18. 06. 2024 Filantropia

Poznáme výsledky zamestnaneckej grantovej výzvy Pomáhame komunite 2024

Nadačný fond Mobis podporí 24 projektov vo výške 46-tisíc eur.

Cieľom zamestnaneckého grantového programu bolo podporiť organizácie a ich projekty, za ktoré sa zasadzujú a na ktorých sa aktívne zúčastňujú zamestnanci spoločnosti Mobis Slovakia s.r.o.

Do výzvy sa zapojilo 62 žiadateľov so žiadanou sumou spolu až vo výške 117 413,88 €. Žiadatelia mohli žiadať na podporu svojich projektov sumu od 1 000 do 2 000 €.

Hodnotiaca komisia, ktorú tvorili zamestnanci spoločnosti Mobis Slovakia s.r.o., dňa 07. 06. 2024 vybrala spomedzi všetkých žiadateľov 24 žiadostí, ktoré zo zamestnaneckej grantovej výzvy podporí. Celková prerozdelená suma medzi žiadateľov predstavuje sumu 46 000 eur.

Zoznam podporených projektov

Spomedzi úspešných žiadateľov vyberáme niekoľko zaujímavých projektov:

Žiadateľ: Mesto Bytča
Projekt: Ročné obdobia v ľudových tradíciách v materskej škole

Projektom chcú rozvíjať u detí vzťah k tradíciám, zvykom a remeslám, rozširovať ich poznanie o ľudových tradíciách a o slovenskej ľudovej kultúre. V spojitosti s jednotlivými ročnými obdobiami budú realizovať aktivity a vystúpenia. Prostredníctvom projektu zakúpia/ušijú nové detské ľudové kroje, čím podporia poznávanie kultúrneho dedičstva u detí v spätosti s piesňami, zvykmi, nárečím, hrami, tancami. Vzhľadom na aktuálne ročné obdobie a tradície zorganizujú edukačné aktivity a kultúrne podujatie s tradíciami a zvykmi leta. Zakúpia aj stroj na pečenie oblátok, ktorý využijú celoročne (s aktuálnym motívom oblátky).

Žiadateľ: Mesto Krásno nad Kysucou
Projekt: Oddychová zóna so záhradou pre našich seniorov

Cieľom projektu je v areáli Zariadenia opatrovateľských služieb v Krásne nad Kysucou založiť záhradu. Do vyvýšených záhonov si budú môcť klienti vysadiť zeleninu, ovocie, bylinky či kvety bez toho, aby sa museli pri práci ohýbať. Súčasťou života seniorov v zariadení bola v minulosti práca v záhrade, ktorá im po umiestnení do zariadenia veľmi chýba. Tak sa zároveň vrátia do minulosti. V areáli bude osadené aj záhradné posedenie. Seniori tu budú môcť počúvať hudbu, čítať obľúbenú knihu, cítiť príjemnú vôňu byliniek a kvetov. Po dopestovaní zároveň získajú vlastné najčerstvejšie potraviny a svoj voľný čas tak budú tráviť kvalitnejšie.

Žiadateľ: Základná škola s materskou školou, J. V. Dolinského 2, Martin 8
Projekt: Naši prváčikovia po novom

Projekt reflektuje na snahu zmeniť systém vzdelávania základných škôl na Slovensku smerom k aktívnemu učeniu sa žiakov. V školskom roku 2024/25 sa škola zapojila v rámci Slovenska do overovania kurikulárnej reformy vzdelávacieho systému a prváci, ktorí začnú školu navštevovať od septembra 2024 sa začnú vzdelávať v súlade s novým štátnym vzdelávacím programom, pričom snahou školy je vytvoriť pre inovatívne vzdelávanie čo najlepšie podmienky vrátane materiálneho, technického a softvérového vybavenia oboch tried budúcich prváčikov.

Výsledky výzvy Pomáhame komunite 2024

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111