20. 04. 2022 Zodpovedné podnikanie

Terapia virtuálnou realitou aj pomoc obetiam domáceho násilia. Predstavujeme finalistov ocenenia Via Bona Slovakia 2021

O finálových projektoch rozhodli v prvom kole hodnotenia nezávislé komisie.

O ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu sa tento rok uchádzalo 38 malých, stredných a veľkých firiem so 46 nomináciami. Najviac prihlášok sme prijali v kategóriách Dobrý partner komunity (15) a Zelená firma (7). Nezávislá komisia rozhodla, že do finále postúpilo 19 z nich.

V 22. ročníku udelíme ocenenie Via Bona Slovakia v 7 kategóriách. Slávnostné vyhlasovanie víťazov sa uskutoční 29. júna 2022 v Bratislave.

Zodpovedná veľká firma

Swiss Re

Swiss Re si v rámci svojej CSR stratégie na Slovensku definovalo tri hlavné oblasti, ktorým sa dlhodobo venuje – dopad klimatickej zmeny na mesto, posilnenie osobnej a spoločenskej odolnosti a regionálne sociálne inovácie. Spoločnosť sa chce do roku 2030 stať bezuhlíkovou a motivuje v tejto oblasti aj svojich zamestnancov – prostredníctvom aplikácie si môže každý z nich vypočítať svoju ročnú uhlíkovú stopu, ktorá sa stane východiskovým bodom na jej znižovanie zapájaním sa do praktických výziev a súťaží. Swiss Re venuje pozornosť aj výberu dodávateľov, ktorému predchádza ich systematické viacúrovňové hodnotenie v oblasti udržateľnosti.

Firma má prepracovaný zamestnanecký program s nadštandardnými sociálnymi benefitmi aj inovatívnymi prvkami podporujúcimi diverzitu a inklúziu, ako je napríklad vzájomný mentoring žien či reverzný mentoring, v rámci ktorého mladší kolegovia mentorujú starších. Každoročne realizuje prieskumy, ktorými sleduje tzv. wellbeing index, ale aj odolnosť a pracovné zaťaženie zamestnancov. V minulom roku priniesla spoločnosť v spolupráci so Swiss Re Foundation na Slovensko program SHINE, zameraný na rozvoj sociálnych inovácií a podnikania a pokračovala tiež v spolupráci s Mestom Bratislava v témach zmierňovania dopadov klimatickej zmeny.

IBM

Cieľom IBM je dodržiavať najvyššie štandardy zodpovedného podnikania vo všetkom, čo robia – v podpore a posilnení postavenia zamestnancov, v spolupráci s klientmi a dodávateľmi, aj v riadení spoločnosti. Spoločnosť využíva technológie ako cloud, umelá inteligencia a blockchain na navrhovanie inovatívnych riešení v zdravotníctve, školstve či poľnohospodárstve. Do roku 2030 sa zaviazala dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Na lokálnej úrovni sú environmentálne ciele premietnuté do firemnej iniciatívy lesswaste@IBM.

Spoločnosť každoročne realizuje medzi zamestnancami prieskum, ktorým monitoruje, ako sa jej darí v oblasti rozvoja, inklúzie, inovácií či wellbeingu. Prostredníctvom programu Aspiring Leaders vytvára vhodné podmienky pre rast a rozvoj svojich budúcich lídrov. V oblasti I&D sa IBM zameriava na rodovú rovnosť, work-life balance, kultúrnu inteligenciu, LGBT+, podporu ľudí so špeciálnymi potrebami, ale aj búranie predsudkov. V IBM má dlhoročnú tradíciu dobrovoľníctvo a podpora komunity – veľký dôraz firma kladie najmä na expertné dobrovoľníctvo, ktoré umožňuje zamestnancom, na základe ich odpracovaných dobrovoľníckych hodín, udeľovať granty neziskovým organizáciám.

