06. 01. 2015 Zodpovedné podnikanie

Príležitosť pre Prešovský kraj na rozvoj prosperity

Pivovary Topvar ponúkajú mimovládnym organizáciám 16 600 eur na rozvoj Prešovského kraja.

Vďaka novému grantovému programu Šariš ľuďom, ktorý po prvý raz vyhlasujú Pivovary Topvar v spolupráci s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš, môžu organizácie tretieho sektora získať podporu na vytváranie alebo skvalitnenie existujúcich pracovných miest v Prešovskom kraji, a to so zreteľom na zamestnanosť žien, seniorov alebo telesne znevýhodnených občanov. Druhou oblasťou, kam poputujú grantové príspevky, bude podpora a rozvoj turizmu v Prešovskom kraji.

Šancu majú neziskové organizácie, občianske združenia, neziskové fondy a nadácie z celého Slovenska, pričom je potrebné, aby sa podporené projekty realizovali v obciach a mestách Prešovského kraja, a to v období od marca do konca augusta 2015.

Pivovary Topvar celkovo venujú na podporu projektov v rámci grantového programu Šariš ľuďom sumu v celkovej výške 16 600 eur, ktorú prerozdelia medzi vybrané projekty. Najvyššia čiastka grantového príspevku, ktorou môže byť podporený jeden projekt, je max. 2 500 eur.

O grantový príspevok je možné požiadať od 1. decembra 2014 do 13. februára 2015 prostredníctvom formulára, ktorý sa nachádza na www.pivovarytopvar.skhttp://home.nextra.sk/komunit a zaslať ho poštou v obálke označenej názvom Šariš ľuďom na adresu Komunitná nadácia Veľký Šariš, Nám. Sv. Jakuba 26, 082 21 Veľký Šariš.

Zdroj: TS Pivovary Topvar

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111