17. 03. 2016 Zodpovedné podnikanie

Poznáme zodpovedné firmy za rok 2015: Nadácia Pontis rozdala ocenenia Via Bona Slovakia

Nadácia Pontis už šestnásty raz ocenila firmy, ktoré na Slovensku podnikajú s vyššími zámermi, než je len dosahovanie zisku.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2015 dobrovoľne a nad rámec toho, čo im prikazuje zákon, pomáhajú svojmu okoliu a zamestnancom, berú ohľad na životné prostredie, bojujú s korupciou alebo riešia spoločensky dôležité témy. 

„Našim cieľom je všetkým podnikateľom na Slovensku ukázať, že poctivosť a biznis idú ruka v ruke a že podnikanie môže mať výnimočný prínos aj pre celú spoločnosť a krajinu,“ vysvetľuje Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis. V tomto ročníku sa o ocenenie uchádzal doteraz najväčší počet malých a stredných firiem z rôznych regiónov Slovenska, konkrétne 18 firiem. „Naša krajina bude prosperovať, keď sa o ňu všetci budeme starať. Sme veľmi radi, že mnohé firmy si to uvedomujú a prinášajú svojím poctivým podnikaním hodnoty do spoločnosti. Aj prostredníctvom ceny Via Bona Slovakia chceme ukázať, že je veľa podnikateľov, ktorí sa starajú o svojich zamestnancov a podporujú aktivity vo svojom okolí,“ dopĺňa Surotchak. 

Najinšpiratívnejšími firmami sa stali Heineken a TaylorWessing

Ocenenie Zodpovedná veľká firma získala spoločnosť Heineken Slovensko. Výrobca piva z Hurbanova má cieľ stať sa do roku 2020 najzelenším pivovarom na Slovensku, preto sa sústreďuje na ochranu zdrojov vody, znižovanie emisií CO2, využívanie lokálnych surovín z trvalo udržateľných zdrojov, podporu zodpovedného pitia piva, ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov a v neposlednom rade rozvoj komunít, v ktorých firma pôsobí. Heineken si uvedomuje, že alkohol, ktorý pivo obsahuje, môže pri nezodpovednom pití spôsobiť zdravotné, sociálne alebo ekonomické problémy. Preto sa usiluje šíriť informácie o konzumácii s rozumom. Okrem osvetových kampaní neumiestňujú svoje reklamy v blízkosti škôl, škôlok či zdravotníckych zariadení a v reklamách majú hercov vyzerajúcich staršie ako 25 rokov.

Zuzana Čaputová z Via Iuris vysvetľuje, na základe čoho hodnotiaca komisia vybrala víťaza Via Bona Slovakia za rok 2015 v kategórii Zodpovedná veľká firma – spoločnosť Heineken Slovensko.

Zodpovednou strednou firmou sa stala advokátska kancelária TaylorWessing, ktorá sa snaží o presadzovanie čistého a transparentného podnikateľského prostredia a dobrú vymožiteľnosť práva. Mimovládnym organizáciám a médiám poskytujú poradenstvo a participujú tiež na pro bono projektoch, ktorých cieľom je zlepšiť právne prostredie na Slovensku. Zodpovedne sa stavajú aj k výberu svojich spolupracovníkov. „Naša firma nevyužíva povinnú 5-ročnú koncipientskú prax na zabezpečenie lacnej pracovnej sily. Ľudí pokladáme za najdôležitejšie aktívum, ktorým kancelária disponuje a každý partner investuje veľkú časť svojho času do vzdelávania a spolupráce s mladšími kolegami,“ uviedol Radovan Palla, jeden z partnerov kancelárie.

Lukáš Bakoš zo spoločnosti Maxman Consultants vysvetľuje, na základe čoho hodnotiaca komisia vybrala víťaza Via Bona Slovakia za rok 2015 v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma – advokátsku kanceláriu TaylorWessing. Čestné uznanie získala sociálna kaviareň Dobre&Dobré.

Nadácia Pontis v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma udelila aj čestné uznanie spoločnosti Dobre&Dobré za návrat ľudí bez domova späť do bežného života. Kaviareň Dobre&Dobré, však okrem čestného uznania získala aj cenu verejnosti za najlepší príklad zodpovedného podnikania, za ktorý hlasovali čitatelia denníka SME. Kaviareň vznikla z iniciatívy združenia Vagus a zamestnáva ľudí bez domova, vďaka čomu získavajú pocit sebaúcty, realizácie, naštartovanie sa do bežného života.

Zelenými firmami sa stali GreenCoop Družstvo aj JRK Waste Management

V kategórii Zelená firma sa hodnotitelia rozhodli udeliť dve ocenenia, pre veľkú a pre malú firmu. Víťazom v kategórii veľká firma sa stal GreenCoop Družstvo zo Zlatnej na Ostrove, ktoré ročne dodá na trh viac ako 10 miliónov kilogramov domácich paradajok. Snažia sa nielen o produkciu zdravých plodín, ale aj o šetrné pestovanie. Už desiaty rok budujú skleníky vybavené najmodernejšími dostupnými technológiami. Zároveň sa snažia obnoviť staré prevádzky skleníkov a sfunkčniť opustené geotermálne vrty, z ktorých mnohokrát nekontrolovateľne vyteká horúca voda do prírody.

Zelenou firmou sa stala aj spoločnosť JRK Waste Management, ktorej cieľom je znižovanie množstva zmesového komunálneho odpadu zvýšením jeho triedenia. Od roku 2010 firma pracuje so samosprávami a jednotlivcami na podpore domáceho kompostovania. V roku 2015 spoločnosť znížila množstvo skleníkových plynov o viac ako 4 000 ton a predišla skládkovaniu takmer 650-tisíc hektolitrov biologicky rozložiteľného odpadu.

