09. 03. 2021 Zodpovedné podnikanie

Profesia: Osobná skúsenosť zásadne mení postoje ľudí

Už od svojho vzniku zohľadňujú inkluzívny prístup a rešpektovanie diverzity vo všetkých svojich hodnotách. Tvrdia, že kto mal raz kolegu s nejakou inakosťou, má až dvojnásobne pozitívnejší postoj k rozmanitosti na pracovisku.

V Profesii sa dlhodobo angažujú v podpore zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením, organizujú tréningy pre pomáhajúce organizácie, vzdelávajú riaditeľov škôl v oblasti ľudských zdrojov. Práve za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu získala Profesia ocenenie Via Bona Slovakia 2019. O ocenení, diverzite i pandémii sme sa zhovárali so CSR manažérkou Annou Podlesnou.

Stali ste sa víťazom ocenenia Via Bona Slovakia 2019 v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma. Čo pre vás znamená zisk tohto ocenenia?

Ako firma chceme prispieť k tomu, aby na trhu práce mali príležitosť aj tí, ktorí nezačínajú z rovnakej štartovacej čiary. Cez naše dáta aj vlastné pilotné projekty vidíme, kde je treba posilniť začleňovanie ľudí so zdravotným znevýhodnením, ale tiež zručnosti a schopnosti riaditeľov škôl. Ocenenie Via Bona dáva dôveryhodnosť riešeniam, ktoré prinášame. Zároveň je však záväzkom kráčať naplno ďalej, budovať zmysluplné spojenia s ďalšími firmami a odovzdávať naše skúsenosti ďalej.

Už od svojho vzniku kladiete dôraz na inklúziu a diverzitu. Čo bolo impulzom, aby ste sa strategickejšie venovali práve týmto témam?

Profesia má inklúziu a diverzitu vo svojej DNA. Zakladateľ Dalibor Jakuš má osobnú skúsenosť z vlastnej rodiny, takže pozerať sa na rovnosť šancí aj pri produktoch Profesie bolo prirodzené. Portál profesia.sk bol programovaný tak, aby ho mohli čítať aj ľudia so zrakovým znevýhodnením a audity v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých naďalej robíme. Ľudia na podpore zákazníkov mávajú pravidelné školenia s odborníkmi na rôzne znevýhodnenia. Naše prieskumy potvrdzujú, že osobná skúsenosť zásadne mení postoje a my sa túto osobnú skúsenosť snažíme odovzdávať ďalej, interne aj externe. Kto mal raz kolegu s nejakou inakosťou, má až dvojnásobne pozitívnejší postoj, keď príde na akceptáciu diverzity na pracovisku.

Profesia získala ocenenie Via Bona Slovakia 2019 za inkluzívny prístup k zamestnancov a podporu zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Na ktoré CSR aktivity ste v Profesii najviac hrdí?

CSR vnímame ako prirodzenú súčasť nášho biznisu. Je to o každodennej práci všetkých zamestnancov. Hrdí sme na to, ak sa podarí zmeniť postoj firmy, ktorá predtým nezamestnávala ľudí so znevýhodnením. Väčšinou ide o obavy z neznámeho. Hrdí sme na to, keď nám riaditeľka školy ukáže, ako idú ďalej rozvíjať školu podľa poznatkov, ktoré získala v Akadémii pre riaditeľov. Ale rovnako sme hrdí na to, keď sa kolegovia prihlásia, že vo svojom voľnom čase aktualizujú dielne.sk, lebo im na tom záleží. Sú to všetko malé kamienky, ktoré však v Profesii navzájom prepájame, a tak tvoríme niečo zmysluplné.

Kríza súvisiaca s pandémiou mala dopad na všetkých, výrazne sa tiež prehĺbili existujúce nerovnosti a odkryli potreby tých najzraniteľnejších. Ako na túto situáciu zareagovala Profesia?

Osobne si vážim, akí ľudia vedú Profesiu. V kríze sa ukazuje, na čom firme naozaj záleží a na akých hodnotách stojí. Vidíme, že situácia sa mení často z dňa na deň, napriek tomu sa firma snažila komunikovať otvorene, pravidelne a posilňovať istotu. V prvej vlne to bolo od základných vecí, ako zabezpečenie rúšok či hygienických potrieb, keď niekto potreboval až po isté mentálne nastavenie, ktoré bolo dôležité najmä pre rodičov malých detí. Rešpektovanie toho, že človek nedokáže podať taký výkon ako v kancelárii a manažment firmy to chápe.

 

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram