20. 04. 2021 Zodpovedné podnikanie

Poznáme finalistov súťaže Via Bona Slovakia 2020

Zo 71 prihlásených projektov posunuli nezávislé komisie do finále 21 z nich. Nadácia Pontis tento rok odovzdá ocenenie za zodpovedné podnikanie v siedmich kategóriách.

O ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu sa tento rok uchádzalo 50 malých, stredných a veľkých firiem so 71 nomináciami, čo je najviac od roku 2016. Najviac prihlášok bolo prijatých v kategóriách Dobrý partner komunity a Zelená firma, no v počte prihlásených projektov dominovala aj kategória Výnimočný zamestnávateľ, zameraná na podporu diverzity a inklúzie na pracovisku.

Nezávislé komisie rozhodli, že do finále súťaže Via Bona Slovakia 2020 postúpilo 21 z nich. Nadácia Pontis udelí v 23. ročníku súťaže Via Bona Slovakia ocenenie v 7 kategóriách. Okrem toho odovzdá aj špeciálnu cenu Dobre spravovaná firma a Cenu verejnosti.

Zodpovedná veľká firma

Plzeňský Prazdroj Slovensko

Firemná stratégia spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko sa dlhodobo sústreďuje predovšetkým na udržateľné podnikanie. Aby zintenzívnili snahy v tejto oblasti, prijali novú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030. Jedným z kľúčových cieľov spoločnosti je uhlíková neutralita a prechod na elektrinu z obnoviteľných zdrojov, ale aj minimalizácia odpadov a rovnosť príležitostí. Počas roka 2020 sa v Plzeňskom Prazdroji zamerali najmä na svojich zákazníkov, ktorým poskytli sériu záchranných balíkov a opatrení s cieľom zmierniť dopady pandémie na ich podnikanie. V spolupráci so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Prešove otvorili už po tretí raz trojročný študijný odbor, jediný svojho druhu na Slovensku, čím aktívne prispievajú udržaniu a napredovaniu slovenského pivovarníctva. Jačmeň odoberajú len od domácich producentov. Podporujú tak nielen slovenských pestovateľov, a tým rozvoj miestnych komunít, ale zároveň vďaka krátkym vzdialenostiam na transport nadmerne nezaťažujú životné prostredie. Osobitnú pozornosť spoločnosť venuje “alkoholovej zodpovednosti” – okrem toho, že pravidlá, ktoré uplatňuje aj nad rámec zákonov, patria medzi výrobcami piva k najprísnejším, sa celoročne angažujú v šírení osvety prevencie pitia alkoholu maloletými a nezodpovedného pitia dospelých.

Tatra banka

Strategickými oblasťami banky sú dlhodobo inovácie, technológie, vzdelanie a umenie. Svoje bankové produkty dizajnuje prioritne ako digitálne, s minimálnym dopadom na životné prostredie. V roku 2020 sa stala spoluzakladateľom Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií. V rámci zamestnávateľskej stratégie sa sústreďuje na rozširovanie rôznych foriem práce, flexibilitu pracovného priestoru a rozvoj zamestnancov po odbornej, ľudskej i duševnej stránke. Tatra banka sa aktívne zapájala aj do zmiernenia dopadov pandémie – na boj proti koronavírusu venovala 500 000 eur, podporila 400 zdravotníckych a sociálnych zariadení a sumou 150 000 eur obdarovala viac ako 50 bratislavských kultúrnych inštitúcií. V náročných časoch nezabúdala ani na svojich klientov a prostredníctvom unikátnej služby My Doctor im poskytla exkluzívne zdravotné benefity aj online diagnostiku symptómov ochorení. Namiesto vianočných darčekov pre klientov sa banka rozhodla zakúpiť Slovenskej národnej galérii dielo umelca Romana Ondáka v hodnote 100 000 eur, čím obdarovala súčasné aj budúce generácie. V oblasti životného prostredia sa zameriava na podporu elektromobility a zelenej dopravy zamestnancov, využívanie zelenej energie z obnoviteľných zdrojov a podporu zero waste životného štýlu mladej generácie.

