27. 01. 2014 Zodpovedné podnikanie

Provident diskutoval s partnermi o svojej reputácii

Spoločnosť Provident opäť zisťovala spätnú väzbu na svoje podnikanie.

Spoločnosť Provident uskutočnila v januári už štvrtý dialóg so svojimi kľúčovými partnermi

Keď sa na Slovensku povie „nebankovky“, ľuďom to hneď evokuje podvodné spoločnosti, ktoré pred pár rokmi pripravili ľudí o celoživotné úspory. Práve spájanie nebankových subjektov s nekalými praktikami zapríčiňuje v celej strednej Európe negatívne nálady voči tomuto sektoru.    

Dôvera od zákazníkov a partnerov

Spoločnosť Provident pri poskytovaní spotrebiteľských úverov stavia na 130-ročnej tradícii svojej značky v Británii. Zatiaľ čo verejnosť vníma všetky nebankové subjekty skôr negatívne, zákazníci Providentu sú spokojní. „Z nášho prieskumu z roku 2012 vyplýva, že 84 % našich klientov bolo veľmi spokojných s procesom pôžičky a až 65 % sa k nám vracia a opakovane využíva naše služby,“ uviedol Aleš Janků, konateľ spoločnosti Provident.

Provident si zakladá najmä na otvorenej a zrozumiteľnej komunikácii so zákazníkmi, nepoužíva rozhodcovskú doložku a nevymáha pohľadávky súdnou cestou. Od roku 2001  Provident na Slovensku poskytol svoje služby pol miliónu zákazníkov.

Partnerskými dialógmi k úspešnému podnikaniu

O otvorenosti firmy svedčí aj to, že už štvrtý rok realizuje partnerský dialóg. Na slovenské pomery ide stále o neobvyklý, no veľmi progresívny nástroj zisťovania spätnej väzby od kľúčových partnerov z radov obchodných komôr, profesijných združení, mimovládnych organizácii, ale aj predstaviteľov štátnej správy.

Na tohtoročnom januárovom stretnutí diskutovali zástupcovia firmy s dvadsiatkou pozvaných partnerov najmä o prístupe k zákazníkom, svojej reputácii i o pripravovaných zmenách v regulácii  nebankových subjektov na Slovensku.

Hoci sa Provident v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska dlhodobo venuje finančnému vzdelávaniu, partneri firme navrhujú komplexnejší prístup k osvete hlavne na školách. Potenciál vidia v práci s učiteľmi, ktorí podľa ich skúseností s radosťou siahnu po atraktívnych učebných pomôckach, ktoré im uľahčia prácu. Dôležitá je podľa nich aj spolupráca s médiami.

Partneri dúfajú, že pozitívny dopad na reputáciu firmy u širokej verejnosti bude mať nová legislatíva, ktorá zavedie dohľad Národnej banky Slovenska nad nebankovými subjektmi. Veria, že  nová regulácia „učeše“ trh a oddelí neseriózne spoločnosti od tých zodpovedných. 

„Regulácia a reputácia firmy spolu súvisia, uvítali by sme však väčší priestor na samoreguláciu odvetvia,“ doplnil Aleš Janků.

Dialógy s partnermi sa spoločnosti Provident veľmi osvedčujú. Vďaka nim sa šíri povedomie o prístupe a aktivitách firmy, a tým rastie aj jej pozitívne vnímanie. V novembri 2013 Provident uskutočnil prieskum reputácie firmy medzi 88 hlavnými stakeholdermi, kde až 81 % z nich uviedlo, že reputácia Providentu sa zlepšuje.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111