31. 05. 2015 Nadácia Pontis

Pozrite si našu Výročnú správu za rok 2014

Čo všetko sme v roku 2014 urobili? Aké sme mali príjmy a výdavky a akým projektom sme sa venovali? Pozrite si našu Výročnú správu za rok 2014.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111