IKEA Bratislava

Jednou zo základných hodnôt IKEA je neprispievať k plytvaniu, preto sa vždy snaží o maximálne využitie zdrojov. V rámci dlhodobej vízie s názvom Dobré pre ľudí a planétu spoločnosť vlani spustila aj v Bratislave nové služby s dôrazom na udržateľnosť. Jednou z nich je oddelenie Circular Hub (Centrum pre cirkularitu), ktoré dáva druhú šancu starším kusom nábytku a jeho predaju za nižšiu cenu.

Spoločnosť tiež dlhodobo upozorňuje na tému domáceho násilia a zasadzuje sa za prijímanie riešení a opatrení, ktoré zabezpečia ženám zažívajúcim násilie prístup k adekvátnej pomoci, podpore a ochrane. Firma sa zameriava aj na podporu zamestnankýň, ktorí sa stretli s domácim násilím, a poskytuje im rôzne druhy pomoci (psychologickú, právnu, finančnú).

Do roku 2030 si IKEA stanovila ambiciózne záväzky, ktorými chce bojovať proti klimatickým zmenám, neudržateľnej spotrebe a nerovnosti. V rámci svojich činností chce prejsť na model obehového hospodárstva, získavať energiu výhradne z obnoviteľných zdrojov, prispievať k začleneniu znevýhodnených osôb do spoločnosti či podporovať rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí.

Zodpovedná malá/stredná firma

AfB Slovakia

Sociálny podnik AfB sa zaoberá renováciou vyradeného hardvéru od slovenských firiem (notebookov, počítačov, tabletov), čím predlžuje jeho životnosť a prispieva tak k ochrane životného prostredia. Podnik zamestnáva prevažne ľudí so zdravotným znevýhodnením a presadzuje individuálny prístup – pracovné prostredie aj konkrétnu pracovnú pozíciu prispôsobujú plne potrebám zamestnanca. Šancu na dlhodobé zamestnanie a adekvátne ohodnotenie poskytujú najmä ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ktorí boli predtým nezamestnaní alebo vykonávali nekvalifikovanú prácu. Aj pri výbere dodávateľov sa podnik sústreďuje na ľudí so zdravotným znevýhodnením. Pri svojej činnosti kladie veľký dôraz na ekologickosť – pri renovácii nevzniká takmer žiaden odpad, všetky súčiastky sa snaží využiť a opäť vrátiť do kolobehu, čím minimalizuje tvorbu odpadu. AfB každoročne pomáha aj neziskovým organizáciám a školám, a to zapožičaním/darovaním notebookov a tabletov alebo poskytnutím servisných služieb.

Zľavomat

Aj v uplynulom roku, keď pandémia výrazne zasiahla odvetvie cestovného ruchu, bolo pre portál Zľavomat prioritou naďalej flexibilne reagovať na potreby svojich partnerov, zamestnancov a klientov. Zákazníkom garantovali zážitky aj v prípade, ak by podnik skrachoval, predĺžili platnosti už zakúpených voucherov, umožňovali extra garancie v podobe storna 2 dni pred nástupom, transparentne komunikovali na svojom webe aktuálne protipandemické opatrenia a kampaňou podporili aj očkovanie (kreditová odmena za preukázanie sa dokladom o očkovaní). Spoločnosť zároveň promptne reagovala na sťažené podmienky podnikania a snažila sa pomôcť cestovnému ruchu. Nastavila efektívny model tak, aby pomohla hoteliérom zabezpečiť cash-flow aj v náročnejšom období, podporila predaj produktov lokálnych výrobcov a spustila kampane na podporu pandémiou ohrozených odvetví podnikania. Popri aktivitách na podporu cestovného ruchu Zľavomat nezabúda ani na podporu komunity. Počas roka realizoval viaceré filantropické aktivity, ako sú rôzne zbierky pre neziskové organizácie či kampaň na pomoc ľuďom zasiahnutých koronakrízou. V špeciálnej sekcii venovanej CSR aktivitám ponúka priestor jednotlivcom aj neziskovkám, ktorých môžu zákazníci podporiť zakúpením voucheru. V roku 2021 takýmto spôsobom vyzbierali viac ako 37 000 € pre 7 občianskych združení.

