25. 05. 2018 Inklúzia

Projekt DOM.ov je o domove i komunite

Postaviť si dom, ak žijete v extrémnej chudobe rómskej osady, sa zdá takmer nemožné. A predsa sa to dá!

Postaviť si vlastný dom nie je jednoduché. No postaviť si dom, ak žijete v extrémnej chudobe rómskej osady, sa zdá takmer nemožné. A predsa sa to dá! Projekt DOM.ov, ktorý pomáha ľuďom z vylúčených rómskych osád na východnom Slovensku, je dôkazom toho, že dôležitejšie ako darovať človeku rybu je naučiť ho ryby chytať.

Šetria, splácajú, stavajú

Projekt DOM.ov pomáha zapojeným rodinám vybudovať si svoj vlastný rodinný dom prostredníctvom mikropôžičiek, ktoré si účastníci projektu sami splácajú. Aby rodina mikropôžičku od partnera projektu – Slovenskej sporiteľne získala, musí si aspoň rok pravidelne šetriť a plniť si svoje finančné záväzky. Pracovníci zapojeným rodinám pomáhajú so zakúpením pozemku, aj s vybavením mikropôžičky a terénny sociálny pracovník im počas projektu pomáha prekonávať ťažké životné situácie a motivuje ich. Kľúčová je tiež veľmi intenzívna komunikácia so samosprávami, ktorej cieľom jeprekonať problémy nelegálnych stavieb a zabezpečiť účastníkom projektu pozemky na legálnu výstavbu aj so základnou infraštruktúrou.

Našetriť si na pôžičku na dom je však len prvý krok. Rodiny sa aktívne zapájajú aj do samotnej výstavby. So stavebným povolením, stavebným materiálom a objednávaním odborných prác im pomáha koordinátor výstavby, stavebný majster ich učí stavebným postupom a nad stavbou domu dohliada stavebný dozor. Zapojené rodiny si tak vlastné bývanie stavajú svojpomocne, vďaka čomu menia svoju komunitu navonok i dovnútra.

Ako prvá sa môže popýšiť radom nízkonákladových novostavieb obec Rankovce. Projekt spravovaný Človekom v ohrození a Združením PRE LEPŠÍ ŽIVOT dlhodobo podporuje aj Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis.

Pohľad na stretnutie v Rankovciach a obhliadku nízkonákladových domčekov projektu DOM.ov

Budúcnosť pre komunitu

Vlani sa na projekte aj vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis urobil veľký kus práce. Obce získali pozemky od súkromných vlastníkov, aby si na nich mohli zapojené rodiny legálne stavať projektové domčeky. Mikropôžičku získalo devätnásť rodín, ktoré si za pomoci asistenčného tímu postavili základy domov. Obce tiež prisľúbili spoluprácu pri zaistení infraštruktúry v lokalite výstavby.

Projekt DOM.ov však nie je len o rade nových domov v Rankovciach. Svojim účastníkom totiž mení životy od základov. Kým pred začiatkom projektu mali v obci prácu len traja obyvatelia, dnes ich je vyše štyridsať. „Táto zmena je postavená na sociálnych vzoroch,“ hovorí Martin Vavrinčík z projektu DOM.ov pri prehliadke domov v Rankovciach, v ktorých sa už zabývali ich majitelia. „Keď susedia vidia, že sa to podarilo niekomu, koho osobne poznajú a dobre sa mu darí, tiež sa budú chcieť zapojiť, našetriť si a postaviť si domov.“

Zástupca z občianskeho združenia Pre lepší život, ktorý s rodinami v Rankovciach pracuje už vyše desať rokov hovorí, že spočiatku boli obyvatelia skeptickí. „v Rankovciach sme preto začali spolupracovať s najviac problémovými rodinami. Keď ostatní videli, že sa to dá a aj oni to zvládli, do ďalšej etapy projektu sa chceli zapojiť tiež.“

 

Viac o projekte DOM.ov, ktorý má ambíciu postaviť budúcnosť komunity na pevných základoch, sa dočítate tu:https://projektdomov.sk.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram