25. 09. 2012 Filantropia

Príďte sa naučiť posunkovať na bezplatné kurzy posunkového jazyka

Nadačný fond Telekom pri Nadácií Pontis organizuje tri bezplatné kurzy posunkového jazyka pre verejnosť.

Predstavte si žiť žiť v úplnom tichu, alebo počuť len šum a nejaké buchnutie a stále sa len sústrediť. Nepočujúci nemajú možnosť relaxovať so zatvorenými očami pri dobrej hudbe, nepočujú slová svojich blízkych či priateľov. Mnohí však rozumejú posunkom, ktoré sa môžete bezplatne naučiť aj vy.

Nadačný fond Telekom pri Nadácií Pontis organizuje tri bezplatné kurzy posunkového jazyka pre verejnosť, ktoré sa usktuočnia na východnom, strednom a západnom Slovenku. Kurzy sú určené začiatočníkom, ktorým ovládanie posunkového jazyka uľahčí komunikáciu s nepočujúcimi či už v rodine, v škole alebo v práci. „Na kurzoch sa účastníci naučia základy posunkového jazyka, osvoja si zásady komunikácie s nepočujúcimi a dozvedia sa viac informácií o komunite nepočujúcich. Kurzy posunkového jazyka bude viesť skúsený lektor Robert Šarina, ktorý má mnoho ročné skúsenosti s učením posunkového jazyka aj s tlmočením,“ hovorí Mirka Šáchová z Nadácie Pontis.

Termíny a miesta konania kurzov

25. – 28. 10.2012 Nový Smokovec
8. – 11. 11.2012 Košice
15. – 18. 11.2012 Trenčianske Teplice 

Účastníkom kurzov budú hradené všetky náklady okrem cestovného. Dopravu na kurz si musia účastníci zabezpečiť a uhradiť individuálne. Kapacita kurzov je obmedzená na 20 účastníkov na každý kurz. V prípade väčšieho záujmu budú vybraní účastníci s najväčšou motiváciou a možnosťami využitia posunkového jazyka v každodennom živote.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť najneskôr do pondelka 15. októbra 2012. Vyplnenú prihlášku a motivačný list zasielajte v elektronickej podobe na adres mirka.sachova@nadaciapontis.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ju tiež môžete kontaktovať na týchto telefónnych číslach: 02 5710 8122, mobil: 0911 463 610.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111