GoodRequest

Digitálne štúdio GoodRequest, ktoré sa venuje vývoju aplikácií na kľúč, vníma zodpovedné podnikanie ako súčasť svojej DNA. Za svoju prioritu považuje najmä vzdelávanie a rodovú rovnosť. V GoodRequest si uvedomujú, že IT prostredie býva často prirodzene diskriminačné, preto sa snažia poskytovať rovnaké príležitosti pre ženy aj mužov. Motivovať viac žien a dievčat, aby študovali informatiku a následne pracovali v tomto odvetví, chcú zdieľaním úspešných príbehov žien v tomto biznise. Firma organizuje GoodRequest Academy – ide o platformu pre študentov vysokých škôl, ktorá im ponúka možnosť vyskúšať si prácu na projekte a vo firme. Akadémia má štyri úrovne: 8-týždňovú stáž, v rámci ktorej sa študenti zoznamujú s procesmi vo firme a zlepšujú úroveň svojho programovania, súťažné zadanie, na ktorom si môžu otestovať svoje skúsenosti v praxi a získať finančnú alebo vecnú odmenu, intenzívny platený kurz pre ľudí so skúsenosťami v odbore a podpora školských organizácií. V rámci svojich filantropických aktivít firma podporuje aj viaceré neziskové organizácie, najčastejšie formou pro bono spolupráce.

Zelená firma

CORPLEX s projektom Cirkulárne plastové riešenia

CORPLEX sa vo svojom závode v Hurbanove venuje dizajnu, výrobe a dodávkam vratných baliacich zariadení pre priemysel. Extrúziou plastových polypropylénových hárkov (kartónplastu) vyrába baliace riešenia na mieru zákazníkovi. Závod produkuje ročne takmer 6 000 ton plastových baliacich riešení, pričom 50 % z nich je vyrobených z recyklátu. Firma disponuje vlastnou recyklačnou linkou –  tá spracúva odpad z vlastnej výroby, recyklovaných plastových granúl od iných spracovateľov, ale tiež z externého odpadu plastových balení, ktoré na konci životného cyklu CORPLEX naspäť vykupuje od svojich zákazníkov. Naprieč svojimi európskymi závodmi poskytuje zákazníkom plastové kontajnery na postupný zber a následne prepravu odpadu z obalov.

Mobilonline s projektom Mobilonline

Rodinná firma Mobilonline sa zameriava na riešenie dôležitého problému s elektroodpadom, keď okrem predaja mobilných telefónov a príslušenstva, vykupuje a následne repasuje tisícky mobilov, tabletov, smart hodiniek a notebookov ročne. Každá z predajní je zároveň zberným miestom drobného elektroodpadu a plastových krytov. Firma využíva na zásielky do predajní použité obalové materiály a opakovane použiteľné eko-boxy, čím šetrí nákup tisícok nových kartónových obalov a krabíc. Vlani otvorila 1. predajňu na Slovensku, ktorá je z 80 % vytvorená z recyklovaných a prírodných materiálov a skla, naprojektovaná tak, aby znižovala množstvo spotrebovanej vody, elektrickej energie a ďalších zdrojov. Spoločnosť taktiež vytvorila koncept, v rámci ktorého časť nefunkčných telefónov putuje do Múzea telefónov, kde poslúžia ako ukážka histórie pre mladšie generácie, a časť použije na vytvorenie umeleckých obrazov a sôch z odpadu.

WAKIVAKY s projektom SELITEX (Second Life for Textile)

Firma WAKIVAKY vznikla pôvodne ako školský projekt, ktorý kreatívnym spôsobom spracováva textilný odpad a vyrába z neho praktické, originálne produkty. Pri produkcii využíva textilný odpad z automobilového a nábytkárskeho priemyslu lokálnych firiem, keďže práve tie tvoria najväčší objem textilného odpadu. Cieľom projektu SELITEX je spracovať 10-krát viac textilného odpadu ako doteraz, a to vývojom produktu HACHAI – vaku na sedenie, ktorý je ušitý aj naplnený odpadovým textilným materiálom. Ten pochádza prevažne z automobilového priemyslu a využíva sa napríklad pri čalúnení interiérov áut. Okrem toho, že ide o odolný materiál, na konci jeho životného cyklu je možné ho opätovne recyklovať. Okrem ekologického pozitívneho dopadu má firma aj etický rozmer – zamestnáva znevýhodnené skupiny, akými sú napríklad seniori alebo osamelé matky.

Výnimočný zamestnávateľ

Accenture s projektom Spokojní doma, spokojní v práci

Spoločnosť Accenture si uvedomuje, že dopady extrémnych nárokov a stresu v dôsledku pandémie vidíme za posledné 2 roky nielen v pracovnom prostredí, ale aj v rodinách. Nadväzujúc na aktivity dlhodobo fungujúcej Rady rodičov, ako aj komplexného programu na podporu duševného zdravia, v roku 2021 spustili projekt na podporu zamestnancov v osobnom živote. Cieľom projektu je pomôcť im prekonať výzvy spojené nielen s pandémiou a zvýšiť ich duševnú pohodu v domácom prostredí, ktorá sa odzrkadlí aj v práci. Zamestnancom a zamestnankyniam ponúkli psychologické prednášky a workshopy zamerané na rozvoj partnerských a rodičovských zručností a vytvorili zmysluplný program pre ich deti (napr. programovacie workshopy). Súčasťou projektu je aj flexibilita a možnosť 100 % práce z domu, ergonomická výbava domáceho pracovného miesta, nadštandardná zdravotná starostlivosť a iné benefity.

IKEA Bratislava s projektom Za bezpečný domov

Na Slovensku takmer každá druhá žena (47 %) zažila v partnerskom vzťahu psychické a každá piata (23 %) fyzické alebo sexuálne násilie. IKEA sa preto v spolupráci s organizáciou Fenestra rozhodla iniciovať dialóg na podporu bezpečného domova. K téme realizovali dve osvetové kampane pre širokú verejnosť, ale opatrenia nastavili aj dovnútra firmy. V prípade domáceho násilia majú zamestnankyne okrem psychologickej a finančnej podpory k dispozícii až 10 dní dovolenky a firma uplatní opatrenia zvyšujúce bezpečnosť na pracovisku, ako sú zmena pracovného času, miesta výkonu práce či náplne práce. Až 3 dni dovolenky ročne navyše umožní firma zamestnancom poskytujúcim podporu zamestnankyni, ktorá je obeťou domáceho násilia.

 PASELL Slovakia s projektom Sociálna inklúzia Rómov v regióne Poprad a okolí

Výrobca a predajca betónových a plastových komponentov pre domáce spotrebiče dáva možnosť zapojiť sa do pracovného procesu aj ťažko uplatniteľným uchádzačom na trhu práce. Zamestnanci z marginalizovaných rómskych komunít získavajú zručnosti a zvyšujú si napríklad aj finančnú gramotnosť, ktorá má vplyv na celé rodiny. Firma apeluje na rodičov, aby ich deti navštevovali predškolské a školské zariadenia. Dobrými skúsenosťami, ktoré PASSEL má s integráciou Rómov, sa inšpirovali aj ďalšie výrobné firmy pôsobiace v regióne Poprad.

