07. 03. 2017 Nadácia Pontis

Pontis pomáha v zahraničí, hlavne v Keni a na Balkáne

„Predstaviteľom občianskej spoločnosti na Balkáne dávame skúsenosti, ktoré môžu využiť pri tvorbe politík a presadzovaní reforiem.“

Podľa čoho si vyberáte v Afrike krajiny, kde pomáhate? Je medzi nimi aj Keňa, ktorá je pritom celkom rozvinutý štát.
Keňa je krajinou s veľkým potenciálom. Pôsobíme tam viac ako desať rokov, spolu s ďalšími slovenskými organizáciami. Slovensko tak zanecháva v tejto africkej krajine výraznú stopu. Zo začiatku sme sa v spolupráci s miestnymi firmami zamerali na počítačové zručnosti stredoškolskej mládeže. Neskôr k tomu pribudol aj rozvoj podnikateľských schopností. Po absolvovaní vzdelávacích aktivít pomáhame študentom s vypracovaním podnikateľských plánov, ich startupom poskytujeme aj drobnú finančnú podporu a konzultácie mentorov. Ide teda o akýsi „inkubátor“ podnikania mladých. V Keni sa nám pracuje veľmi dobre, aj preto, že naši partneri sú kreatívni, otvorení a ambiciózni ľudia.

Lenka Surotchak

Prečo vznikol práve taký projekt?
Chceli sme pomôcť mladým Keňanom mimo hlavného mesta Nairobi, ktorí majú ťažší prístup k pracovnému trhu. Sústredili sme sa na stredné školy v menších mestách a na vidieku v kraji Taita Taveta so žiadnou alebo len obmedzenou IT infraštruktúrou. Chceli sme pomôcť mladým ľuďom zo všetkých sociálnych vrstiev, aby sa vzdelávali a mohli sa stať kvalifikovanými a zodpovednými zamestnancami či podnikateľmi. Bola to investícia do ich budúcnosti. O niečo podobné sa snažíme aj na Slovensku, keďže pôsobíme nielen v zahraničí.

Na webovej stránke Pontisu informujete o zbierke pre mladého Keňana, zatiaľ sa vyzbieralo necelých tisíc eur. Prečo chce prísť na Slovensko a koľko peňazí potrebuje?
Geoffrey je absolventom nášho programu v Keni. Je to mladý šikovný programátor, ktorý rozbieha vlastný startup na pomoc študentom a učiteľom v IT vzdelávaní. Na Slovensku sa chcel učiť, ako založiť a viesť úspešnú firmu a zdokonaliť sa v programovaní. Podarilo sa nám vyzbierať takmer 1000 eur, za čo sme pokryli jeho cestovné náklady. Na Slovensko pricestoval minulú jeseň a počas svojho pobytu tu spoznal mnoho ambicióznych mladých ľudí zo slovenskej startupovej komunity, od ktorých zbieral užitočné rady a skúsenosti. Zúčastnil sa aj školenia o programovaní vo FabLab-e a navštívil Obchodnú akadémiu v Bratislave. Študentom priblížil vzdelávanie na kenských stredných školách. Po návrate do Kene Geoffrey odovzdal novonadobudnuté vedomosti zo Slovenska startupistom na kenskom vidieku a čerstvým absolventom stredných škôl, ktorí tiež premýšľajú o podnikaní.

Keď sa presunieme do Európy, Pontis sa stal známy napríklad aktivitami v Bielorusku, kde existuje dlhodobý problém s demokraciou kvôli vládnutiu autoritatívneho prezidenta Alexandra Lukašenka.
Momentálne v Bielorusku aktívne nepôsobíme, ale viac ako desať rokov investovania do mladej bieloruskej generácie zostáva určite dôležitou skúsenosťou. Bieloruský inštitút strategických štúdií (BISS), ktorý sme dlhodobo podporovali a rozvíjali, sa stal renomovanou organizáciou, uznávanou á aj v zahraničí. Obzvlášť som rada, že sa nám podarilo v Bielorusku zjednotiť roztrieštenú akademickú komunitu. Do správnej rady BISS sa dostali experti, ktorí dovtedy nespolupracovali. Dokázali sme ich zjednotiť. Nemenej cenné bolo zriadenie Úradu pre demokratické Bielorusko v Bruseli, ktoré môže poskytovať zainteresovaným z EÚ potrebné a pravdivé informácie o dianí v krajine.

Ako to vyzerá so spoluprácou na Ukrajine?
Nemáme tam samostatný projekt, ale podporujeme aktivity ukrajinských partnerov v oblasti boja proti korupcii, okrem iného aj zdieľaním slovenských skúseností. V strednej a východnej Európe sa skôr sústreďujeme na Balkán, konkrétne Albánsko, Bosnu, Kosovo a Macedónsko. Predstaviteľom občianskej spoločnosti, i štátneho sektora odovzdávame skúsenosti, ktoré môžu využiť pri tvorbe politík, presadzovaní reforiem, ako i v procese integrácie do EÚ. Poskytujeme malé granty, aby sa tamojší experti, v spolupráci s partnermi zo Slovenska, mohli zaoberať dôležitými otázkami. Podporujeme aj rozvoj občianskeho aktivizmu a dobrovoľníckych aktivít. V rámci zahraničnej spolupráce považujeme aktivity na Balkáne za vlajkovú loď Pontisu. Pomáhame tam s budovaním a posilňovaním občianskej spoločnosti.

Vráťme sa na Slovensko. Pomáhate utečencom, konkrétne chlapcovi zo Sýrie a žene zo Somálska. Ako sa vyvíja ich príbeh a prečo ste si vybrali týchto dvoch?
Chceme zvyšovať vedomie verejnosti o osude utečencov na Slovensku prostredníctvom konkrétnych príbehov. Solidarita je pritom jednou z hodnôt, ktorými sa Pontis riadi. V tomto prípade ide o projekt Ligy za Ľudské práva, ktorá prostredníctvom nášho fundraisingového portálu DobraKrajina.sk zbiera prostriedky od individuálnych darcov na svoje aktivity v tejto oblasti.

Večným problémom mimovládok je ich dostatočné financovanie. Ako to vyzerá s Pontisom?
Väčšinu finančných zdrojov získavame od firiem, od ich ľudí, ktorým záleží, ako bude vyzerať budúcnosť našej krajiny i sveta. Som rada, akú dobrú odozvu našla snaha zvýšiť povedomie slovenských firiem o tom, ako sa dá robiť filantropia. Viaceré si uvedomili, že finančnou pomocou môžu za sebou zanechávať dôležitú hodnotovú stopu. Bola by som rada, keby sme sa s podobnou reakciou stretli aj pri jednotlivcoch, ako možných darcoch, o čo sa už tiež usilujeme.

Ako hodnotíte oficiálne príspevky od štátu na rozvojovú pomoc?
Je tu viac rozmerov. Jedna vec je, že často pociťujeme byrokratické prekážky. Ďalšia vec je, že samotné nastavenie systému grantov by mohlo byť pružnejšie, na čo Pontis viackrát už upozornil. Pokiaľ ide o financie, tak Slovenská republika má v tomto smere medzinárodné záväzky, ktoré sa postupne snaží dodržiavať. Stále je tam ale veľký priestor na zlepšenie. Solidarita je totiž dôležitým prvkom vyspelej spoločnosti.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111