31. 01. 2020 Zodpovedné podnikanie

Predstavujeme 52 inšpiratívnych príkladov zodpovedného podnikania

Prinášame zoznam projektov, ktoré sú nominované na prestížne ocenenie Via Bona Slovakia 2019.

Do 20. ročníka Via Bona Slovakia sa prihlásilo celkovo 38 firiem. O prestížne ocenenie sa uchádzajú s 52 inšpiratívnymi projektmi. O hlavné ceny v kategóriách Zodpovedná veľká a Zodpovedná malá/stredná firma zabojuje spolu 12 firiem.

Firmy sa čoraz viac angažujú v oblasti ochrany životného prostredia a strategickej pomoci okoliu. Dokazujú to aj nominácie, ktorých bolo najviac práve v kategóriách Zelená firma a Dobrý partner komunity. Okrem hlavných cien a ocenení v 4 kategóriách udelí Nadácia Pontis aj dve špeciálne ceny – Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovností príležitostí a Dobre spravovaná firma. V spolupráci s Denníkom SME už tradične odovzdá aj Cenu verejnosti, o ktorej rozhodnú čitatelia prostredníctvom online hlasovania.

Všetky prihlásené projekty bude hodnotiť nezávislá komisia zložená zo zástupcov biznisu, štátnej správy, občianskeho sektora a vzdelávacích inštitúcií. Finalistov zverejníme 17. februára – víťazov ocenenia Via Bona Slovakia 2019 však spoznáme až na slávnostnom galavečere 28. apríla 2020.