Aktivista Andrej Kovarik a Jozef Pivka zo spoločnosti Marius Pedersen vysvetľujú, na základe čoho hodnotiaca komisia vybrala víťazov Via Bona Slovakia za rok 2015 v kategórii Zelená firma – GreenCoop Družstvo a JRK Waste Management.

Bitúnok stavia byty zamestnancom

Bitúnok HSH z Veľkého Zálužia, ktorý získal ocenenie Skvelý zamestnávateľ, stavia svojim zamestnancom byty a domy. Pre spoločnosť je vzťah zamestnávateľ – zamestnanec veľmi dôležitý, a preto ponúka svojim zamestnancom rôzne výhody, ako napríklad raňajky zadarmo alebo možnosť ubytovať sa v domovej zástavbe neďaleko pracoviska. Firma sa snaží zamestnancom pomôcť aj bezúročnými pôžičkami.

Tomáš Hasala z Nexterie vysvetľuje, na základe čoho hodnotiaca komisia vybrala víťaza Via Bona Slovakia za rok 2015 v kategórii Skvelý zamestnávateľ – firmu HSH z Veľkého Zálužia.

Ocenené sú aj firmy z Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice či z Košíc

Férovým hráčom na trhu sa stala spoločnosť PayLess Consulting z Banskej Bystrice. Cieľom firmy nie je vytvárať bariéru medzi operátorom a klientom, ale efektívnym spôsobom pomôcť klientom znížiť náklady za telekomunikačné služby.  Efektívnosť a férový prístup sa odráža aj v bezplatnom poskytovaní týchto služieb pre občianske združenia. Zaujímavosťou je aj to, že 50 % z ušetrených nákladov klienta predstavuje odmenu pre firmu, ale v prípade ak klient nič neušetril, firma si nenárokuje na žiadnu odmenu.

Nadácia Pontis v tejto kategórii udelila aj čestné uznanie za výnimočný a férový prístup k podnikaniu, zamestnancom a komunite ľudí s hendikepom firme ARES výťahy a plošiny, Bratislava.

Gabriela Vlková zo spoločnosti Embraco Slovakia vysvetľuje, na základe čoho hodnotiaca komisia vybrala víťaza Via Bona Slovakia za rok 2015 v kategórii Férový hráč na trhu – firmu PayLess Consulting z Banskej Bystrice.

V kategórii Dobrý partner komunity sa hodnotitelia rozhodli udeliť taktiež dve ocenenia, pre veľkú a pre malú firmu. Prvou ocenenou, je malá stavebná firma z Banskej Štiavnice, Obnova, ktorá sa zameriava na obnovu a revitalizáciu historických stavieb. Realizovala napríklad práce na Oravskom hrade či na zrúcanine Likavského hradu. Svojim heslom „Pamätáme na pamiatky“ sa Obnova snaží poukazovať na krehkú hranicu medzi zničením podstaty pamiatky a dobre zakonzervovanou pamiatkou.

Ocenenou veľkou firmou v kategórii Dobrý partner komunity sa stala aj spoločnosť Východoslovenská energetika Holding z Košíc. Zamestnanci pomáhajú s návratom klientok krízových centier späť do normálneho života formou mentoringu a pravidelným kontaktom s klientkami. Zároveň sa aktívne zúčastňujú aj rekonštrukčných či upratovacích prác v jednotlivých centrách. Zamestnanci firmy tiež organizovali zbierky, spoločné pečenie a predaj vianočných perníkov a ďalšie podobné aktivity.

Igor Guttler z Rádia Expres vysvetľuje, na základe čoho hodnotiaca komisia vybrala víťazov Via Bona Slovakia za rok 2015 v kategórii Dobrý partner komunity – spoločnosti Obnova a VSE Holding.

V kategórii Podporovateľ dobrovoľníctva sa víťazom stala Hewlett-Packard Slovakia s projektom Elderly. Zamestnanci spoločnosti sa dlhodobo venujú komunite starších ľudí. Cieľom je spríjemniť život osamelým klientom z domova sociálnych služieb, zapájať ich do rôznych aktivít a socializovať ich. Prínos majú obe strany – seniori,  ktorí sa na jednotlivé aktivity s dobrovoľníkmi tešia a zároveň aj dobrovoľníci, ktorí si odnášajú nové skúsenosti, zážitky a pocity.

 

Marek Adamov zo združenia Stanica Žilina Záriečie a Daniela Danihelová z Komunitnej nadácie Bratislava vysvetľujú, na základe čoho hodnotiaca komisia vybrala víťaza Via Bona Slovakia za rok 2015 v kategórii Podporovateľ dobrovoľníctva – firmu Hewlett-Packard Slovakia.

O ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2015 sa uchádzalo 75 nominácií. Tie najinšpiratívnejšie príklady zodpovedného podnikania vyberala nezávislá porota zložená zo zástupcov biznisu, štátnej sprá­vy, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií, na základe nominácií firiem a osobných prezentácií v dvoch kolách. Ceny udelila v siedmich kategóriách: Zodpovedná veľká firma, Zodpovedná malá/stredná firma, Zelená firma, Skvelý zamestnávateľ, Férový hráč na trhu, Podporovateľ dobrovoľníctva a Dobrý partner komunity. Ôsmu ocenenú firmu vybrala verejnosť hlasovaním na webovej stránke www.sme.sk. Výsledky vyhlásila Nadácia Pontis počas slávnostného galavečera v bratislavskej Refinery Gallery, ktorého sa zúčastnil aj slovenský prezident Andrej Kiska. Galavečer sa niesol v znamení spájania a spolupráce.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.