20. 09. 2017 Zodpovedné podnikanie

Pro bono akčné fórum poradí, ako vyriešiť nedostatok pracovnej sily

Ako získať spoľahlivých zamestnancov z marginalizovaných rómskych komunít?

Väčšie podniky na Slovensku preukázateľne zápasia s ne­dostatkom pracovnej sily, pričom však približne 100 000 Rómov v produktívnom veku nemá prácu. Už teraz však vieme nájsť príklady efektívnych riešení tejto paradoxnej situácieMinulý rok v decembri o nich diskutovali zástupcovia firiem, štátnej správy, neziskového aj akademického sektora v Poprade a vznikli praktické Odporúčania Business Leaders Forum.

Ako ďalej? Ponúkame riešenie šité na mieru

Nedostatok pozitívnych príkladov z firemného prostredia stále pretrváva a zamestnávatelia často nemajú kapacitu podniknúť nové kroky. Hľadáme preto firmy, ktoré majú záujem zvýšiť počet zamestnancov zo sociálne vylúčených spoločenstiev, vyriešiť tak svoje personálne potreby a zároveň posilniť zodpovedný prístup ku komunite.

 

Už 26. októbra v Košiciach sa môže aj vaša firma stretnúť s tímom expertov zloženým zo zástupcov firemného, neziskového či akademického prostredia. Tí  na základe vami vopred identifikovaných potrieb a problémov vytvoria akčný plán šitý na mieru vašej firme. Podmienkou účasti je sprístupnenie akčného plánu verejnosti a tiež nezáväzný prísľub v stanovenom období implementovať navrhnuté kroky.

 

Prihláste sa do Pro bono akčného fóra

 

Identifikujte najkritickejšiu oblasťktorá bráni vašej firme úspešne pracovať s marginalizovanou rómskou komunitou. Medzi najčastejšie problematické oblasti patria napr. diskriminácia zo strany nerómskych zamestnancov, nízka kvalifikácia, slabé pracovné a/alebo hygienické návyky a chýbajúce HR kapacity na intenzívnejšiu prácu s cieľovou skupinou.

 

Stručne popíšte, ktorej oblasti by ste sa na podujatí chceli primárne venovať a prečo a zašlite nám e-mail so žiadosťou o prihlásenie. Následne vás kontaktujeme a spolu zostavíme expertný tím vhodný pre vašu firmu.

 

Termín prihlasovania: 1. október 2017

Dátum podujatia: 26. október 2017

Miesto: Košice

Čas: 8:30 – 17:00

 

Pre viac informácií kontaktujte Beatu (beata.fekiacova@nadaciapontis.sk) alebo Barboru (barbora.palesova@nadaciapontis.sk, 0918 595 909).

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111