30. 08. 2016 Zodpovedné podnikanie

Prečo by sa mali firmy zaujímať o obehovú ekonomiku?

Vydali sme nové odporúčania Business Leaders Forum v zodpovednom podnikaní pre oblasť Životné prostredie.

Ilustračná fotografia. ©Friends of Europe/Flickr.com

Business Leaders Forum (BLF) sa od roku 2004 snaží o presadzovanie princípov zodpovedného podnikania, ktorého cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska. BLF pravidelne vydáva praktické odporúčania, ktoré ponúkajú firmám rady, princípy a kľúčové faktory od lídrov v zodpovednom podnikaní. Firmy vďaka týmto odporúčaniam získavajú priestor na zlepšenia a efektívnejší manažment v oblastiach: zamestnanci, trh a životné prostredie.

Aktuálne sa pre Vás prirpavili odporúčania Business Leaders Forum na tému Obehová ekonomika.

Dozviete sa, ako vďaka obehu materiálov v ekonomike môžete udržať zdroje vo výrobnom procese tak dlho, ako sa len dá a získať z nich maximum hodnoty počas používania.

Hlavné odporúčania Business Leaders Forum v tejto téme:

  1. Odpad chápať ako surovinu
  2. Energiu využívať z obnoviteľných zdrojov, optimalizovať jej využitie
  3. Dizajn výrobkov pripraviť tak, aby sa neškodiace materiály mohli vrátiť do výroby
  4. Navrhovať produkty ako materiálové banky
  5. Výrobok by mal mať prínos pre človeka i životné prostredie

Prečítajte si aj odporúčania expertov na daľšie témy v rámci oblastí zamestnanci, trh, životné prostredie.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.