10. 04. 2018 Zodpovedné podnikanie

Poznáme najzodpovednejšie firmy zo zodpovedných

Ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2017 má svojich víťazov.

Držitelia ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2017.

Nadácia Pontis už osemnástykrát vyjadrila uznanie najzodpovednejším firmám na slovenskom trhu. Ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2017 rozdala dnes večer v bratislavskej Starej tržnici. Galavečera sa zúčastnila aj Wendy Luers, zakladateľka Foundation for Civil Society, predchodkyne Nadácie Pontis. Prezident SR, Andrej Kiska, ktorý je na oficiálnej návšteve Kórejskej republiky, pozdravil publikum prostredníctvom video príhovoru. Galavečer v priamom prenose odvysielala Dvojka. Záznam z neho si môžete pozrieť tu.

Víťazi Via Bona Slovakia sa vyznačujú najmä tým kusom práce, ktorú robia naviac. Vedia podať pomocnú ruku, keď je to potrebné. Pozitívne príklady sú práve to, čo Slovensko v súčasnosti potrebuje. „V kontraste s aktuálnou situáciou v našej krajine je skvelé vidieť, že sa to stále dá aj zodpovedne a férovo. Firmy dokážu meniť tvár Slovenska k lepšiemu – tým, ako sa správajú k zamestnancom, k životnému prostrediu, k dodávateľom či k lokálnej komunite. A rovnako ako aj jednotlivci, aj firmy môžu byť angažovanými občanmi a nahlas sa postaviť za slušnosť, férovosť, spravodlivosť,“ hovorí Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis a dodáva: „Niekedy pritom stačí skutočne málo na to, aby bola zmena veľká. To nám ukazujú aj tohtoroční víťazi Via Bona Slovakia.

Na Slovensku je stále dostatok zodpovedných firiem

Nadácii Pontis prišlo tento rok spolu 48 nominácií v 8 kategóriách. Nezávislá komisia zložená zo zástupcov biznisu, štátnej správy, médií, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií, posunula do finále 22. Z nich vyberala tie najinšpiratívnejšie a najzodpovednejšie. Udelené boli aj dve špeciálne ceny – Cena verejnosti, o ktorej rozhodovali čitatelia denníka SME svojimi hlasmi v ankete, a cena Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, ktorú nadácia odovzdáva pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ktoré firmy boli najzodpovednejšie?

Víťaznou firmou v hlavnej kategórii – Zodpovedná veľká firma – sa stala Slovenská sporiteľňa. Spoločnosť podporuje rôzne dobročinné projekty prostredníctvom vlastnej nadácie. Tie sú zamerané na vzdelávanie a zvyšovanie finančnej gramotnosti. Upriamuje sa na cieľové skupiny, ktoré zvyčajne nie sú pokryté inými bankami, či už ide o začínajúcich podnikateľov, mimovládne organizácie alebo nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Týmto skupinám sporiteľňa poskytuje bankové služby, vzdelávanie či poradenstvo. Firma tiež uplatňuje princíp nulovej tolerancii voči korupcii, podvodnému konaniu či akémukoľvek nekalému konaniu a nezabúda ani na životné prostredie vďaka environmentálnej politike a stratégii.

Ocenenie v druhej hlavnej kategórii, Zodpovedná malá/stredná firma, si odniesla spoločnosť ANASOFT. Tá sa dlhodobo zapája do rôznych filantropických aktivít. Firma kladie dôraz na svojich zamestnancov a ich rozvoj. Poskytuje im rôzne možnosti vzdelávania v odbornej i osobnej oblasti. Čo sa týka životného prostredia, ANASOFT si uvedomuje, že aj malé spoločnosti majú čo priniesť v tejto téme. Robí tak prostredníctvom rôznych technologických inovácií, medzi ktoré patria aj bezpapierové kancelárie.

Víťazom v kategórii Zelená firma sa stala spoločnosť GO4 s ekologickou taxi službou podporujúcou elektromobilitu, E-taxi. Po kuriérskej službe na bicykloch Švihaj Šuhaj sa GO4 rozhodli pre ďalší krok k naplneniu ich misie – bezemisná taxi služba. V spolupráci s taxi službou HOPIN dali v Bratislave do obehu 7 elektrických taxíkov. Výrazne tak prispeli k zlepšeniu životného prostredia v hlavnom meste. Taxíky za prvý polrok fungovania najazdili takmer 200-tisíc kilometrov, čím, v porovnaní s inými taxi službami, odľahčili ovzdušie o približne 40 ton CO2. V kategórii Zelená firma hodnotiaca komisia udelila aj čestné uznanie, ktoré si odniesla spoločnosť Impact Futuristics za svoj inovatívny prístup v popularizácii včelárstva spoločnosti.