Tesco Stores SR

Tesco Stores SR sa vo svojej stratégii zodpovedného podnikania zameriava predovšetkým na riešenie sociálnych a environmentálnych výziev. V roku 2019 sa mu, ako prvému maloobchodnému predajcovi v strednej Európe, podarilo dosiahnuť darovanie nepredaných potravín zo všetkých svojich obchodov na Slovensku. V snahe prinášať pozitívnu zmenu v spoločnosti vytvárajú platformy pre medzisektorovú spoluprácu, aby vedeli včas pomôcť na kritických miestach. Kolegov aktívne podporujú v dobrovoľníctve, aby sami spoznali potreby miestnych komunít. Koronakríza postavila do popredia bezpečné pracovné prostredie – do komplexnej ochrany kolegov a zákazníkov investovali viac ako 14 miliónov eur a zamestnancom, ktorí patrili k zraniteľným skupinám, poskytli platené voľno v týždňoch najhoršej pandemickej situácie. Tesco tiež aktívne podporuje lokálnych dodávateľov – ako prvý reťazec zaviedlo skrátenú splatnosť faktúr pre malých dodávateľov a dlhodobo patrí k reťazcom s najvyšším objemom slovenských potravín. Jedným z kľúčových pilierov CSR stratégie spoločnosti je aj ochrana životného prostredia. Aj vďaka úsiliu znižovať potravinový odpad sa jej na Slovensku podarilo znížiť svoju uhlíkovú stopu o 32 % v porovnaní s rokom 2015. Veľký dôraz kladie aj na podporu komunít. Každoročne preto vyhlasuje výzvy v grantovom programe Vy rozhodujete, my pomáhame, vďaka ktorému majú aj menšie organizácie šancu zrealizovať ich nápady.

Zodpovedná malá/stredná firma

AfB Slovakia

Sociálny podnik AfB sa zaoberá renováciou vyradeného hardvéru od slovenských firiem (notebookov, počítačov, tabletov), čím predlžuje jeho životnosť a prispieva tak k ochrane životného prostredia. Podnik zamestnáva prevažne ľudí so zdravotným znevýhodnením a presadzuje individuálny prístup – pracovné prostredie aj konkrétnu pracovnú pozíciu prispôsobujú plne potrebám zamestnanca. Šancu na dlhodobé zamestnanie a adekvátne ohodnotenie poskytujú najmä ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ktorí boli predtým nezamestnaní alebo vykonávali nekvalifikovanú prácu. Aj pri výbere dodávateľov sa podnik sústreďuje na ľudí s hendikepom (právne služby zabezpečuje právnik na invalidnom vozíku, prekladateľka je nevidiaca a pod.). Pri svojej činnosti kladie veľký dôraz aj na ekologickosť – pri renovácii nevzniká takmer žiaden odpad, všetky súčiastky sa snaží využiť a opäť vrátiť do kolobehu, čím minimalizuje tvorbu odpadu. Spoločnosť každoročne pomáha aj neziskovým organizáciám a školám, či už zapožičaním/darovaním notebookov a tabletov, alebo poskytnutím servisných služieb.

ARES

Spoločnosť ARES začínala ako distribútor detských časopisov, pričom zamestnávala ZŤP zamestnancov. Neskôr sa rozhodla pre nové smerovanie a už niekoľko rokov poskytuje produkty a služby na prekonávanie architektonických bariér pre ZŤP a seniorov so zníženou pohyblivosťou. Od roku 1997 prevádzkuje aj pracovisko chránenej dielne. Za základné princípy svojho podnikania považuje spoločnosť férovosť a slušnosť. Jej cieľom je poskytnúť ľuďom so zníženou pohyblivosťou plnohodnotný život a možnosť absolútnej integrácie do spoločnosti. Vo vzťahu ku klientovi sa zameriava nielen na riešenia šité na mieru, ale aj na osvetovú a poradenskú činnosť pri orientácii v legislatíve – pre svojich zákazníkov usporadúva rôzne prezentácie, výstavy a pravidelne im zasiela užitočné informácie. Priestory firmy sú bezbariérové a plne prispôsobené pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí tvoria 25 % všetkých zamestnancov. Pre ARES je dôležitá spokojnosť zamestnancov – spoločnosť podporuje princíp kontinuálneho vzdelávania, rozvoja a dáva svojim zamestnancom možnosť podieľať sa na vývoji nových produktov. Aj vďaka tomu je fluktuácia vo firme minimálna a 70 % zamestnancov v nej pracuje už viac ako 10 rokov. V rámci zodpovedného podnikania nezabúdajú ani na ochranu životného prostredia, v zariadeniach používajú 95 % recyklovateľných materiálov.

