05. 06. 2017 Nadácia Pontis

Pred 20 rokmi…

Nadácia Pontis oslavuje svoje 20. výročie. Kam až siahajú jej korene? Na chvíľu sa vráťme na úplné začiatky.

Oficiálne začiatky Nadácie Pontis, vtedy ešte Nadácie pre občiansku spoločnosť, sa datujú do roku 1997. No jej zárodky existovali ešte predtým. „Nadácia bola vtedy súčasťou americkej organizácie, ktorá našej mladej, predtým socialistickej, krajine poskytovala potrebné know-how. Dodávala zahraničných poradcov do národnej banky, na ministerstvá, do prezidentskej kancelárie,“ vysvetlila Lenka Surotchak, súčasná výkonná riaditeľka Nadácie Pontis. Do škôl nastúpili učitelia anglického jazyka a pre študentov boli pripravené štipendiá do zahraničia. „Neskôr sa však vláda začala negatívne stavať voči tretiemu sektoru, a to bolo jednou z motivácií na oficiálnu registráciu Nadácie pre občiansku spoločnosť ako oficiálneho slovenského subjektu. Ak má nadácia existovať dlhodobo, musí sa osamostatniť a byť jednoducho slovenská,“ dodáva Lenka.

Posilnenie mimovládneho sektoru

V 90. rokoch minulého storočia bol neziskový sektor v ohrození. Vtedajšia vláda ho pokladala za nepriateľa štátu, nakoľko bol mnohokrát financovaný zo zahraničia. Bolo potrebné posilniť mimovládne organizácie a tejto úlohy sa zhostila Nadácia pre občiansku spoločnosť. „V rámci podpory tohto sektoru sme sa zapojili aj do kampane „Tretí sektor SOS“. Tá bola namierená proti zmene zákona o nadáciách. Kampaň síce nedosiahla svoj cieľ, zákon bol prijatý, no dosiahla zmobilizovanie tretieho sektora na celoštátnej úrovni,“ približuje Lenka.

Čo priniesla nadácia na Slovensko

Na Slovensku v tom čase už  medzi ľuďmi existovali zárodky rôznych hnutí – napr. environmentálne či disidentské, no nič nebolo oficiálne. Nadácia  pre občiansku spoločnosť priviedla do slovenského prostredia prvýkrát verejnú politiku a predstavila prvý transparentný proces výberu grantových žiadostí, proces výberu víťazov. Takýmto spôsobom budovala na Slovensku občiansku spoločnosť. Navyše, v roku 1998 zorganizovala veľkú kampaň na vzbudenie záujmu u prvovoličov s názvom Rock Volieb ’98. Vďaka tejto kampani vzrástlo číslo zapojenie prvovoličov v porovnaní s predošlými voľbami až o 60 %!

Fotografie zachytávajúce atmosféru Ro(c)ku volieb '98.

„Okrem toho, v prvých obdobiach svojho pôsobenia nadácia rozviazala mnohým ľuďom ruky. Trápili ich totiž veci, ktorým sa nemohli venovať naplno. Teraz však mali možnosť budovať si svoju profesiu napríklad profesiu aktivistu či človeka v neziskovom sektore. Pre zlepšenie ich efektivity  sme  organizovali rôzne školenia, aby chápali, ako funguje krajina. Dávali sme im podnet k tomu, aby sa zapájali do procesu rozhodovania,“ opísala Lenka.

V roku 2001 dostala nadácia poetickejšie a možno príznačnejšie meno – Pontis, čiže latinsky most. „Stali sme sa organizáciou, ktorá spájala rôzne svety. Tých, čo majú, s tými, čo potrebujú. Prostredníctvom nás putujú skúsenosti nielen zo zahraničia na Slovensko, ale aj naopak. Navyše sa snažíme fungovať aj ako most vnútorne medzi sektormi,“ dodáva Lenka.


 Nadácia Pontis oslavuje 20 rokov, preto sme sa rozhodli priblížiť vám jej úspechy a pôsobenie počas týchto dvoch dekád. Veríme, že sme na Slovensku zanechali nemalú stopu. Prečítať si môžete napríklad o našich začiatkoch, Našom Meste či pôsobení na Pohode. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.