Zodpovedná veľká firma (8 nominácií)
 • ESET
 • KOSIT
 • LIDL Slovenská republika
 • McDonald´s Slovakia
 • NESTLÉ
 • Plzeňský Prazdroj Slovensko
 • Slovnaft
 • TESCO STORES
Zodpovedná malá/ stredná firma (4 nominácie)
 • DeutschMann Internationale Spedition
 • LYRA GROUP
 • Novartis Slovakia
 • Profesia
Zelená firma (10 nominácií)
 • Cila Atelier – s projektom Cirkulárna ekonomika v móde, ktorý vďaka filozofii kapsulového šatníka a upcyklácie starého oblečenia šetrí životné prostredie.
 • IBM – s projektom lesswaste@IBM, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie zamestnancov o environmentálnych témach a pozitívne ich motivovať k minimalizovaniu odpadu nielen v kancelárii.
 • IKEA Bratislava – s projektom Druhý život látkam, vďaka ktorému vznikla zo zostatkových látok z obchodného domu pod rukami zručných ľudí s postihnutím nová a limitovaná upcyklovaná kolekcia textilných doplnkov.
 • JRK Slovensko – s projektom ELWIS, ktorý prináša prehľad o reálnych množstvách odpadu v slovenských domácnostiach a subjektoch tým, že monitoruje zber nádob a vriec s odpadom.
 • KORKII – s projektom Zelená firma, ktorý prináša na trh ekologické a nezávadné produkty pre deti vyrobené z jedinečnej suroviny – dubového korku.
 • Nestlé – s projektom Nestlé – Zelená firma, ktorý sa sústreďuje na zlepšenie hospodárenia s vodou. V programe prepájajú tých, ktorí bojujú s reálnymi problémami hospodárenia s vodou s mladými odborníkmi a študentmi, hľadajúcimi riešenia na tieto problémy.
 • Plzeňský Prazdroj Slovensko – s projektom Končíme s plastovým. Štrngajte fľaškovým, vďaka ktorému spoločnosť do roku 2023 plne ukončí predaj piva v PET fľašiach a namiesto plastov bude podporovať vratné sklenené fľaše.
 • Silberman – s projektom Forest Skis, v rámci ktorého navrhli jedinečné asymetrické lyže s hybridnou geometriou. Povrch lyží je vyrobený z ľanových vláken sfarbených modrotlačou, vďaka čomu spájajú unikátnu technológiu, ktorá je svetovým kultúrnym dedičstvom, s jedinečným dizajnom.
 • SVDM – s projektom Baterkáreň – komplexným obchodno-komunitným priestorom, ktorý svojou činnosťou aktívne prispieva k zavádzaniu princípov cirkulárnej ekonomiky do praxe. V rámci projektu aktívne organizujú podujatia, workshopy, swapy, charitatívne zbierky a podporujú lokálnu tvorbu.
 • Všeobecná úverová banka – s projektom Dorka bags, ktorý pretvára odpadové reklamné bannery z hrubej plastovej fólie na nákupné, plážové tašky a batohy. Spoločnosť tiež udeľuje granty projektom so zameraním na ochranu životného prostredia a organizuje interné environmentálne aktivity vo forme e-learningu, prednášok, zbierok či interných opatrení.
Skvelý zamestnávateľ/ Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí (9 nominácií)
 • Microsoft Slovakia – s projektom Nový svet práce, ktorý prináša zamestnancom flexibilnú pracovnú kultúru založenú na dôvere a zodpovednosti za pracovné výsledky. Možnosť nastaviť si svoj vlastný pracovný štýl uľahčuje zamestnancom v rôznych situáciách skĺbiť prácu a osobný život.
 • DELL – s projektom People Philosophy ABC, ktorý je založený na vzdelávaní zamestnancov v troch oblastiach: dosahovanie výsledkov, rovnováha a vzájomné prepojenie. Projekt prináša komplexný prístup k téme spokojnosti zamestnancov a tiež inovácie v súlade s trendmi na trhu práce.
 • Dm drogerie markt – s projektom Duálne vzdelávanie, ktorý reaguje na absenciu odborníkov vo svete obchodu. Inšpiratívnym, zážitkovým a motivujúcim vzdelávaním sa v DM zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií, ktoré sú potrebné pre uplatnenie mladých na trhu práce.
 • GlaxoSmithKline Slovakia – s projektom GSK – Moderný zamestnávateľ, ktorý dbá na zdravú osobnosť svojich zamestnancov. Projekt podporuje rôznymi aktivitami so zamestnancami témy diverzity a inklúzie, mentálneho rozvoja i zdravého životného štýlu.
 • IBM – s projektom Pocit rodiny vo veľkej firme, ktorý je zameraný na spokojnosť zamestnancov a vytvorenie priaznivého pracovného prostredia. Špeciálne tímy sa venujú vytváraniu zážitkov na pracovisku s cieľom dosiahnuť v IBM rodinný pocit.
 • Novartis – s projektom Záleží nám na zamestnancoch, ktorý je zameraný na rozvoj zamestnancov a poskytuje množstvo benefitov nielen im, ale aj ich rodinným príslušníkom. Patria k nim napríklad hradené zdravotné voľno, platená rodičovská dovolenka či pravidelné zdravotné prehliadky a skríningové aktivity.
 • Slovenské elektrárne – s projektom Univerzita Slovenských elektrární, ktorý reaguje na vysokú mieru nespokojnosti zamestnancov. Vďaka internému vzdelávaciemu programu sa podarilo prepojiť jednotlivé útvary riadiacich pracovníkov, a tým aj lepšie pochopiť fungovanie spoločnosti i kľúčové rozhodnutia.
 • Všeobecná úverová banka – s projektom Ako prebudiť dobrovoľníckeho ducha vo VÚB, ktorý naštartoval dobrovoľnícke aktivity zamestnancov v pracovnom čase. Komplexné uchopenie dobrovoľníctva spočívalo v manuálnych aktivitách, rozvojových programoch, charitatívnych zbierkach, ale aj v individuálnom dobrovoľníctve.
 • Whirlpool Slovakia – s projektom Dobrá šanca pre každého, ktorý spočíva vo vybudovaní rekvalifikačného a tréningového centra. Vďaka centru si môže spoločnosť vyškoliť svojich budúcich pracovníkov, a to aj z prostredia sociálne slabších, znevýhodnených občanov či ľudí so základným vzdelaním.
Dobrý partner komunity (10 nominácií)
 • Všeobecná úverová banka – s projektom Myslíme na druhých, v rámci ktorého sa zamestnanci banky vzdali vianočných darčekov od zamestnávateľa a tieto finančné prostriedky sa rozhodli venovať na pomoc seniorom. Vianočným balíčkom potešili viac ako 1 200 seniorov v 17 zariadeniach na Slovensku.
 • ESET – s projektom ESET Science Award, ocenenia excelentných vedcov, ktorého cieľom je zvyšovať spoločenské postavenie vedcov a vedkýň na Slovensku. Projektom sa spoločnosť snaží aj o otvorenie verejnej diskusie na tému vedy, ktorá je dlhodobo na okraji záujmu spoločnosti.
 • Fpt Slovakia – s projektom Pošli to ďalej, ktorý predstavuje sieť dobrých skutkov – zamestnanci pomáhali organizáciám aj jednotlivcom, a čo je najdôležitejšie, podarilo sa im inšpirovať aj druhých.
 • LIDL Slovenská republika – s projektom LIDL = dobrý sused, ktorý zahŕňa množstvo aktivít na podporu mladých rodín, detí a ich zdravia. Projekt sa zameriava na budovanie detských ihrísk po celom Slovensku, podporu vzdelávania, zdravotníctva i na pomoc okolitej komunite.
 • Novartis Slovakia – s projektom Platforma Záleží nám, ktorý stojí na 4 základných pilieroch: zamestnancoch, pacientoch, zdravotníctve a spoločnosti. V rámci každého z nich spoločnosť realizuje dlhodobé aktivity – napríklad projekt domácej rehabilitácie, zážitkové workshopy alebo vytvorenie pacientskych zón v nemocniciach.
 • SLOVNAFT – s projektom Dobrý sused, grantovým programom, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu života miestnych komunít v okolí rafinérie. Žiadatelia sa môžu uchádzať o grant do výšky 4 000 € na projekty v oblasti kultúry a športu.
 • TESCO STORES SR – s projektom Potravinová zbierka Tesco, ktorej cieľom je pomoc ľuďom v núdzi. V súčasnosti je najväčšou zbierkou potravín a drogérie na Slovensku – v roku 2019 prebiehala v 120 obchodoch a zákazníci mohli prvýkrát nakúpiť balíčky pomoci aj online.
 • T-Systems Slovakia – s projektom Dream IT krúžok, ktorý deťom približuje pozitívne i negatívne stránky informačných technológií a ich využívanie v bežnom živote. Lektormi sú samotní zamestnanci T-Systems, ktorí deťom dobrovoľne predstavujú svet pomocou ôsmich tém.
 • VSE Holding – s projektom Do života s anjelom strážnym, zážitkovou a vzdelávacou hrou, ktorá edukačným spôsobom ukazuje deťom a mladým ľuďom z detských domov nástrahy, s ktorými sa po odchode zo zariadenia môžu stretnúť.
 • Whirlpool Slovakia – s projektom Whirlpool Community Day, v rámci ktorého venujú zamestnanci spoločnosti jeden deň dobrovoľníckym činnostiam na podporu neziskových organizácií.
Sociálne inovácie (8 nominácií)
 • Innogy Slovensko – s projektom iWatt, aplikáciou, pomocou ktorej môžu ľudia vlastnou fyzickou aktivitou zbierať virtuálne peniaze a prerozdeliť ich podľa svojho uváženia na podporu športových klubov.
 • KIA Motors Slovakia – s projektom BikeKIA, vďaka ktorému vznikol v Žiline systém zdieľaných bicyklov. 20 staníc so 120 bicyklami tak vzájomne prepojilo strategické body v meste – miesta s pracovnými príležitosťami poskytujúce vzdelávanie, nákupy, šport a rekreáciu.
 • Letmo SK – s projektom VozickarMAP, unikátnou aplikáciou na monitoring objektov. Umožňuje nájsť najbližšie bezbariérové objekty, komentovať ich stav alebo sa opýtať komunity vozičkárov.
 • LIDL Slovenská republika – s projektom Hrášková polievka, ktorý je osvetovou kampaňou o dôležitosti preventívnych vyšetrení rakoviny prsníka. Cieľom kampane bolo motivovať ženy, aby sa prevencie nebáli a chodili pravidelne na vyšetrenia.
 • Martin Belavý – s projektom HandCubeKeys, ktorý predstavuje inovatívnu klávesnicu pre hendikepovaných ľudí. Možno ju ovládať bezdotykovo pomocou rúk, lakťov a hlavy s použitím snímača alebo svetelného zdroja. Jej používanie je vhodné aj pre ľudí trpiacich autizmom.
 • NATUR-PACK – projekt Youtube portál NATUR-PACK, ktorý je zameraný na pravidelné vzdelávanie verejnosti formou video-reportáží na témy ako minimalizovanie odpadu, triedenie a recyklácia odpadu. Cieľom projektu je zvýšenie environmentálneho povedomia.
 • People Ecosystems – s projektom Mini Tech MBA, komplexným vzdelávacím programom v IT, určeným špeciálne pre ženy. Vďaka programu sa tak do IT sektora dostávajú nové posily, ktoré prispievajú k diverzite tímov a celkovej spokojnosti žien v profesionálnom živote.
 • Whirlpool Slovakia – projekt Whirlpool rekvalifikačné a tréningové centrum, ktoré sa zameriava na zaškolenie zamestnancov s cieľom okamžitého zapojenia sa do pracovného procesu, aby dlhodobo nezamestnaní, či ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia boli schopní adaptovať sa do komunity pracujúcich vo výrobnom sektore a to bez rozdielu pohlaví, vzdelania či rasy.
Špeciálne ceny – Dobre spravovaná firma (3 nominácie)
 • Československá obchodná banka
 • Slovenská sporiteľna
 • Union poisťovňa

 

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram