému uchopiť? Alebo len hľadáte nové nápady pre vaše existujúce CSR aktivity?

Pomôžeme vám nájsť správny smer na vašej ceste zodpovedným podnikaním. Neponúkame univerzálne riešenia, naše konzultácie a školenia sú vždy ušité na mieru konkrétnej firme.

V oblasti zodpovedného podnikania firmám ponúkame:

  • vypracovanie stratégie zodpovedného podnikania (analýza súčasného stavu, monitoring CSR aktivít v sektore, odporúčania na konkrétne CSR opatrenia v rámci jednotlivých oblastí);
  • konzultácie a poradenstvo pri zavádzaní štandardov zodpovedného podnikania (napr. etického kódexu, kódexu pre dodávateľov a pod.);
  • certifikovaný tréning v reportovaní podľa smerníc Global Reporting Initiative;
  • prípravu a facilitáciu stakeholder dialógu (získanie cennej spätnej väzby od kľúčových partnerov firmy);
  • workshop „Začíname so zodpovedným podnikaním“ špeciálne prispôsobený potrebám malých a stredných firiem.

Kontakt pre oblasť zodpovedného podnikania: Michal Kišša, programový riaditeľ Nadácie Pontis a výkonný riaditeľ združenia Business Leaders Forum, michal.kissa@nadaciapontis.sk.

V oblasti firemnej filantropie firmám ponúkame:

  • vypracovanie filantropickej stratégie;
  • zriadenie a administráciu nadačného fondu;
  • zapojenie sa do projektov firemného dobrovoľníctva;
  • meranie firemného darcovstva a komunitného investovania podľa medzinárodnej metodiky Štandard komunitné investovanie.

Kontakt pre oblasť firemnej filantropie: Pavel Hrica, programový riaditeľ Nadácie Pontis, pavel.hrica@nadaciapontis.sk.

Rozumieme zodpovednému podnikaniu

Od roku 2004 v Nadácii Pontis spravujeme združenie firiem, ktoré sa zaviazali byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania na Slovensku. Business Leaders Forum má v súčasnosti 34 členov, ktorí sa pravidelne stretávajú, aby si navzájom vymieňali svoje skúsenosti a získavali nové informácie pre zavádzanie štandardov v oblasti environmentálnej udržateľnosti, dodávateľského reťazca či prístupu k zamestnancom.

Zodpovedné podnikanie sa snažíme posilňovať aj v malých a stredných podnikoch. V rokoch 2010 až 2012 sme s podporou Európskej komisie uskutočnili projekt Zodpovedné malé a stredné podniky, v rámci ktorého sme vyše 500 predstaviteľov firiem vyškolili v téme a vytvorili tiež praktický e-learning.

Stále viac firiem považuje za správne transparentne informovať svojich stakeholderov a zverejňuje stratégiu udržateľného rozvoja, realizované aktivity a záväzky v správach o zodpovednom podnikaní. Sme certifikovaným školiteľom pre reportovanie podľa svetovo najpoužívanejších smerníc Global Reporting Initiative.  

V oblasti firemnej filantropie od roku 2003 spravujeme firemné nadačné fondy a manažujeme realizáciu grantových programov.  

Pre odbornú verejnosť každoročne organizujeme CEE CSR SummitFórum o firemnej filantropii. Firmám a podnikateľom významne sa angažujúcim v oblasti zodpovedného podnikania vyjadrujeme verejné uznanie udeľovaním ceny Via Bona Slovakia.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111