14. 02. 2016 Zodpovedné podnikanie

Poznáme víťazov súťaže malých dizajnérov hračiek IKEA

Už druhý rok za sebou spoločnosť IKEA vyzvala deti, aby navrhli špeciálnu limitovanú kolekciu plyšových hračiek.

V krajinách po celom svete deti vytvorili vskutku kreatívne návrhy, do súťaže sa celkovo zapojilo 52 000 kresieb. Z vybraných kresieb sa teraz stane špeciálna limitovaná kolekcia plyšových hračiek, ktorej predaj sa začne v obchodných domoch IKEA na celom svete ako súčasť novej Kampane IKEA pre dobrú vec, ktorá je zameraná na podporu práv detí na hru.

Dvojhlavý vtáčik od českého chlapca zaujal i medzinárodnú komisiu

Zo všetkých úžasných obrázkov porota vybrala desať víťazov, detí vo veku od 5 do 9 rokov. Bola medzi nimi aj kresba šesťročného Lukáška z českého Kladna. Lukáš pôvodne prišiel do obchodného domu IKEA Zličín s nápadom, že bude kresliť raketu. Na mieste však zmenil názor a vznikol obrázok s pruhovaným farebným vtáčikom s dvoma hlavičkami, ktorý svojou originalitou zaujal i odbornú porotu v celosvetovej konkurencii. Lukáškovo video si môžete pozrieť tu.

Deti sú skutoční dizajnéri

Okrem českého víťaza pochádzajú ostatné návrhy z Thajska, Indonézie, Španielska, Hongkongu, Egypta, Fínska, Francúzska, Turecka a Kanady. Bodil Fritjofsson, vývojárka výrobkov pre Detskú IKEA, sa k desiatim finálnym kresbám vyjadrila nasledovne: „Zistili sme, že ide o skutočných dizajnérov! Svet nebude mať núdzu o budúcich potenciálnych umelcov a návrhárov, niektoré kresby boli naozaj umeleckými dielami. Táto aktivita dáva deťom možnosť, aby boli kreatívne a nakreslili si svoju vysnívanú hračku, čo podnecuje ich fantáziu.“

Víťazné návrhy sú nápadité a vtipné. Hlavné kritériá pri výbere boli tie, aby kresbička bola neobyčajná, aby skutočne vznikla len na základe detskej fantázie a mala jedinečné vyjadrenie. Spoločnosť IKEA dostala tisícky nádherných návrhov z celého sveta. „To číslo je vynikajúce! Tvorivosť je univerzálna záležitosť a zdá sa, že deti zo všetkých krajín sa inšpirujú podobnými tvormi – dinosaurami, vtákmi a príšerkami. Ide naozaj o zaujímavé výtvory – s tými ich žmurkajúcimi očami, nohami, ktoré chodia dopredu aj dozadu, a inými zázračnými vlastnosťami. Deti skutočne čerpajú inšpiráciu z vlastnej hlavy a nič nekopírujú.“komentuje výtvory detskej fantázie Bodil Fritjofsson.

AKO TEDA BUDÚ VYZERAŤ NOVÉ HRAČKY? POZRITE SI VÍŤAZNÉ NÁVRHY.

IKEA Foundation vďaka plyšovým hračkám podporí deti v najchudobnejších častiach sveta

Za každú plyšovú hračku predanú v období od polovice novembra až do decembra 2016 venuje IKEA Foundation 1 euro na podporu práv detí na hru, rozvoj a zábavu v najzraniteľnejších komunitách sveta.

Kampaň IKEA pre dobrú vec nadväzuje na Kampaň plyšových hračiek pre vzdelávanie. Vďaka nej sa od roku 2003 vyzbieralo 88miliónov eur, ktoré IKEA Foundation darovala organizáciám Save the Children a UNICEF na podporu zvýšenia školskej dochádzky u najviac ohrozených detí a detí žijúcich na okraji spoločnosti. Darované finančné prostriedky taktiež poslúžili na vyškolenie učiteľov, poskytnutie vzdelávacích materiálov a zdokonalenie systémov určených na ochranu detí v školách a miestnych komunitách. Na Slovensku sa v roku 2015 predalo 52.470 hračiek. Zákazníci spoločnosti IKEA tak prispeli na vzdelávanie detí sumou €52.470, za čo spoločnosť ďakujeme!

Vzdelanie je najlepšia cesta, ako vymaniť deti z chudoby

„Vzdelanie je najspoľahlivejšou cestou, ako sa vymaniť z chudoby. I napriek tomu, že všetky deti majú právo na vzdelanie, stále existuje mnoho takých, ktoré túto možnosť nemajú. Spolupráca s organizáciami UNICEF a Save the Children počas 13 rokov nám poskytla možnosť strategicky sa tejto problematike venovať a investovať do zlepšenia kvality vzdelávania v niektorých z najchudobnejších komunít na svete – a sme nesmierne vďační všetkým zákazníkom a pracovníkom IKEA, ktorí sa podieľali na tom, aby sa sen o vzdelaní splnil 12 miliónom detí,” povedal Per Heggenes, CEO IKEA Foundation.

Napríklad v Etiópii finančné prostriedky z nadácie IKEA Foundation otvorili organizácii UNICEF cestu k deťom vo vidieckych farmárskych komunitách so základným vzdelaním. Flexibilný model školského vzdelávania je natoľko úspešný, že ho etiópska vláda začala uplatňovať v celej krajine.

V Číne finančné prostriedky nadácie IKEA Foundation umožnili vybudovanie stredísk pre rozvoj detí v rannom štádiu života určených znevýhodneným deťom žijúcim vo vybraných vidieckych komunitách. Vplyv týchto stredísk na život detí prispel k rozhodnutiu čínskej vlády zaviesť všeobecné predškolské vzdelávanie.

„Organizácia UNICEF oceňuje odhodlanie nadácie IKEA Foundation spolu so zamestnancami a zákazníkmi IKEA, s ktorými v priebehu 13 rokov pomáhali zmeniť životy detí prostredníctvom vzdelania,” povedala Josephine Bourne, ktorá vedie vzdelávací program UNICEF na globálnej úrovni. „Na týchto úspechoch budeme aj naďalej stavať, aby ešte viac tých najzraniteľnejších detí sveta, ktoré žijú na okraji spoločnosti, dostalo príležitosť vytvoriť si prostredníctvom vzdelania lepšiu budúcnosť pre seba i svoje rodiny.”

S podporou nadácie IKEA Foundation pracuje organizácia Save the Children v 17 ázijských i európskych krajinách v snahe sprístupniť vzdelanie deťom, ktoré do školy nikdy nenastúpili, alebo boli nútené školskú dochádzku predčasne ukončiť. Cieľom tejto iniciatívy je zlepšiť prostredie na štúdium a vyškoliť učiteľov v oblasti metodológie, ktorá berie ohľad na potreby detí a je nenásilná a inkluzívna.

Kampaň plyšových hračiek za vzdelanie síce svoju úspešnú sériu už ukončila, nadácia IKEA Foundation bude ale i naďalej pokračovať v podpore organizácií UNICEF a Save the Children prostredníctvom grantov vo východnej Európe, subsaharskej Afrike a Ázii v oblasti vzdelávania, predškolskej starostlivosti a rozvoja, ochrany detí, pomoci dospievajúcim a humanitárnej pomoci.

Video o Kampani plyšových hračiek nájdete tu:

 

Zdroj: TS IKEA

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111