26. 05. 2016 Nadácia Pontis

Právo duševného vlastníctva – bezplatný tréning pre neziskovky

Bezplatný právny tréning s Hillbridges. Prihláste sa na workshopy a tréningy v rámci Maratónu dobrovoľníctva.

Prihláste sa na bezplátný právny tréning v oblasti duševného vlastníctva

Advokáti: Zuzana Brušková a Martina Pondušová, Hillbridges

Kapacita: 12 účastníkov

Miesto: Hillbridges, Sedlárska 1, Bratislava

Čas: 8.6.2016, 8:30–11:00

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

 

Právo duševného vlastníctva

Tréning ponúka možnosť zorientovať sa v oblasti autorského práva, tj. práva neziskoviek používať, zverejňovať a ďalej šíriť rôzne články, publikácie, knižky, zborníky, fotografie a iné autorské diela, vrátane potreby licencie na použitie diela. Tréning sa venuje aj problematike ochrany autorských diel, ktoré neziskové organizácie vytvorili, alebo majú právo ich používať v prípade ich neoprávneného použitia či kopírovania. Dotkneme sa aj témy ochrany know-how a projektov, ktoré sú organizované neziskovými organizáciami.

 

Agenda:

8:30 – 8:45          / Privítanie a predstavenie prítomných

8:45 – 9:45

  • Úvod a základná terminológia
  • Ochrana autorských práv, projektu
  • Použitie diela klienta, fotografie klienta
  • Použitie diela na vyučovacie účely 9:45 – 10:00 / Prestávka a občerstvenie

10:00 – 10:40

  • Dielo podľa autorského zákona
  • Práva autora podľa autorského zákona
  • Licenčná zmluva
  • Zamestnanecké dielo

10:40 – 11:00 / Ďalšie otázky a diskusia

 

Advokáti

Zuzana Brušková, Hillbridges

Zuzana pôsobí ako advokátka na pozícii Associate. Sústredí sa predovšetkým na korporátne záležitosti, M&A transakcie a právo duševného vlastníctva. Zuzana poskytovala poradenstvo klientom z rôznych sektorov, vrátane oblasti farmaceutiky, energetiky a sieťových odvetví, nehnuteľností a prepravných služieb. Cez program Advokáti Pro Bono poskytovala bezplatnú právnu pomoc neziskovým organizáciám pomáhajúcim ľuďom bez domova.

Martina Pondušová, Hillbridges

Martina pôsobí ako advokátsky koncipient na pozícii Junior Associate. Venuje sa predovšetkým korporátnym záležitostiam, M&A transakciám a poradenstvu v oblasti bankovníctva a financií. Martina poskytovala poradenstvo klientom pôsobiacim v rozličných sektoroch, prevažne v súvislosti s korporátnymi a obchodnými transakciami.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111