V kategórii Skvelý zamestnávateľ si ocenenie odniesla spoločnosť Lidl Slovenská republika. Hodnotiaca komisia ocenila firmu za komplexný prístup k svojim zamestnancom, ktorý je výnimočný v danom odvetví. Zamestnanci sú totiž základom celej firmy, čo sa Lidl rozhodol komunikovať aj prostredníctvom vizuálov s heslom „Aj ja som Lidl“. To nielenže zlepšilo imidž firmy, ale prispelo aj k zvýšeniu lojality u zamestnancov. Samotní zamestnanci si pochvaľujú prístup spoločnosti, ktorý je zameraný na férovú hru a dosiahnuté výsledky. V rámci tejto kategórie bola udelená aj špeciálna cena pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s názvom Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Túto cenu si odniesla spoločnosť Accenture za odvážny a inovatívny prístup pri poskytovaní benefitov pre LGBT zamestnancov, ktoré pokrývajú 100 % možných rodinných scenárov.

Férovým hráčom na trhu sa stala spoločnosť O2 Slovakia s projektom 17. november za odvahu otvoriť citlivé spoločenské témy. Firma sa rozhodla pripomenúť, že hodnoty slobody a demokracie nie sú samozrejmosťou a treba si ich vážiť. Počas celého dňa sa užívateľom mobilného internetu zjavovalo pri prezeraní zahraničných stránok upozornenie simulujúce železnú oponu a v autobusoch Slovak Lines si cestujúci z Bratislavy na viedenské letisko Schwechat mohli vypočuť video a rádio spot informujúci o 17. novembri. Kampaň zasiahla až 1,7 milióna Slovákov.

Kategóriu Dobrý partner komunity obsadila spoločnosť GSK Slovakia za realizáciu zdravotnej mediácie a šírenie zdravotnej osvety v rómskych lokalitách. Do košickej časti Luníka IX priviedli zdravotných asistentov, ktorí bojovali s vysokou chorobnosťou. V roku 2017 zasahovali ich asistenti zdravia vo viac než 18 300 prípadoch. Projekt sa im podarilo rozšíriť aj za hranice Slovenska.

Accenture s projektom SCODE priniesli zmenu na slovenských školách, vďaka čomu sa stali víťazom kategórie Sociálne inovácie. Hodnotiaca komisia ocenila Accenture za zlepšenie výučby programovania v školách a motivovanie učiteľov k výučbe programovania. Spoločnosť školí učiteľov, ako zakomponovať programovanie hravým spôsobom do hodín informatiky. Do projektu sa zapojilo 200 učiteľov zo 150 základných škôl, čo v konečnom dôsledku ovplyvnilo viac než 10 000 žiakov, v rovnakej miere aj chlapcov, aj dievčatá.

Novinkou tohto ročníka bola Cena za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja, ktorú vyhrala spoločnosť Tesco Stores za prínos v oblasti zodpovednej spotreby a výroby. Tesco bojuje proti plytvaniu potravín, čím prispieva k naplneniu 12. cieľa udržateľného rozvoja. Firma je na čele koalície lídrov Champions 12.3, ktorá spája odborníkov z rôznych sektorov a oblastí a má za úlohu zrýchliť proces napĺňania daného cieľa udržateľného rozvoja. Cieľom samotnej spoločnosti je do roku 2030 znížiť množstvo potravinového odpadu na globálnej úrovni o polovicu. V rámci tejto kategórie hodnotiaca komisia udelila čestné uznanie spoločnosti PURE JUNK DESIGN za prínos v oblasti zodpovednej výroby a spotreby spoločnosti. Firma totiž vytvára svoje produkty zo 75 % z odpadového materiálu a z 25 % z recyklovateľných materiálov.

O svojom favoritovi rozhodli aj čitatelia denníka SME, ktorí od 6. marca do 5. apríla 2018 rozhodovali prostredníctvom online ankety o Cene verejnosti. V konkurencii 8 súťažiacich firiem sa víťazom čitateľskej ankety stala žilinská spoločnosť Nereus za svoju snahu umožniť plávať deťom z každého sociálneho prostredia a za odhodlanie v mladých ľuďoch budovať lásku k športu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111