22. 07. 2015 Filantropia

Prihláste sa na bezplatné kurzy posunkového jazyka

Aj v roku 2015 pokračujeme úspešnými kurzami posunkového jazyka, ktoré sa uskutočnia v každom krajskom meste.

Vďaka podpore Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, ktorý sa už dlhodobo venuje nepočujúcim a pomoci ľuďom so sluchovým postihnutím, sa aj tento rok uskutočnia kurzy posunkového jazyka.

„Kurzy posunkového jazyka sú určené začiatočníkom, ktorým posunkovanie uľahčí komunikáciu s nepočujúcimi či už v rodine, v škole alebo v práci. Účastníci si na nich naučia základy posunkového jazyka a zásady komunikácie s nepočujúcimi,“ hovorí Juraj Récky, programový manažér Nadácie Pontis.

Kurzy bude viesť známy tlmočník posunkového jazyka Robert Šarina. Budú sa konať počas víkendu. Začnú v piatok o 9.00 hodine a skončia v nedeľu o 12.00 hodine. Učastníci po jeho absolvovaní získajú certifikát.

Termíny a miesta konania kurzov

18. – 20.9. 2015 Košice:                  koniec prihlasovania 23.8. 2015

9. – 11.10. 2015 Prešov:                 koniec prihlasovania 13.9.2015

16. – 18.10. 2015 Žilina:                  koniec prihlasovania 20.9.2015

6.-8.11. 2015 Trenčín:                     koniec prihlasovania 11.10. – termín predĺžený do 18.10.2015

13. – 15.11. 2015 Bratislava:           koniec prihlasovania 18.10.2015

20. – 22.11. 2015 Trnava:                koniec prihlasovania 25.10.2015

4. – 6.12. 2015 Nitra:                        koniec prihlasovania 8.11.2015

11. – 13.12. 2015 Banská Bystrica:  koniec prihlasovania 15.11.2015

Ako sa môžete prihlásiť

Ak máte záujem o kurz posunkového jazyka, vyplňte prihlášku a pošlite ju na e-mailovú adresu registracia@nadaciapontis.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať programovú koordinátorku Nadácie Pontis Juditu Majerovú e-mailom: judita.majerova@nadaciapontis.sk alebo na mobilnom čísle 0918 579 816.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.