13. 03. 2017 Zodpovedné podnikanie

Projekt Elderly prinášal seniorom radosť

Dôchodcovia s jeho pomocou prichádzajú na nové myšlienky a získavajú nový pohľad na svet plný optimizmu.

Návšteva hradu Červený kameň

Hewlett Packard Enterprise (HPE) sa nezaujíma len o vývoj technológií. Svoju pozornosť venuje  aj spoločnosti, ľuďom a ich životom. Na Slovensku stojí za projektom Elderly, ktorý spolupracuje s klientmi v Domove sociálnych služieb a Zariadenia pre seniorov v Rači. Dôkazom, že ide o pozoruhodný projekt je aj to, že si zaň spoločnosť HPE odniesla cenu Via Bona 2015 v kategórii Podporovateľ dobrovoľníctva.

Obohacuje seniorov i dobrovoľníkov

Spoločnosť sa pri projekte Elderly riadi výrokom od J. Wolfganga Goetheho:  „Zostarnúť nie je umenie – umenie je vyrovnať sa s tým.“ Jadrom sú drobnosti, aktivity, ktoré prinášajú radosť, ale aj niečo nové. Aktivity zanechávajú v starých ľudí pozitívne dojmy, prichádzajú na nové myšlienky a, hlavne, získavajú nový pohľad na svet s určitou dávkou optimizmu. Projekt však neobohacuje len seniorov. Dobrovoľníci si s nimi vymieňajú rôzne skúsenosti, ide o vzájomný proces dávania a prijímania.

Rôznorodosť aktivít je pozoruhodná

Pre dôchodcov boli v roku 2016 pripravené aktivity, ktoré  by sme mohli  charakterizovať akokoľvek, len nie ako „monotónne“. Za históriou zašli na Bratislavský hrad či hrad Červený kameň. Zájazdy si neužívali len na Slovensku. Prekročili hranice a navštívili aj rakúsku čokoládovňu v neďalekom mestečku Kitsee. Pri akcii Naše Mesto sa neváhali pridať k dobrovoľníkom z HPE a prispieť tak k skrášleniu svojho okolia. Akcie si však užívajú aj priamo v domove dôchodcov. Pretancovať večer mali možnosť na fašiangovom bále či Katarínskej zábave.

V jednoduchosti je krása a radosť

Aktivity pre dôchodcov však nemusia byť len v podobe výletov a kultúrnych akcií. Potešia ich aj navonok jednoduché činnosti, pri ktorých sa môžu odreagovať a prísť na nové myšlienky. Sezónne aktivity ako maľovanie vajíčok na Veľkú noc či vianočné pečenie je pre nich relax. Rôzne turnaje v spoločenských hrách pomáhajú nielen zahnať nudu, ale zároveň trénujú starnúcu myseľ. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111