17. 07. 2014 Zodpovedné podnikanie

Prieskum o udržateľnom podnikaní odhalil vo firmách rezervy

Motivovať zamestnancov tak, aby si dokázali osvojiť princípy udržateľného podnikania, považujú vo viacerých firmách za zložité.

Poukázal na to februárový prieskum londýnskej organizácie Ethical Corporation, ktorá sa venuje internému zavádzaniu udržateľného podnikania vo firmách. Medzi účastníkmi prieskumu boli nielen zástupcovia medzinárodných firiem, ale aj odborníci. Tí skonštatovali, že hoci mnohé z prítomných spoločností majú vypracovanú vlastnú stratégiu udržateľného podnikania, jej interné prijatie je nedostačujúce. Platí to pre približne 75 percent firiem z 581 zúčastnených.

Prečo? Viaceré firmy uviedli, že je veľmi ťažké namotivovať zamestnancov a vyžadovať od nich, aby si osvojili problematiku udržateľnosti. To sa podpisuje aj na prijatí rozličných inovácií či opatrení, ktoré sa týkajú zodpovedného podnikania. Viac ako 40 percent účastníkov prieskumu potvrdilo, že stotožnenie sa so stratégiou udržateľnosti je často zložité aj pre samotný manažment.

Motivácia od zákazníkov

Aplikovať interné stratégiu naprieč firmou ostáva preto vo viacerých spoločnostiach veľkou výzvou. Sarah Ellis, zodpovedná za CSR v reťazci Sainsbury´s, odporúča prepojiť motiváciu zákazníkov a zamestnancov. Podľa nej pozitívna odozva na udržateľné témy medzi zákazníkmi pomôže zachovať záujem o ne aj medzi zamestnancami a manažmentom spoločnosti. Ten si potom jasnejšie dokáže vyargumentovať dôvody, pre ktoré bude udržateľnosť v spoločnosti podporovať i ďalej.

Christiane Diamente zo spoločnosti Alcatel-Lucent, zase tvrdí, že by pomohlo, ak by spoločnosť pre zamestnancov vytvorila jasný rámec toho, čo udržateľné a zodpovedné podnikanie vlastne znamená. „Mali by ste si definovať kľúčové priority a hodnoty,“ odkázala zúčastneným firmám.

Zdroje: ethicalcorp.com, souvisime.cz

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111