Dobrý partner komunity

Kaufland s projektom Čerstvé hlavičky

Potravinový reťazec projektom reaguje na alarmujúcu situáciu v súvislosti s nezdravými stravovacími návykmi detí – podľa prieskumov len pätina detí vo veku od 6 do 9 rokov konzumuje denne zeleninu. Vďaka projektu môžu základné školy na Slovensku získať prísun kvalitného a čerstvého ovocia a zeleniny na celý školský rok. Sprievodnou aktivitou je osvetová kampaň, ktorá motivuje školákov k tomu, aby jedli ovocie a zeleninu pravidelne a radi. Kampaň má dosah aj na rodičov, pedagógov a širokú verejnosť. Kaufland sa sústreďuje i na systematické riešenie tohto celospoločenského problému – podieľa sa na vytváraní vzdelávacích a informačných materiálov pre deti aj pedagógov a v spolupráci s občianskym združením Skutočne zdravá škola zorganizoval webináre pre školy zamerané na rozličné témy súvisiace s jedlom.

Slovenské elektrárne s projektom Ekoobec

Grantový program Ekoobec vznikol pred 10 rokmi a jeho cieľom je podporiť ekologické projekty v obciach a mestách v okolí elektrární. V minulom roku bol program zameraný na rozvíjanie ekologickej dopravy, budovanie cyklotrás, osádzanie cyklostojanov či podporu projektov zdieľanej ekonomiky. Slovenské elektrárne do výzvy aktívne zapájali starostov miest a obcí z okolia, ale aj svojich zamestnancov a expertov regionálnych cykloniciatív. Vďaka programu a aktívnej spolupráci so samosprávami a cyklokoordinátormi bude mať kvalitnejšiu cyklodopravu 12 miest a obcí – pribudla nová regionálna cyklotrasa, servisné a nabíjacie stanice pre elektrobicykle či bezplatná požičovňa bicyklov pre tých, ktorí si ich nemôžu dovoliť. S cieľom prispieť k bezpečnosti cyklistov na cestách elektrárne iniciovali aj vybudovanie cyklotrasy spájajúcej obec a elektráreň Jaslovské Bohunice.

Slovak Telekom s projektom ENTER

Slovak Telekom sa dlhodobo angažuje v podpore vzdelávania na školách a rozvoja učiteľov. V roku 2020 spustil program ENTER, ktorého cieľom je zvyšovať digitálne zručnosti detí a študentov a popritom zvyšovať ich záujem o riešenie problémov prostredníctvom digitálnych technológií v ich okolí. Okrem osvetovo-informačnej kampane, ktorá zvyšuje záujem detí o technológie, ich využívanie a uplatnenie v budúcnosti, sa operátor zameriava aj na digitálne vzdelávanie učiteľov a žiakov na stredných a základných školách. Školám zároveň pomáha aj s vybavením hardvérom – microbitmi, ktoré deťom a mladým umožňujú vytvárať rôzne programovateľné riešenia. Program pracuje nielen s výučbou na hodinách informatiky, ale aj s rozširovaním medzipredmetového vzdelávania. Projekt, ktorý si deti s mikrobitom naprogramujú, totiž vedia využiť aj na iných vyučovacích hodinách.

Spoločensky inovatívna firma

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia s projektom Cognity Care

Spoločnosť prostredníctvom svojho projektu prináša unikátnu inováciu v oblasti liečby duševného zdravia, ktorú vníma ako veľmi zanedbávanú v mnohých ohľadoch. Psychiatrická liečba je v spoločnosti často tabuizovaná, pacienti podstupujú invazívne formy liečby, po ukončení hospitalizácie majú problém s návratom do bežného života, sebarealizáciou či motiváciou. Firma preto vyvinula novú neinvazívnu interaktívno-expozičnú terapiu vo virtuálnej realite, ktorá je unikátom na Slovensku i vo svete. Ide o aplikáciu pre virtuálnu realitu, kde pacient trénuje kognitívne funkcie bez toho, aby si to uvedomoval. Aplikáciu testovalo viac ako 50 pacientov – prvá štúdia ukazuje, že pacienti, ktorí podstúpili túto terapiu, vykazovali lepšie exekutívne funkcie ako pacienti, ktorí terapiu nepodstúpili. Spoločnosť plánuje riešenie distribuovať aj na ďalšie psychiatrické oddelenia na Slovensku a novú verziu aplikácie rozšíriť pre ďalších používateľov, ako sú deti či seniori.

