20. 04. 2018 Nadácia Pontis

Poznáme výsledky grantového programu Hľadáme ďalší zmysel – pre nepočujúcich 2018

Cieľom grantového programu Hľadáme ďalší zmysel – pre nepočujúcich 2018 je podporiť rozvíjajúce sa aplikácie a technológie, ktoré pomáhajú búrať bariéry pre nepočujúcich, umožňujú jednoduchšiu komunikáciu, zlepšujú prístup k informáciám a podporujú bezpečnosť pri práci s nimi.

 

Organizácie, ktoré získali grant

Spolok nepočujúcich pedagógov bude môcť rozšíriť databázu posunkov, a to aj o nový pohľad z bočného profilu figuranta, čo prinesie lepšiu zrozumiteľnosť manuálnych posunkov.

V Kremnici zakúpi ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím nový prístroj, EEG Biofeedback, ktorý pomáha žiakom s učením sa, zlepšením koncentrácie a pamäte.

Študenti na strednej odbornej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím v odbore drevárska a nábytkárska výroba sa budú môcť vďaka CNC routeru naučiť programovanie CNC stroja prostredníctvom programov CAD/CAM.

S novou didaktickou technikou, ktorú zakúpi ZŠ  na Hrdličkovej, bude pre žiakov jednoduchšie a prístupnejšie čítanie s porozumením. Žiaci budú mať lepšie jazykové a čitateľské kompetencie, čo im pomôže uplatniť sa v spoločnosti.

Aplikovať digitálne technológie do obsahu vzdelávania jednotlivých predmetov, podporiť medzipredmetové vzťahy a rozvíjať informatickú, finančnú, čitateľskú a sociálnu gramotnosť u žiakov so sluchovým postihnutím budú môcť cez Fond UŠKO deti na ZŠ na Drotárskej ceste.

Nájsť vhodný spôsob spojenia online komunikácie a psychologickej pomoci, ktorý umožní efektívne pomáhať nepočujúcim ľuďom je cieľom internetovej poradne IPčko.sk. V rámci projektu zorganizujú viaceré okrúhle stoly, počas ktorých sa budú odborníci snažiť identifikovať vhodné metódy práce na online poradni pre nepočujúcich.

Web Nepočujúcedieťa.sk, ktorý je určený pre rodičov s nepočujúcim dieťatkom, prejde vďaka projektu analýzou internetovej stránky. V spolupráci expertov, rodičov a tímom o. z. Nepočujúce dieťa sa stane web prehľadnejším a užitočnejším nástrojom na vyhľadávanie informácií o poruche sluchu.

O výbere projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení:

  • Tatiana Švrčková, Slovak Telekom
  • Oľga Coulton-Shaw, o. z. Cesta von
  • Michal Hefty, o. z. Myslím

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/65aa59dacdd5e494a12eac4c19dac904/5D81EA7C/t51.2885-15/sh0.08/e35/c13.0.1053.1053/s640x640/58793427_1073139732885896_2372520939642142728_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/8aa9461b85acbc8101521402a6442552/5D607B52/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/56908097_190318425281431_1051053404993093015_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/2f10f7c4594ed61a8aa3a6a95d95b922/5D7C7246/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/56883691_712873559114450_1165573011896666271_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/45f8e8f95cbb22817ec00a8de09805c2/5D79C50C/t51.2885-15/sh0.08/e35/c7.0.1065.1065/s640x640/55770613_2621260841277740_1165208649501515652_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/e3d43adf9d21664971ba51c6b71603b0/5D80DA17/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54512640_840168949648987_2370792320966936511_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/b80aff2c0bd7adbf91cae111ef3ce7b9/5D9A365B/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54447241_158052335200535_3387544851994833632_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c6903fd83b9e2a4a0a9b2183b8e62c73/5D83D551/t51.2885-15/sh0.08/e35/c121.0.837.837a/s640x640/54463739_190395271934646_98549616865124638_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/6afc97832e7f4b33f1aa7f16eab40bc5/5D5E83AF/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/56248164_424420404999685_7301964217204779044_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/002b23a5ee75deb40eba23647b920ee6/5D9DAFD0/t51.2885-15/e15/c135.0.810.810a/s640x640/55962027_407354086710599_3597054180394936356_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3d88891c20a5c2733bc850571371cab4/5D9E430D/t51.2885-15/sh0.08/e35/c0.135.1080.1080a/s640x640/54731552_794980164200447_5309985375606744612_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/4871fd7df4799dbcca02977c1681cb70/5D81E375/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54191321_145866336452977_9152695450190118026_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/de44914899bd43542aaae53cebe6bc42/5D994435/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54511119_2321866668089905_8838181698415967876_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net