29. 05. 2015 Zodpovedné podnikanie

Pre Slovákov je dôležité, či firmy podnikajú poctivo

Slováci už niekoľko rokov po sebe považujú za najdôležitejšie to, ako firma robí svoj biznis, či podniká transparentne a poctivo.

Deficit transparentnosti a množstvo korupčných škandálov na Slovensku pridáva téme zodpovedného biznisu na dôležitosti. Poctivosť a etiku v podnikaní od firiem čoraz viac očakáva aj verejnosť. Transparentnosť v komunikácii je totiž významnou súčasťou budovania dôvery v značku firiem a je dôležitá aj pre ich budúci úspech, keďže priťahuje talenty a ovplyvňujú správanie zákazníkov. Ale nielen ich.

To, ako sa firma stará o svojich ľudí, či im poskytuje bezpečné a zdravé pracovné prostredie, považujú za najdôležitejšie skoro dve tretiny Slovákov. Akoby sa stotožňovali so zamestnancami firiem a videli sa na ich mieste. Aj to vyplýva z prieskumu, ktorý sa zameral na vnímanie zodpovedného podnikanie očami slovenskej verejnosti a ktorý každé dva roky pripravuje Business Leaders Forum spolu s agentúrou Focus

Ako veľmi dôležitá sa ukazuje aj rovnováha pracovného a osobného života, ktorú oceňujú najmä matky na rodičovskej dovolenke. Z prieskumu takisto vyplýva, že informácie, ktoré firma oficiálne zverejňuje a ktoré ľudia dostávajú z médií, Slovákom nestačia. Dôležitá je pre nich osobná skúsenosť s produktmi a službami firmy a tretina informácie získava priamo od zamestnancov firiem.

Slovenskí spotrebitelia sa stávajú všímavejšími a aktívnejšími. Ak považujú aktivity firmy za nezodpovedné, pätina z nich výrobky jednoducho bojkotuje a firmy sa to nemusia ani dozvedieť. Svetovo sa toto množstvo hýbe až nad 60 %. Firmy ich rožkom charity či dobrovoľníctvom zamestnancov neopijú (a ak, tak iba 3% z nich).

Dôležitosť firiem, ktoré svoj biznis robia poctivo, bude pre slovenskú ekonomiku a spoločnosť narastať. Nielen preto, že tu odvádzajú dane, vytvárajú pracovné miesta, starajú sa o zamestnancov a ich rodiny a podporujú lokálnych dodávateľov. S rastúcou dôverou narastajú aj očakávania, že firmy budú preberať zodpovednosť za riešenia závažných spoločenských a environmentálnych problémov. A to je práve výzva pre firmy, aby našli kapacity na ich riešenie, prichádzali s inovatívnymi produktmi a službami tak, aby im prinášali zisk a spoločnosti úžitok. Dobrou správou je, že mnohé z nich už existujú aj na Slovensku. Spišské Embraco sa partnersky delí so svojimi dodávateľmi o úspory získané spoločnými inováciami. Slovenské elektrárne dlhodobo riešia problémy ľudí bez domova. Obchodné domy spoločnosti TescoKaufland sú navrhované tak, aby produkovali čo najmenej emisií CO2. Provident podporuje finančné vzdelávanie. VÚBTatra banka vedú so svojimi zamestnancami aktívny dialóg a otvorene komunikujú. A firiem, ktoré môžu byť inšpiráciou ďalším firmám, je oveľa viac.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111