25. 10. 2023 Filantropia

Poznáme výsledky projektov, ktoré podporil Fond pre transparentné Slovensko

„Demokracia a transparentnosť na Slovensku budú aj v nasledujúcom období potrebovať podporu.” Týmito slovami otvoril výkonný riaditeľ Nadácie Pontis Michal Kišša stretnutie členov a členiek Fondu pre transparentné Slovensko, ktorých sme privítali v priestoroch budovy  VÚB banky.  

Programová manažérka Nadácie Pontis Petra Luptáková na stretnutí zhrnula aktivity fondu v tomto roku a predstavila niektoré z podporených projektov. O ich výsledkoch rozprávali aj reprezentanti viacerých podporených organizácií. 

Medzi hosťami bol napríklad šéfredaktor regionálneho denníka Korzár Jaroslav Vrábeľ, účastník tohtoročnej Akadémie investigatívnej žurnalistiky. Ocenil význam tejto aktivity pre lokálnu investigatívu, na ktorú zvyčajne nebýva v redakciách dostatok financií ani času. O to náročnejšie je robiť tento druh práce v regiónoch.  

Fond pre transparentné Slovensko realizoval Akadémiu investigatívnej žurnalistiky už po tretí raz. Oceňujeme spektrum tém, od právneho rámca cez aktuálne dostupné otvorené zdroje, až po moderné, sofistikované nástroje fact-checkingu. Okrem nových zručností a cenných kontaktov získavajú účastníci a účastníčky Akadémie aj inšpiráciu a motiváciu pracovať kvalitnejšie a vyberať si náročnejšie témy,“ vyjadril sa J. Vrábeľ. Grant v rámci Akadémie mu umožnil prešetriť čerstvú developerskú kauzu pozemkov pod Tatrami. 

Fond pre transparentné Slovensko finančne podporuje aj unikátny program Nadácie Pontis Impact Lab, ktorý pomáha občianskym organizáciám rásť a zvyšovať svoj potenciál. V rámci neho sme z fondu prispeli na tri projekty týkajúce sa demokracie a právneho štátu. Jedným z nich bol DEMDIS (Demokratická diskusia), ktorý sa orientuje na vytváranie priestoru pre vyváženú diskusiu a hľadanie konsenzu namiesto rozdielov. Diskutujúci sú z odlišných názorových táborov a na základe rozhovoru majú možnosť zistiť, že okrem rozdielnych hodnôt máme v prvom rade veľa spoločného. „Zhoda sa rodí v konfrontácii s nezhodou. Slušný a vecný dialóg však napätie zmierňuje, uviedol Michal Horský 

Mobilizačné kampane boli úspešné

Výsledky mobilizačnej kampane Srdcom doma predstavil Samuel Zubo. Cieľom projektu bolo zvýšiť účasť Slovákov v zahraničí na septembrových parlamentných voľbách. To aj sa podarilo, počet žiadostí o voľbu poštou zo zahraničia narástol o 32 percent. 

Podľa S. Zuba majú Slováci a Slovenky žijúci v zahraničí tendenciu voliť najmä demokratické, prozápadné strany. Prepadnuté hlasy, ktoré nestihli prísť načas, predstavovali približne jeden parlamentný mandát. S. Zubo zhodnotil, že stále existuje priestor na zlepšenie systému voľby zo zahraničia.  

Významnú časť voličského spektra tvoria aj mladí ľudia vo veku 18 až 26 rokov. Prednostne na nich sa zamerala kampaň Chcem tu zostať, ktorej priebeh a výsledky zhrnul výkonný riaditeľ Nadácie Pontis Michal Kišša. Kým v apríli prejavilo záujem voliť 52 percent oprávnených voličov a voličiek zo spomínanej vekovej kategórie, podľa septembrových údajov stúpol ich podiel na 69 percent.

Hodnota transparentnosti

K demokracii a právnemu štátu neodmysliteľne patrí transparentnosť. Na neprehľadnosť verejných procesov a financií dlhodobo upozorňuje aj organizácia Transparency International Slovensko. Zástupca Ľuboš Kostelanský predstavil tohtoročný monitoring médií, aj transparentnosť kampaní jednotlivých strán, ktorá má slúžiť ako motivácia pre politikov robiť otvorenú kampaň. Organizácii Transparency International Slovensko sa vďaka podpore fondu podarilo posilniť aj svoj fundraisingový potenciál. 

Podľa Zuzany Petkovej, riaditeľky Nadácie Zastavme korupciu, budú podmienky pre fungovanie watchdogových organizácií náročné, stále však existujú ľudia, pre ktorých je transparentnosť dôležitá. „V porovnaní s minulosťou tu vidím jedno veľké svetielko. Vnímam, že mnohým ľuďom na tejto téme záleží a sú ochotní prispieť finančnými darmi na témy demokracie, právneho štátu a boja proti korupcii.“ 

Aktivity Fondu budú naďalej mimoriadne dôležité. Nadácia Pontis bude spolu s jej partnermi pokračovať v podpore watchdogových a analytických organizácií, no ochrana demokracie a právneho štátu vyžaduje účasť každého z nás.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111