20. 09. 2013 Nadácia Pontis

Pomôžte propagovať Klub detskej nádeje

Konzultujte propagáciu Klubu detskej nádeje. Pomôžte vyhodnotiť, ktoré z foriem propagácie, sú efektívne a poraďte ako postupovať ďalej.

O organizácii
Cieľom našej práce je pomoc deťom, ktoré sú dlhodobo hospitalizované na oddeleniach DFNsP Kramáre. Pomoc spočíva najmä v návštevách oddelení, počas ktorých sa snažíme malým pacientom skrátiť a spríjemniť čas mimo domova. Organizujeme taktiež letné a zimné tábory pre deti (onkotábory, kardiotábory), ktoré v minulosti prekonali alebo sa stále liečia na onko alebo kardioochorenie. V predvianočnom čase organizujeme Mikuláša, kedy dobrovoľníci chodia v kostýmoch po oddeleniach, rozdávajú deťom sladkosti, hrajú sa s nimi. Hudobníci sprevádzajú dobrovoľníkov po oddeleniach. Raz ročne organizujeme benefičný koncert. Je to spôsob, ako poďakovať sponzorom, osloviť nových ľudí a zviditeľniť myšlienku Klubu detskej nádeje.

Východisková situácia
Propagáciu Klubu detskej nádeje robíme na základe vlastných vedomostí a skúseností, radi by sme sa však inšpirovali skúseným dobrovoľníkom, aby boli naše snahy efektívnejšie.

Dobrovoľnícke zadanie
Konzultácie o propagácii Klubu detskej nádeje. Chceli by sme, aby nám dobrovoľník poradil, akými formami a spôsobmi by sme sa mohli zviditeľniť, dať vedieť verejnosti o našej činnosti a získať nových členov.

Očakávaný výsledok spolupráce
Očakávame, že nám dobrovoľník pomôže vyhodnotiť, ktoré z foriem propagácie, ktoré používame, sú efektívne, ktoré neefektívne a poradí ako postupovať ďalej.

Profil dobrovoľníka
skúsenosti v oblasti propagácie

Rozsah práce
Jedno 2-3 hodinové stretnutie, prípadne následná komunikácia mailom. Dobrovoľníkovi poskytneme všetky relevantné podklady.

Partner
Klub detskej nádeje

Miesto realizácie
Sasinkova 2, 81372   Bratislava

Termín
dohodou

PRIHLÁSTE SA!

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.