26. 10. 2012 Zodpovedné podnikanie

Poznáte Index trvalej udržateľnosti?

Každoročne 2 500 najväčších svetových spoločností z 58 sektorov vydáva správy o svojej činnosti v oblasti udržateľného rozvoja.

© bg-group.com

Index trvalej udržateľnosti Dow Jones (The Dow Jones Sustainability Index – DJSI) sa stal v roku 1999 prvým meradlom trvalej udržateľnosti vo svete. Vďaka indexu vieme, ktoré zo spoločností sú vo svojich sektoroch najúspešnejšie s ohľadom na rôzne ekonomické, environmentálne a sociálne kritériá.

Oblasť zdravotníctva v tomto roku zastupuje švajčiarska spoločnosť Roche Holding, potravinárstvo holandský Unilever. Ten si vyslúžil 100%-né hodnotenie za oblasť zdravia a výživy, prístup k životnému prostrediu a spôsob balenia. 90%-ný zisk dosiahol za stratégiu, ktorá sa týka rozvíjajúcich sa trhov, dodávateľský reťazec, spravodajstvo o životnom prostredí či ekologickú účinnosť.

Celkový počet spoločností v DJSI je 340 a vidíme medzi nimi napríklad aj leteckú spoločnosť Delta či papierenskú spoločnosť UPM.

Severoamerická Delta sa takéhoto uznania dočkala už druhý rok po sebe. Medzi mnohé jej úspechy môžeme zaradiť recyklačný program, vďaka ktorému sa spracovalo viac než 29 000 ton materiálu. Významnými sú aj niekoľkomiliónové príspevky pre charitatívne organizácie, akými sú Americký červený kríž či Nadácia pre výskum rakoviny.

Fínska spoločnosť UPM je jedinou z papierenskej oblasti, ktorá sa v indexe objavila. Zaznamenáva neustále pokroky v environmentálnej, sociálnej i finančnej oblasti a jej produkty sú navyše založené na obnoviteľných a recyklovateľných prvotných surovinách, s ohľadom na prírodné zdroje, ekosystém a miestne obyvateľstvo. Sú navrhnuté tak, aby zákazníkom a spoločnosti napomáhali naplniť vlastné ambície v oblasti životného prostredia a spoločnosti.

Zdroje: marketwatch.com, modernghana.com, guardian.co.uk

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.