02. 12. 2017 Nadácia Pontis

Prehľad crowdfundingových platforiem pôsobiacich na Slovensku

Crowdfunding ako alternatívna forma financovania zahŕňa vo všeobecnosti 4 základné typy - darcovský, na báze odmien, pôžičiek a majetkovej účasti.

V súčasnosti na Slovensku pôsobia platformy v každej z týchto štyroch základných oblastí.

Výberový prehľad:

V roku 2017 pôsobili na Slovensku viaceré darcovské portály.

Ďakujeme.sme.sk vznikol v roku 2008 a prevádzkuje ho občianske združenie WellGiving, o.z. s ďalšími partnermi. Za obdobie 2008 až 2015 vyzbieral na pomoc viac ako 1 milión eur.

Dobrá krajina je darcovský portál Nadácie Pontis, založený v roku 2009. V roku 2017 presiahla suma darov poskytnutých cez túto platformu 3 milióny eur. Oblasti, ktoré možno podporiť na portáli Dobrá krajina, sú Chudoba, Katapult, Korupcia, Vzdelávanie a Radostnejší život.

Nadácia Pontis spravuje aj portál Srdce pre deti, ktorý je určený na pomoc deťom do 18 rokov, ktoré sú v ťažkej zdravotnej alebo sociálnej situácii. Rodiny nedostavajú vyzbierané peňažné prostriedky, ale priamo konkrétnu hmotnú pomoc, ktorú deti potrebujú.

Portál ĽudiaĽuďom.sk, ktorý prevádzkuje nezisková organizácia Ľudia ľuďom, n.o. vznikol v roku 2011 a je zameraný na verejnoprospešné aktivity. Darca si môže vybrať projekt v skupinách Ľudia v núdzi, Ľudia a kultúra, Ľudia a príroda, Aktívni ľudia, Ľudia a vzdelávanie, Ľudia a ich práva, Ľudia v komunite, Ľudia a zdravie, Ľudia a technológie. V roku 2017 presiahla suma darov 3 milióny eur.

Centrum pre filantropiu, n.o. prevádzkuje darcovský systém Darujme.sk ako nekomerčné platobné riešenie určené výhradne pre mimovládne neziskové organizácie, prostredníctvom ktorého môže darca darovať takejto organizácií jednorazový alebo pravidelný dar. Organizácie sa zaväzujú voči darcom konať transparentne a poctivo v súlade s Kódexom používateľov.

Pre prevádzkovateľov darcovských portálov je crowdfunding len jedna z mnohých aktivít zameraných na fundraising prostriedkov, organizáciu verejných zbierok či iných aktivít zameraných na pomoc verejnoprospešným alebo sociálnym projektom. 

Pokusov o vytvorenie funkčnej crowdfundingovej platformy na báze odmien bolo viacero, napríklad študentský internetový projekt Podporto.sk (2013), či podnikateľské projekty ideas starter (2014) a Marmelada (2015). Tieto projekty zanikli alebo nie sú v súčasnosti aktívne.

Medzi zahraničné projekty, ktoré majú záujem vytvoriť slovenské mutácie svojich domovských platforiem, patrí napríklad český HitHit, založený v roku 2012.

Slovenským predstaviteľom crowdfundingového portálu na báze odmeny je v súčasnosti portál StartLab, ktorý prevádzkuje Nadácia Centra pre filantropiu a vznikol v roku 2015. Zameraný je na všeobecne prospešné projekty a určený kreatívcom, dizajnérom, umelcom, aktívnym občanom, startupistom, ktorých projekty majú za cieľ generovanie verejných hodnôt. Ku koncu novembra 2017 bolo cez tento portál prezentovaných 143 projektov a viac ako 11.500 podporovateľov prispelo sumou vyššou ako 480.000 eur.

Investori majú v súčasnosti na výber aj z viacerých crowdinvestingových platforiem pôsobiacich na Slovensku. Pôvodná slovenská platforma Crowdberry vznikla v roku 2015 a predstavuje tzv. equity investičnú platformu, aktuálne realizovanú ako klub investorských anjelov. Jej podstatou je prepojenie súkromnej investorskej obce s podnikateľskými nápadmi za účelom navýšenia kapitálu spoločností od viacerých súkromných investorov výmenou za podiel v spoločnosti. Crowdberry získala pre záujemcov o investície doteraz viac ako 4 milióny eur a v roku 2017 vstúpila aj na český trh.

Conda predstavuje slovenskú pobočku pôvodom rakúskej crowdinvestingovej platformy, ktorá v súčasnosti pôsobí aj v Nemecku, Švajčiarsku, Slovinsku a Lichtenštajnsku. Investori môžu do projektu investovať pôžičkou od 100 eur. Nadobúdajú pritom virtuálny podiel vo firme, ktorý je kalkulovaný ako pomer účasti ich investície na hodnote firmy v momente investovania.

Od septembra 2017 aktívne pôsobí na Slovensku crowdinvestingová platforma Finnest, pôsobiaca vo všetkých nemecky hovoriacich krajinách, ktorá sa zameriava na podporu spoločností s viacročnými skúsenosťami a dobrou bonitou. Investori môžu projekty podporovať pôžičkou v dobe predkladania ponúk od výšky 1000 eur, doba splatnosti predstavuje päť rokov. Cez Finnest.com prešlo za posledných 24 mesiacov viac ako 15 miliónov eur.

Rozbiehajúcou sa slovenskou crowdinvestingovou platformou je Oak investment, ktorá chce ponúkať investovanie prostredníctvom zmluvy o tichom spoločenstve a návratných bezúročných pôžičiek.

Medzi tzv. „peer to peer“ platformy patria v súčasnosti na Slovensku Žltý melón (2012) a Zinc euro (2015). Prostredníctvom týchto portálov je možné požičať prostriedky konkrétnej osobe. Obe platformy využívajú pre správu pôžičiek a komunikáciu s dlžníkmi aj veriteľmi digitálne technológie, ktoré by mali celý proces zjednodušovať.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111