07. 06. 2021 Filantropia

Poznáme výsledky grantového programu Iniciatíva dm {spoločne} 2021!

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis sa venuje témam ako ochrana životného prostredia, podpora dobrovoľníctva a rozvoj komunít už 8 rokov. V roku 2021 sme v rámci nadačného fondu podporili projekty, ktoré sa týmito témami zaoberajú v rámci zamestnaneckého grantového programu Iniciatíva dm {spoločne}.

Prerozdelili sme viac ako 37-tisíc eur

Na 10 projektov poputuje presne 37 194,22 eura. Cieľom zamestnaneckého grantového programu „Iniciatíva dm {spoločne} 2021“ je podporiť projekty, ktoré v sebe nesú prvky ekológie, spájajú komunity a podporujú dobrovoľnícku činnosť.

Jedným z podporených projektov je Pestrá krajina, zdravý úľ, ktorý realizuje občianske združenie Včelomil. Jeho cieľom je prispieť k zlepšeniu včelej pastvy a zvýšeniu biodiverzity výsadbou pôvodných odrôd peľodajných a nektárodajných stromov a drevín. Projekt bude tiež edukovať včelárov v oblasti ekologických alternatív liečby včiel vytvorením vzdelávacieho videa o parazitovi varroa destructor a možnostiach kontroly jeho populácie vo včelstvách inak ako tzv. tvrdou chémiou.

Občianske združenie Šóšárskych prameňov má v rámci projektu Detská zelená oáza zase za cieľ zlepšiť podmienky pre rozvíjanie fyzických zdatností detí, zdokonaľovanie koordinácie pohybov, celkového telesného vývoja, duševného rozvoja, stimulovanie tvorivosti, fantázie a kreativity. Vďaka projektu sa vytvorí kvalitný a bezpečný priestor pre užitočné trávenie voľného času a zábavy. Detské ihrisko v lone prírody s vhodnými komponentami chce formovať predstavivosť detí a ponúkať im podnety, ktoré spustia zážitkové procesy. Nainštalovaním náučných tabúľ prispeje projekt k spoznávaniu flóry a fauny lesoparku a osadením lavičiek pripraví miesto pre spoločné trávenie voľného času.

V Starej Ľubovni vznikne vďaka občianskemu združeniu UM UM prvá komunitná záhrada. Bude situovaná na frekventovanom a dobre viditeľnom mieste pred školou ZŠ Komenského uprostred najväčšieho sídliska na mestskom pozemku. Skrz vzdelávanie v praxi vznikne výstup, ktorý môže poslúžiť širšej verejnosti ako miesto pre oddych, stretávanie sa či vzdelávanie sa v oblasti tvorby klimatických záhrad. Ide o pilotný projekt s názvom Komunitná a klimatická záhrada, v rámci ktorého bude zrealizovaných deväť workshopov, ktoré budú viesť lektori z Ekocentra Sosna a prírodní stavitelia z lokálnej firmy Hlinera.

Zoznam všetkých podporených škôl nájdete tu.

O výbere projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení:

  • Barbora Hullová (Nadácia Pontis)
  • Kristián Šeffer (Divadelná Nitra)
  • Zuzana Vinklerová (dm drogerie markt, s.r.o.)
  • Mária Kalčok Babušová (dm drogerie markt, s.r.o.)
  • Nikol Noseková (dm drogerie markt, s.r.o.)
  • Natália Franková (dm drogerie markt, s.r.o.)
  • Miroslav Pipa (dm drogerie markt, s.r.o.)

Zasadnutia komisie sa bez hlasovacieho práva zúčastnili:

  • Eva Mikolajczyková (Nadácia Pontis)
  • Martina Zaicová (dm drogerie markt, s.r.o.)

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.