22. 10. 2013 Nadácia Pontis

Pomôžte nastaviť komunikačnú stratégiu pre Múzeum petržalského opevnenia

Podeľte sa o poznatky v oblasti marketingu a nastavte komunikačnú stratégiu pre petržalské bunkre.

O organizácii
Sme partia mladých ľudí s vášňou pre históriu a hodnoty. Našou činnosťou rekonštruujeme bunkre, technické monumenty našej histórie do formy múzeí a sprístupňujeme tak dôležitý kus dejín širokej verejnosti a turistom. Petržalské bunkre sú nám srdcu blízke, vyrastali sme v nich, a preto sme sa pustili do tohto neľahkého projektu.

Východisková situácia
Múzeum petržalského opevnenia chce obohatiť región o autentické a zároveň unikátne múzeum na skutočnej úrovni. Už dlhšiu dobu sa zaoberáme otázkou, ako rozšíriť informáciu o existencii nášho múzea medzi ľudí, a teda ako pritiahnuť viac návštevníkov.

Dobrovoľnícke zadanie
Chceme sa od odborníka naučiť, ako osloviť potenciálnych partnerov a iné inštitúcie. Oceníme každú dobrú radu človeka ktorý sa v oblasti marketingu pohybuje. Potrebujeme pritiahnuť oči verejnosti a zdôrazniť vážnosť situácie okolo zanedbaných monumentov histórie ktoré teraz revitalizujeme z vlastných zdrojov, čo je dlhodobo neudržateľné.

Očakávaný výsledok spolupráce
Vypracovaná komunikačná stratégia. Nové poznatky v sfére marketingu a propagácie. Viac návštevníkov z ktorých príspevkov bude možné pokračovať v začatej práci.

Profil dobrovoľníka
Skúsený odborník v oblasti marketingu, komunikácie a PR. Radi si vypočujeme všetky rady a urobíme maximum pre ich aplikáciu do praxe.

Rozsah práce
Približne 15 hodín resp. podľa dohody

Partner
Múzeum Petržalskeho opevnenia

Miesto realizácie
Bratislava

Termín
dohodou

PRIHLÁSTE SA!

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111