23. 09. 2013 Nadácia Pontis

Prispej novými nápadmi k online komunikácii Hodiny deťom

Uvítame skúseného človeka s originálnymi nápadmi, výsledkom spolupráce by mal byť úspešne navrhnutý komunikačný plán pre online fundraising.

O organizácii
Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitnú v najrôznejších životných situáciách. Nadácia im spolu s partnermi poskytuje pomoc, podporuje ich mnohostranný rozvoj, posilňuje participáciu detí na rozhodovaní a rešpektuje ich ako rovnocenných partnerov. Veľký dôraz kladie aj na podporu preventívnej práce pri predchádzaní problémov a systematické vzdelávanie dospelých, ktorí sa venujú deťom. Najznámejším projektom nadácie je verejná zbierka a z nej financovaný grantový program Hodina deťom.

Východisková situácia
Hľadáme človeka so skúsenosťami v oblasti PR a marketingu, aby nás inšpiroval novým pohľadom  a pomohol primárne s online fundraisingovou kampaňou (zbierka do Hodiny deťom cez našu webstránku + stratégia jej komunikácie na sociálnych sieťach a pod.); sekundárne uvítame aj akékoľvek ďalšie nápady a angažovanosť dobrovoľníka pri vymýšľaní a komunikácií ostatných PR výstupov nadácie a Hodiny deťom (jesenná komunikačná kampaň; príprava zbierkového projektu pre študentov Zabav sa zbierkou; nápady na verejné eventy a pod.)

Dobrovoľnícke zadanie
Uvítame sme kreatívneho človeka so skúsenosťami, ale i originálnymi nápadmi,  ktorý by nášmu PR aktívne pomohol pri rozvíjaní komunikácie predovšetkým známeho projektu Hodina deťom (posty a komunikácia na FB; texty na web a komunikácia s darcami; vyhľadávanie nových komunikačných príležitostí…).  

Očakávaný výsledok spolupráce
Výsledkom by mal byť úspešne navrhnutý komunikačný plán pre online fundraising http://www.nds.sk/aktivity/donate/

Profil dobrovoľníka
Skúsenosti v online komunikácii, flexibilný, pracovitý, kreatívny, ambiciózny, schopný pracovať v tíme.

Rozsah práce
Maximálne 4 stretnutia za mesiac po dobu 3 mesiacov. Do realizácie navrhnutých zmien a konceptov v prostredí online i offline sme pripravení investovať v rámci možností finančné prostriedky (grafika, programátorské práce a pod.)

Partner
Nadácia pre deti Slovenska

Miesto realizácie
Heydukova 3, Bratislava
+ na diaľku (komunikácia s kolegami z NDS mailom alebo telefonicky)

Termín
do konca decembra 2013

PRIHLÁSTE SA!

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.