HighBrows s projektom Brainery

Firma vyvinula unikátny vzdelávací program Brainery, ktorý rozvíja zručnosti budúcnosti a reaguje tak na aktuálne výzvy a trendy vo vzdelávaní v oblasti mäkkých interpersonálnych zručností. Cieľom programu je pripraviť ľudí na kariéru budúcnosti a spoluvytvoriť zdravú, múdru a tolerantnú spoločnosť. Program využíva najnovšie poznatky z behaviorálnych, sociálnych vied a neurobiológie. Aplikuje najefektívnejšie formy učenia, zapája všetky zmysly, je interaktívny, využíva virtuálnu realitu a učenie založené na hre. Svojim absolventom prináša multidisciplinárne poznatky aplikovateľné v praxi, ktorých výsledkom je väčšie pochopenie a prijatie seba aj iných, zníženie stresu, väčšia odolnosť, pozitívne zmeny v živote a zlepšenie sa v zručnostiach budúcnosti. HighBrows ponúka program ako akreditovaný predmet na Ekonomickej univerzite v Bratislave, aktívne pracuje s komunitou študentov aj učiteľov prostredníctvom neziskových organizácií či špecializovaných programov, organizuje večernú školu pre verejnosť a spolupracuje aj s firmami.

Férový hráč na trhu

O2 s projektom Zdieľaj s rozumom

Spoločnosť si uvedomuje, že technológie vedia byť dobrý sluha, ale aj zlý pán. Dlhodobo a strategicky sa preto venuje rozvoju kritického myslenia a mediálnej gramotnosti prostredníctvom vlastných aktivít, projektov Férovej nadácie či partnerstiev s mimovládnymi organizáciami alebo vzdelávacími inštitúciami. V roku 2021 O2 uviedlo kampaň Zdieľaj s rozumom, ktorú odštartovalo deepfake video so Zlaticou Puškárovou. Jej súčasťou bola aj kampaňová webová stránka, na ktorej si návštevníci mohli urobiť kvíz mediálnej gramotnosti, ale aj nájsť rady a návody, ako nenaletieť nepravdivým informáciám. Do kampane boli zapojení influenceri, psychológovia aj bývalí autentickí konšpirátori, ktorí na základe faktov zmenili svoj názor. Operátor prostredníctvom svojej Férovej nadácie podporil 12 projektov zameraných na kultiváciu informačného priestoru, vyvracanie hoaxov a potláčanie nenávistných prejavov celkovou sumou 60 000 eur.

Farma u Ďurkových s projektom Kvalita hovorí za nás

Rodinná farma už od svojich začiatkov kladie dôraz na poctivé podnikanie, zodpovedný prístup a lokálnu produkciu. Výrobky, ktoré ponúka svojim zákazníkom, pochádzajú od lokálnych dodávateľov, sú vyrábané poctivo a dlhodobo si udržujú svoju kvalitu. V roku 2021 uviedla na trh svoje vlastné remeselné pivá. Farma svojim návštevníkom ponúka aj možnosť kontaktu s hospodárskymi zvieratami – celý systém starostlivosti a kŕmenia zvierat zabezpečuje personál dvora. Projekt rodinnej farmy si kvalitou svojej práce našiel stabilné miesto v regióne. Spoločne s ďalšími podobne hodnotovo orientovanými partnermi vytvorili koncept regionálnej siete predajní, ktorá svojim zákazníkom ponúka poctivé lokálne  potravinárske výrobky.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111