 Zľavomat

Za posledných pár rokov prešiel Zľavomat úplnou rekonštrukciou svojej firemnej stratégie, so zameraním sa na zodpovedné podnikanie. Filozofiou spoločnosti je učiť ľudí objavovať nové a zaujímavé miesta na Slovensku – promovaním lokálnych regiónov prispieva k zodpovednému rozvoju tuzemského cestovného ruchu. V období pandémie veľmi flexibilne a rýchlo reagovali na meniacu sa situáciu a zákaznícke potreby. Cestovateľským ponukám predĺžili platnosť na ročnú, rezervácie premenili na otvorené vouchery a priniesli záruku bezplatného storna aj dva dni pred nástupom na pobyt. Podporili aj svojich biznis partnerov, ktorí sa ocitli v náročnej situácii, a to apelovaním na bezpečné trávenie dovolenky naprieč celou marketingovou komunikáciou (kampane, videá a pod.). Svoje hodnoty a etiku pretavujú do biznisu aj v kritických spoločenských otázkach – v období pandémie odmietli predávať rúška za navýšenú cenu, ukončili spoluprácu s beauty salónom, ktorý sa hanlivo vyjadroval na adresu zákazníčok, a odmietajú dodávateľov, ktorí majú negatívne recenzie od zákazníkov. Popri všetkých aktivitách na podporu cestovného ruchu v Zľavomate nezabúdajú ani na komunitu – prostredníctvom e-shopu je možné zakúpiť si vouchery na podporu neziskových organizácií (100 % sumy ide cieľovej skupine), zaokrúhliť svoj nákup a prispieť na filantropický projekt alebo si kúpiť voucher do sociálneho podniku či chránenej dielne.

Zelená firma

IKEA Bratislava s projektom Druhý život vianočným stromčekom

IKEA dáva každoročne svojim zákazníkom možnosť priniesť použitý vianočný stromček späť do obchodu, kde ich vyzbiera a pošle na ekologické zhodnotenie do spaľovne. V roku 2020 sa však v spoločnosti zamerali na to, ako vedia použité stromčeky opätovne využiť. Spojili sa s IKEA Industry v Malackách, ktorá vianočné stromčeky od zákazníkov premenila na drevovláknitú dosku. Tú následne použili na výrobu nábytku, konkrétne knižnice. Opätovným zhodnotením cenného materiálu nielenže minimalizovali odpadu, ale nevytvárajú tlak na prírodné zdroje a znižujú svoju uhlíkovú stopu. Zákazníci tak majú možnosť svoj vianočný stromček nielen ekologicky zlikvidovať, ale zároveň mu dať druhý život v podobe nového produktu.

Sensoneo s projektom WatchDog

Sensoneo sa venuje vývoju inovatívnych riešení pre manažment odpadov. Vďaka adaptácii ich riešení v rôznych krajinách spoznali kritické výzvy, ktorým v oblasti nakladania s odpadmi čelia samosprávy. Navyše, súčasné riešenia na trhu predstavujú pre mestá bariéry – kombinujú rôzne druhy čítacích zariadení a nedokážu zabrániť ovplyvňovaniu dát ľudským faktorom. Vyvinuli preto WatchDog, technologický nástroj, ktorý pomáha samosprávam stransparentniť proces odpadového hospodárstva. Technológia automaticky a presne zaznamenáva všetky úkony, ktoré sa počas zberu odpadu realizujú – nevyžaduje si ručnú obsluhu ani čítačky, čím výrazne optimalizuje náklady samosprávy.

