14. 04. 2014 Nadácia Pontis

Prečo firmy pomáhajú

Rozhovor o podnikaní a firemnej filantropii

Moderátor: Je podnikanie naozaj iba tvorba zisku? Na Slovensku začína byť zvykom, že aj súkromné firmy dávajú dobrovoľne peniaze na charitu. Spoločnosti sa navyše prihlasujú do súťaží, ktoré hodnotia ich dobré skutky. Je pre nich charita iba reklamou alebo je za tým aj niečo viac?

Redaktor: Firemná filantropia získava paradoxne súkromných firiem čoraz viac priaznivcov. Nadácia Pontis každoročne udeľuje ocenenia podnikateľom, ktorí sa na Slovensku snažia zodpovedne podnikať. Okrem biznisu totiž robia aj niečo naviac.

Lenka Surotchak, nadácia Pontis: Skutočne chcú podnikať čestne a zároveň, že chcú, aby sa nám tu všetkým dobre žilo.

Redaktor: Nákladom podnikania je tvorba zisku. Nominované spoločnosti ale pre svojich zamestnancov, zákazníkov či životné prostredie robia niečo navyše a bez nároku na protihodnotu. Prečo?

Nina Maláková, zelená firma roka (IKEA): Veď od toho sú tu, aby odovzdávali niečo spoločnosti, aby niečo vytvárali a aby niečo posúvali. Čiže majú to svoje poslanie.

Redaktor: Prečo niečo dávajú zadarmo spoločnosti?

Eva Molnárová, férový hráč na trhu (Profesia.sk): Lebo je dôležité, aby ste robili niečo, čo má zmysel.

Paolo Rozzini, zodpovedná veľká firma (Slovenské elektrárne): Áno zadarmo, lebo je to oveľa dôležitejšie a hodnotnejšie než peniaze.

Redaktor: Napríklad rafinéria Slovnaft získala cenu za to, že v blízkosti závodu vybudovala modernú materskú škôlku s jasľami Slovnaftáčik. Primárne ju navštevujú deti zamestnancov.

Anton Molnár, skvelý zamestnávateľ roka (Slovnaft): Pocit, že nie je to len o tom kúpiť, predať, zarobiť, ale je to možno o väčšom vzťahu. Redaktor: Jednou z výhod Slovnaftáčiku je to, že tieto ratolesti môžu so svojimi rodičmi takpovediac prísť do práce.

Andrea Šuríková, riaditeľka materskej školy: S rodičmi každé ráno komunikujeme, je to blízko, je tu krásne prostredie aj napriek tomu, že je to Slovnaft.

Redaktor: Otváraciu dobu má škôlka prispôsobenú pracovnému času zamestnancov a tí dostávajú príspevok na školné. Podľa nadácie u nás našťastie slušných firiem pribúda. Aj zodpovedným a etickým správaním sa totiž dá získať náklonnosť zákazníkov.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111