25. 06. 2024 Filantropia

Poukazovanie 2 % pre neziskový sektor učí ľudí aj firmy darcovstvu

Pred 22 rokmi získal neziskový sektor významnú pomoc v podobe poskytnutia podielu zo zaplatenej dane. Odvtedy fyzické aj právnické osoby prostredníctvom daňovej asignácie poukázali na verejnoprospešné účely viac ako 1 miliardu eur.

Celková suma asignácie prekročila minulý rok hranicu 100 miliónov eur, čo je medziročný nárast o necelých 13 percent. Aj tieto informácie zazneli na podujatí (Ne)konečný príbeh 2 %?, na ktoré sme pozvali najväčších prijímateľov a poskytovateľov asignácie. Okrem čerstvých dát za minulý rok sme im ukázali dobré príklady  transparentného využitia 2 % mimovládnymi neziskovými organizáciami v praxi a tiež funkčné spolupráce súkromného a neziskového sektora.

Podujatie pre občianske organizácie oživila diskusia bývalého splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť Filipa Vagača, šéfa Komory mimovládnych neziskových organizácií Marcela Zajaca, členky výkonného výboru Občianskej platformy za demokraciu Kataríny Batkovej a sociológa Michala Vašečku.

Akciu sme zorganizovali s podporou ASFIN a v spolupráci s iniciatívou 2 % – Pomáhame spolu. Ide o spoločnú aktivitu neziskového sektora s cieľom chrániť systém daňovej asignácie, aby mohol pomáhať aj naďalej.

Mechanizmus 2 % vníma verejnosť pozitívne

Témou diskusie bola aktuálna otázka, či hovoríme o daňovej asignácii naposledy. Je bežnou praxou, že prakticky každá vláda otvára otázku 2 %. Naposledy ju súčasná vláda zvažovala ako možný zdroj príspevkov namiesto rodičovských dôchodkov.

Spoluprácu všetkých troch sektorov – štátnej verejnej správy, občianskej spoločnosti a biznisu – označil Michal Vašečka za kľúčovú pre rozvoj spoločnosti. Marcel Zajac zdôraznil, že asignácia predstavuje pre daňových poplatníkov demokratickú možnosť rozhodnúť o použití časti dane. Medziročný nárast asignácie podľa jeho slov znamená, že verejnosť vníma tento spôsob stále viac pozitívne. „Každý mechanizmus, ktorý je dobrý, by sme mali zlepšovať,“ povedal.

Podľa Kataríny Batkovej mechanizmus 2 % učí ľudí darcovstvu. Analýza ukázala, že finančné prostriedky z asignácie smerujú prioritne do troch oblastí – ochrany zdravia, podpory vzdelávania a rozvoja športu. Najmenej peňazí z 2 % z dane smerovalo do ochrany ľudských práv a na podporu vedy a výskumu.

Filip Vagač v diskusii upriamil pozornosť na to, že dotačné a asignačné mechanizmy sú limitované a je potrebné nájsť aj iné mechanizmy pre niektoré témy. Ako bývalý splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vníma ohrozenie asignácie. „Doteraz 2 % vždy zachránilo to, že sa postavil obyčajný človek, ktorý povedal – ja to potrebujem,“ pripomenul.

Úloha firiem je nezastupiteľná

Zástupcovia občianskych organizácií často nevedia, že viac ako polovica asignácie prichádza z firemného prostredia. Zo sumy takmer 101 miliónov eur za minulý rok poukázali fyzické osoby 48 miliónov a právnické osoby 53 miliónov eur.

Tatiana Švrčková, predsedníčka Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) označila daňovú asignáciu za motivačný mechanizmus pre firmy. „Mnohé aktivity, ktoré realizujeme v rámci firemných nadácií a nadačných fondov, sa stali a dejú práve vďaka mechanizmu 2%. Sú firmy, ktoré matchujú, teda dávajú svoje vlastné prostriedky do nadácií a nadačných fondov. Sú mnohé firmy medzi nami, ktoré dávajú verejnému sektoru finančné prostriedky mimo svojich nadácií a nadačných fondov,“ predstavila stručne súčasnú úlohu firiem v podpore neziskového sektora.

ASFIN aktuálne združuje 18 firemných nadácií a nadačných fondov, ktoré patria medzi najväčších prijímateľov 2 % a zároveň poskytovateľov. Táto platforma každý rok transparentne zverejňuje svoje príjmy aj použitie asignácie, čím sa snaží inšpirovať aj ďalšie subjekty. V roku 2023 predstavovali príjmy z asignácie 62 % celkových príjmov členov ASFIN. Dary materských firiem a spoločností dosiahli podiel 36 %. Väčšina členov ASFIN pritom využíva možnosť zvýšiť podiel poukázaných zdrojov z jedného percenta na dve prostredníctvom vlastných darov.

Prostredníctvom grantových programov použili členovia ASFIN na verejnoprospešný účel 96 % prijatých prostriedkov z asignácie. Len malú časť predstavovali administratívne náklady. Členovia ASFIN vlani podporili 1 731 verejnoprospešných projektov na celom území Slovenska.

Bližšie informácie o daňovej asignácii za rok 2023 nájdete v prezentácii z analýzy.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111