Výnimočný zamestnávateľ

Henkel s projektom Podpora zamestnankýň vracajúcich sa do práce po rodičovskej dovolenke

Spoločnosť Henkel je vo svojich základoch globálne definovaná ako rodinná firma. Väčšinu jej zamestnancov tvoria ženy, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v udržateľnosti a zabezpečení kontinuity mnohých firemných činností. V reakcii na kontinuálny nárast odchodu zamestnankýň na materskú dovolenku preto spoločnosť pristúpila ku komplexnému programu podpory návratu z materskej a rodičovskej dovolenky. Ten spočíva najmä v aktívnej spolupráci HR oddelenia, manažmentu firmy a samotných zamestnankýň vracajúcich sa do práce, v poskytnutí priaznivých pracovných podmienok umožňujúcich skĺbiť pracovný a osobný život, možnosti vrátiť sa na pôvodnú manažérsku pozíciu či finančnej kompenzácii po návrate z rodičovskej dovolenky. Rozhodujúcim faktorom je aj možnosť umiestniť dieťa vo firemnej Henkel škôlke. Týmito krokmi sa spoločnosť snaží prispieť k zefektívneniu náborového procesu a obsadeniu otvorených pozícií zamestnankyňami, ktoré poznajú firemné prostredie, majú relevantné skúsenosti a neporovnateľne rýchlejšie nabiehajú do pracovných činností. Výsledkom programu komplexnej podpory je rastúca úspešnosť návratu po MD/RD (v roku 2020 to bolo 96 %) a záujem zamestnankýň vrátiť sa do práce skôr ako uplynie rodičovská dovolenka.

Tesco Stores SR s projektom V Tescu je každý vítaný

V spoločnosti Tesco Stores SR si cenia jedinečnosť každého kolegu a ku každému sa správajú s rešpektom. Podporu inklúzie a diverzity vnímajú ako pevnú súčasť svojej firemnej kultúry, téme sa strategickejšie venujú od roku 2018. V roku 2020 spustili komplexný program na posilňovanie kultúry diverzity a inklúzie – jeho vyvrcholením bol 3-týždňový Festival rôznorodosti, ktorého sa zúčastnilo viac ako 2 000 zamestnancov a zamestnankýň. Online podujatie bolo sprevádzané rôznymi prednáškami, webinármi či tréningami na tému D&I, špecificky zamerané na cieľové skupiny: starší a mladí kolegovia, ženy-matky, ľudia so zdravotným znevýhodnením a LGBT. Okrem toho zaviedli v rámci programu adresné benefity podľa potrieb zamestnancov, zvýšili počet zamestnancov so zdravotným znevýhodnením a preškolili všetkých kolegov vo vytváraní inkluzívneho prostredia na pracovisku. V rámci rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí vypracovalo Tesco hĺbkovú správu o rozdieloch v odmeňovaní, ktorú zverejní ako jediný reťazec v SR. Vďaka týmto krokom udelili zamestnanci Tescu najlepšiu spätnú väzbu v histórii – 87 % z nich súhlasí, že spoločnosť sa stáva inkluzívnejším miestom na prácu.

Wasco s projektom Práčovňa pomoci

Wasco – družstvo, ktoré bolo v roku 2015 vytvorené Združením mladých Rómov (o. z.), prevádzkuje sociálny podnik v podobe práčovne a žehliarne v obci Valaská pri Brezne. V súčasnosti zamestnáva 31 ľudí, pričom spája ľudí so zdravotným znevýhodnením a ťažko zamestnateľných, predovšetkým slobodné matky, Rómov či ľudí, ktorí roky nepracovali. Svoje služby poskytuje nemocniciam a domovom sociálnych služieb. Zamestnancom ponúka okrem adekvátne ohodnotenej práce aj posilnený počiatočný tréning, školenia zamerané na rozvoj pracovných zručností, sociálnu poradenskú činnosť a spoločné komunitné aktivity. Zamestnanci tiež majú možnosť rozvíjať sa a zastávať vyššie funkcie v rámci prevádzky podniku. Wasco je zároveň súčasťou Multifunkčného centra príležitostí, ktoré sa zameriava na vzdelávanie a pomoc komunite a zároveň tvorí pilotný samoudržateľný model asistencie zamestnávania zraniteľných skupín obyvateľstva.

