14. 12. 2016 Zodpovedné podnikanie

Prihláste sa na intenzívne praktické školenie v zastupovaní detí s duševným postihnutím

V spolupráci s Fórom pre ľudské práva pripravujeme bezplatný trojdňový tréning pre advokátov, koncipientov, študentov práva a ďalších.

Obdobie detstva je pre deti s duševným postihnutím kritickým časom, kedy vieme prostredníctvom včasných a odborných služieb alebo existujúcich zdravotných pomôcok zmenšiť dopad postihnutia na jedinca. Podpora, na ktorú majú deti právny nárok, je im však z rôznych dôvodov často neposkytnutá čo nielen prehlbuje ich zdravotný stav, ale zároveň im nedovoľuje napredovať v iných oblastiach života. Hoci deti so zdravotným postihnutím patria k najohrozenejšej skupine obyvateľstva, je im venovaná minimálna pozornosť a štátny rozpočet na túto skupinu sa v posledných rokoch výrazne znižuje.

Spoločne s Fórom pre ľudské práva a s podporou Mental Disability Advocacy Centre pozývame advokátov, koncipientov, študentov práva a ďalších obhajcov práv detí s duševným postihnutím na intenzívne trojdňové školenie v téme „Zastupovanie detí s duševným postihnutím“. Školenie je bezplatné, avšak počet miest je limitovaný. Vašu účasť preto prosím potvrďte čo najskôr. Mimobratislavským účastníkom bude zaistené ubytovanie v Bratislave.

Dátum a miesto:
18. – 20. 1. 2017 (st, št – 9:00-17:00, pi – 9:00-12:00)
Hotel Premium – Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava

Program:
• Práva detí s duševným postihnutím a medzinárodné štandardy
• Domáce a medzinárodné prostriedky ochrany
• Špecifické potreby detí s duševným postihnutím
• Prístupnosť a primerané opatrenia pre deti s duševným postihnutím
• Procesné prostriedky prekonávania bariér v prístupe k spravodlivosti
• Komunikácia s deťmi s duševným postihnutím
• Odstraňovanie bariér v kontakte so zástupcom
• Výpoveď dieťaťa a práca s traumou

Školitelia:
Mgr. Ing. Jan Fiala-Butora, LL.M., S.J.D., je právnik medzinárodnej mimovládnej organizácie Fórum pre ľudské práva, Open Society Justice Initiative a špecialistom na práva osôb so zdravotným postihnutím s praxou vo vlastnej advokátskej kancelárii a vedením niekoľkých neziskových organizácií. Absolvoval doktorský program Právnickej fakulty Harvardskej univerzity.

Mgr. Bc. Šárka Dušková je právnička organizácie Fórum pre ľudské práva a Ligy lidských práv, vo svojej právnej praxi sa zameriava na práva detí a osôb so zdravotným postihnutím. Je doktorandkou katedry ústavného práva Právnickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne.

V prípade záujmu sa prosím registrujte emailom na forum@forumhr.eu.

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111