17. 07. 2014 Zodpovedné podnikanie

Projekt má zmysel len vtedy, ak prináša výsledok

Slovenské elektrárne sa už dlhodobo venujú zodpovednému podnikaniu, a to aj v rámci programu Energia pre krajinu.

Zástupcovia Slovenských elektrární na slávnostnom odovzdávaní ocenenia Via Bona Slovakia 2013

„Víťazstvo je pre nás obrovskou inšpiráciou.“ Barbara Henterová, Slovenské elektrárne

Čo pre vás znamená hlavná cena Via Bona Slovakia 2013?

Je to pre nás obrovská inšpirácia a ocenenie našich dlhodobých aktivít v oblasti zodpovedného podnikania. Zároveň však predstavuje aj veľký záväzok do budúcnosti, aby sme všetky naše aktivity rozvíjali ďalej a posúvali latku čoraz vyššie. Každý projekt má totiž zmysel len vtedy, ak prináša reálny a merateľný výsledok.

Prečo podnikáte zodpovedne?

Spoločnosť Slovenské elektrárne ako spoločnosť skupiny Enel nadviazala prirodzene na tradíciu materskej spoločnosti, kde je zodpovedné podnikanie pevnou súčasťou korporátnej kultúry. Sme spoločnosťou v ktorej platí, že nie je dôležité len to, čo firma vyrába, ale aj to, ako a za akých podmienok to vyrába.

Vyplývajú z rozhodnutia zodpovedne podnikať aj nejaké výhody?

Pri uplatňovaní princípu zodpovedného podnikania sme nikdy neočakávali benefity. Z dlhodobého hľadiska ho však považujeme za nevyhnutnosť. Postupné zvyšovanie povedomia prináša efekt. Sme svedkami, že sa dnes stáva dokonca čoraz viac rozhodujúcim faktorom v procese rozhodovania sa stakeholderov, či už ide o potenciálnych klientov, investorov, zamestnancov alebo dodávateľov.

Viac o projekte Energia pre krajinu

Najväčší výrobca elektriny dbá nielen o zamestnancov a životné prostredie, ale aj okolité komunity. Bezpečnosť zamestnancov má v SE prvé miesto. Spoločnosť ponúka zamestnancom širokú škálu benefitov v podobe príplatkov, príspevkov na dopravu, permanentiek na športoviská, lístkov na kultúru a relax a dokonca 5 týždňov dovolenky. Jedným z nástrojov sociálnej politiky je aj podpora zamestnancov pre ich neskorší život v starobe. Vzdelávanie poskytuje prostredníctvom vzdelávacích centier alebo neformálnych Piatkových inšpirácií. Má vysoko nastavené štandardy v oblasti etiky. Je jedným zo zakladajúcich členov Fondu pre transparentné Slovensko s cieľom vyvinúť verejný tlak na zmenu v oblasti boja proti korupcii, justície a rešpektu etických pravidiel. SE sa venujú aj podpore nepopulárnych tém v spoločnosti ako sú ľudia bez domova cez organizácie Depaul Slovensko či Proti prúdu. Podporujú originálny projekt bývania Člověka v tísni, v rámci ktorého si zapojení obyvatelia rómskej osady v Kojaticiach na východnom Slovensku stavajú domy s pomocou mladých architektov. Spoločnosť podporuje aj rozvoj obcí v spádových oblastiach elektrární.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111