03. 02. 2017 Nadácia Pontis

Prečo Generácia 3.0

Prečo sme sa rozhodli pre názov "Generácia 3.0"?

Nasledujúce dve dekády prinesú podľa odborníkov prevratné technologické a spoločenské zmeny, ktoré zásadne ovplyvnia náš doterajší spôsob života a práce. Aby sme ich ako jednotlivci i spoločnosť úspešne zvládli, potrebujeme zmeniť i naše vzdelávanie, ktoré deti a mladých ľudí na novú éru pripraví.

 

Jediná zručnosť, ktorou sme si istí, že bude, je: pripravenosť na zmenu

Už dnes vyrastá generácia, ktorej nebude stačiť aktívne sa učiť len v mladosti, ale kvôli neustálym zmenám i v strednom a seniorskom veku. Táto generácia si už nevystačí s poznatkami, ktoré sa v škole memorovali rodičia a starí rodičia. Nastupuje teda nová éra generácie, ktorá potrebuje k svojej lepšej budúcnosti zručnosti a vedomosti pre 21. storočie – generácia 3.0.

Generácia = malí i veľkí, mladí i starí

Týmto názvom tiež chceme povedať, že vzdelávanie je pre všetkých. Nielen pre deti a mladých ľudí navštevujúcich školské lavice. Dnes už nie sú ničím výnimočné univerzity tretieho veku, ktoré pomáhajú aj seniorom tráviť ich voľný čas aktívne a neprestávajú sa zdokonaľovať vo svojich vedomostiach. Aj oni sú generácia 3.0.

Spájame celú generáciu

Projekt Generácia 3.0 je v neposlednom rade o prepájaní. Chceme spojiť kľúčových hráčov, progresívne osobnosti, ktoré pracujú s deťmi a mladými. Ktorým záleží na tom, ako vyzerá systém vzdelávania na Slovensku. Títo ľudia idú naprieč celou generáciou. Sú to rovnako študenti, ako aj ich učitelia, ale aj rodičia či starí rodičia. Vzdelávanie je pre všetkých, preto chceme zapájať deti a mladých ľudí s rôznorodým potenciálom, nadaním či znevýhodnením. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111