Dobrý partner komunity

Accenture s projektom TECH4GOOD: Partnerstvo s OZ Cesta von a aplikácia OMAMA

Vymaniť sa z kolobehu generačnej chudoby je bez správnych stimulov takmer nemožné. Dokazujú to mnohé príklady obyvateľstva žijúceho v marginalizovaných rómskych komunitách na Slovensku. V tejto oblasti adresne pôsobí občianske združenie Cesta von, ktoré školí Omamy (ženy z komunít) v osadách tak, aby mohli pomáhať rodičom so správnym rozvojom ich detí v ranom veku. Všetko s cieľom zlepšiť ich pripravenosť pri nástupe do školy či škôlky. Spoločnosť Accenture podporuje organizáciu na úrovni strategického partnerstva a okrem podpory v Zamestnaneckom grantovom programe a finančného daru pomohla organizácii aj pro bono vývinom aplikácie OMAMA. Unikátne technologické riešenie zefektívňuje zber dát o činnosti omám, umožňuje im plánovať svoje lekcie v rodinách, evidovať dochádzku či odpracované hodiny a merať pokrok svojich zverencov. Aplikácia odbremeňuje omamy od časovo náročnej administratívy a rozvíja ich digitálne zručnosti. Jej ovládanie je navyše jednoduché a prehľadné.

DXC Technology s projektom DXC pomáha školám s online vyučovaním

Spoločnosť DXC Technology projektom reagovala na pandemickú krízu, v dôsledku ktorej prebiehalo vzdelávanie na školách dištančne. Mnohé školy však na novú situáciu neboli pripravené – nedisponovali potrebnou technikou, nástrojmi ani znalosťami, ako deti vzdelávať na diaľku. Firma sa preto rozhodla využiť expertné skúsenosti svojich zamestnancov, ktorí sa stali IT ambasádormi na školách. Pomáhali nielen s registráciou školskej domény, implementáciou Office 365 či pripojením na MS Teams, ale učiteľom poskytli niekoľkohodinové školenia o praktickom využití týchto nástrojov pre vzdelávanie na diaľku. Projektom pomohli viac ako 40 školám, 300 učiteľom s presahom na tisíce ich žiakov. Spoločnosť tiež darovala viac ako 200 počítačov, ktorými umožnila zapojiť sa do vzdelávania aj deťom s obmedzeným prístupom k online vyučovaniu.

Orange Slovensko s projektom Duševné zdravie – pomoc existuje

Duševné zdravie je na Slovensku dlhodobo podceňovanou témou, ktorá sa počas pandémie stala len viditeľnejšou a vypuklejšou. Spoločnosť Orange Slovensko sa jej venuje strategicky a od začiatku krízy reagovala na alarmujúce dáta o dlhodobých vplyvoch pandémie na duševné zdravie. Obrátili sa na nich linky pomoci na čele s OZ IPčko s prosbou o vytvorenie novej linky na poskytovanie dištančného poradenstva. Spoločnosť tak vytvorila nové call centrum a IPčku upravila aplikáciu na videoporadenstvo, ktoré prebieha cez chat a email. Kapacitne sa podarilo posilniť aj Linku detskej istoty a Ligu za duševné zdravie. Iniciatíva www.pomozeme-krizovelinky.sk, ktorá popri projekte vznikla, usporiadala verejný okrúhly stôl so zástupcami relevantných ministerstiev o nevyhnutnosti systémového riešenia. Cieľom projektu je prispieť k prevencii a destigmatizácii duševného zdravia, k zvyšovaniu povedomia o tejto oblasti a k zviditeľňovaniu jednotlivých foriem pomoci, ktoré sú dostupné pre každého z nás.

