12. 03. 2017 Nadácia Pontis

Ponúkajú nepočujúcim obyvateľom možnosť komunikovať pri úradných záležitostiach

Bezplatnú službu Online tlmočník využíva na Slovensku už viac než 40 mestských úradov.

Milan JELUŠ, moderátor
——————–
Mesta Poltár, Zvolen, Nové Zámky či Trebišov, ponúkajú nepočujúcim obyvateľom možnosť komunikovať pri úradných záležitostiach prostredníctvom on-line tlmočníkov. Bezplatnú službu sprostredkuje Nadačný fond Telekom a Nadácia Pontis. Zaviedli ju už na 40-tich mestských úradoch v rámci Slovenska. Funguje aj v iných inštitúciách.

Martina BODNÁROVÁ, redaktorka
——————–
Hoci často narážajú na komunikačné bariéry, či už na úradoch, u lekára, pri hľadaní si práce, a to najmä vtedy, keď nemajú k dispozícii asistenta. Len v Banskobystrickom kraji je 500 sluchovo postihnutých ľudí, no tlmočníkov posunkového jazyka je nedostatok, tvrdí predseda Krajského centra Asociácie nepočujúcich Slovenska v Banskobystrickom kraji, Dušan Puliš. Tlmočí, Ivana Matejčíková.

Ivana MATEJČÍKOVÁ, tlmočí
——————–
Keď pôjde nepočujúci na úrad, musia mať zabezpečeného tlmočníka posunkového jazyka, pretože by tam bola veľmi sťažená komunikácia.

Martina BODNÁROVÁ, redaktorka
——————–
Súhlasí aj Juraj Recký, programový manažér Nadácie Pontis, podľa ktorého majú problémy najmä menšie mesta. Zriadili preto bezplatnú službu on-line tlmočník.

Juraj RECKÝ, programový manažér z Nadácie Pontis
——————–
Je to v podstate taký experiment, ktorý spúšťame na Slovensku, je to bezplatné pre všetkých nepočujúcich, ale zároveň aj počujúcich.

Martina BODNÁROVÁ, redaktorka
——————–
Služba je k dispozícii v pondelok, v stredu a piatok, od ôsmej do dvadsiatej hodiny. Potrebný je telefón, tablet alebo počítač a program Skype. Ponuku zriadiť službu využilo za jeden a pol roka, štyridsať samospráv. K dispozícii je na mestských úradoch. Službu však môžu využiť aj inde. Hovorí on-line tlmočníčka, Lucia Novodomcová.

Lucia NOVODOMCOVÁ, on-line tlmočníčka
——————–
Na pošte, v obchode, objednávajú si nejaké veci cez internet alebo telefonicky.

Martina BODNÁROVÁ, redaktorka
——————–
Vlani mala služba on-line tlmočník registrovaných zatiaľ dve sto ľudí so sluchovým postihnutím. Martina Bodnárová, RTVS.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111