Spoločensky inovatívna firma

Nádvorie s projektom Nádvorie

Projekt Nádvorie, priestor súčasnej kultúry, vznikol ako iniciatíva Miroslava a Michala Trnkovcov. Je to priestor s kvalitnou architektúrou v centre mesta Trnava, v ktorom organizujú desiatky (nielen) kultúrnych podujatí. Nádvorie poskytuje priestor pre komunitné centrum, miestne rádio, kultúrne centrum, coworking, remeselnú pekáreň či gastronomické služby. Nosnou časťou aktivít sú štipendijné programy. Študentom trnavských vysokých škôl ponúkajú príležitosť na rozvoj prostredníctvom osobných mentorov, školení, workshopov aj aktívnej komunity. Mladým nadšeným tvorcom, freelancerom či podnikateľom, ktorí chcú pomôcť Trnave a okoliu, zasa poskytnú mentora, miesto v coworkingu, workshopy a prístup na rôzne podujatia. Nádvorie je pozitívnym príkladom projektu prevádzkovaného súkromnou osobou, ktorá sa stala absolútnou súčasťou diania v meste a prispieva k rozvoju lokálnej komunity.

NATUR PACK s projektom YouTube portál NATUR PACK

Spoločnosť NATUR PACK sa dlhodobo profiluje ako inovátor v oblasti environmentálneho vzdelávania a snaží sa byť lídrom vo vzdelávaní výrobcov i verejnosti. Na seminároch však dokázali pracovať len s obmedzeným počtom účastníkov a zároveň nedisponovali dostatočným počtom lektorov, ktorí by mohli pracovať so stovkami samospráv. Najefektívnejším nástrojom pre sprostredkovanie vzdelávania sa stal pre spoločnosť YouTube portál, prostredníctvom ktorého od roku 2017 zverejňuje vlastné videoreportáže pre verejnosť, na témy ako triedenie odpadov, recyklácia, zero waste koncept či predchádzanie vzniku odpadov, ale aj online semináre pre klientov – výrobcov. Ide o vôbec prvý samostatný YouTube portál na Slovensku, ktorý sa komplexne zaoberá problematikou odpadov a pomáha edukovať širokú verejnosť, vrátane samospráv, škôl a pedagógov, a zároveň výrobcov, ktorí financujú triedenie a recykláciu odpadov na Slovensku.

Férový hráč na trhu 

Plzeňský Prazdroj Slovensko s projektom DAY 1 – Podpora gastro sektora počas pandémie

Podnikanie Plzeňského Prazdroja Slovensko je postavené na dlhodobom partnerstve s gastro sektorom, ktoré výrazne presahuje dodávateľsko-odberateľský vzťah. Počas pandémie sa preto zamerali na finančnú podporu, informačný servis aj na prezentáciu potrieb sektora voči vláde. Išlo o jednu z najväčších aktivít v gastro sektore na Slovensku, v ktorej pomohli viac ako 5 000 prevádzkam a investovali viac ako 4 milióny eur. Všetko pivo po záruke v sudoch a tankoch, ktoré zostalo v podnikoch po zavedení opatrení, vymenili na vlastné náklady, odložili splatnosť faktúr na obdobie po ukončení obmedzení a zastavili vymáhanie pohľadávok. Prevádzkam poskytli dezinfekciu a ochranné prostriedky v čase, keď boli nedostatkové. Okrem toho aktívne vysvetľovali aktuálne opatrenia a poskytovali informačný servis i podporu pri prihlasovaní do vládnych kompenzačných programov. Medzi prvou a druhou vlnou spustili najväčšiu kampaň v histórii, ktorej cieľom bolo motivovať spotrebiteľov vrátiť sa do prevádzok – v 4 000 podnikoch dali ľuďom k prvému čapovanému pivu druhé na ich účet. Svojím rozsahom, šírkou záberu aj rýchlosťou reakcie ide v slovenských podmienkach o unikátny program, ktorý gastro prevádzkam pomohol zorientovať sa v nariadeniach, adaptovať sa na nové bezpečnostné štandardy, pripraviť sa na otvorenie počas letného uvoľnenia a preklenúť koronakrízu.

Slovenská sporiteľňa s projektom DOMA NAKUPUJEM

Slovenská sporiteľňa sa dlhodobo profiluje aj ako banka pre firmy a podnikateľov, preto citlivo vnímala problémy, ktorým podnikateľský sektor čelil v dôsledku koronakrízy. Rozhodla sa podporiť ho iniciatívou Doma nakupujem, ktorou apelovala na spotrebiteľov, aby v čase krízy podporili nákupom firmy podnikajúce na Slovensku. Iniciatíva bola sprevádzaná mediálnou kampaňou a využívala tiež sadu podporných nástrojov, ktoré banka venovala v prospech podnikateľov tak, aby s nimi mohli pracovať cez vlastné komunikačné nástroje. Súčasťou kampane boli aj nebrandované TV reklamy, v celkovej mediálnej hodnote 1,5 milióna eur za obdobie 3 mesiacov. Samostatnou časťou iniciatívy bola Vianočná tržnica so SLSP, ktorou banka podporila viac ako 200 malých lokálnych predajcov. Počet návštevníkov sa za niekoľko týždňov vyšplhal na 40 000. K iniciatíve sa prihlásilo celkovo viac ako 1 500 firiem a podnikateľov, ktorí spontánne šírili myšlienku „doma nakupujem“.

Trnavské rádio s projektom Sme s vami

Trnavské rádio má vo svojej firemnej DNA zakotvenú nadštandardnú podporu regionálnych firiem a lokálnych podnikateľov a je dlhodobo orientované na rôzne formy mediálnych podpôr a partnerstiev. Aj pred pandémiou pomáhali mimovládnym organizáciám alebo lokálnym firmám, ktoré nemali dosť prostriedkov na kampaň alebo mali problémy s naštartovaním podnikania. V čase jarného a zimného lockdownu sa ich podpora ešte zintenzívnila – mediálny priestor venovali napríklad iniciatíve Kto pomôže Slovensku alebo Ministerstvu zdravotníctva, ktoré vyzývalo na dodržiavanie opatrení. Do vysielania tiež zaradili niekoľko desiatok gastro kampaní pre lokálne podniky, so zvýhodnením 90 – 100 %. V snahe priblížiť sa ľuďom vysielalo rádio z niekoľkých miestnych kultúrnych priestorov, čím vyzdvihlo dôležitosť kultúry a vyjadrilo jej podporu v čase koronakrízy.

Dobre spravovaná firma

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa sa snaží princípy zodpovednosti, poctivosti a otvorenosti uplatňovať v každodennom riadení firmy prostredníctvom dodržiavania etického kódexu a firemných hodnôt, ktorými banka žije. Neustále sa tiež usiluje o zlepšovanie produktov či služieb pre klientov, ale aj svojho vnútorného nastavenia. To zahŕňa zefektívňovanie procesov, starostlivosť o zamestnancov či otvorenú vnútrofiremnú komunikáciu. Banka uplatňuje politiku Whistleblowing a zároveň má pre zamestnancov nástroj na anonymné nahlasovanie udalostí. Daný nástroj je zamestnancom prístupný prostredníctvom intranetu a je plne anonymizovaný.

Union poisťovňa

Union poisťovňa chce ísť v transparentnosti podnikania príkladom, preto sa snaží dôsledne uplatňovať Kódex správy a riadenia spoločnosti. Firma vydáva každý rok verejné vyhlásenie o transparentnom spravovaní poisťovne na princípoch otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti voči akcionárom, klientom, zamestnancom a subdodávateľom/distribútorom. Dodržiavaním kódexu etiky na úrovni poistného trhu aj vnútrofiremného prostredia sa snaží zamedzovať korupcii a praniu špinavých peňazí. V spoločnosti je tiež zavedený mechanizmus na oznamovanie závažnej protispoločenskej činnosti, pričom je zaručená anonymita oznamovateľa a jeho ochrana, ako aj nestranné prešetrenie jeho podnetu.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.